017 Фізична культура і спорт

Підготовка спеціалістів у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання. У практичній діяльності випускник спеціальності здатен розв’язувати складні спеціалізовані завдання, що передбачають застосування теорій і методів наук з фізичного виховання і спорту.

 

Освітні дисципліни фахової підготовки:

 1. Історія української державності
 2. Філософія
 3. Прикладна культурологія
 4. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 6. Основи ЗЕД та митної справи
 7. Менеджмент
 8. Основи юриспруденції
 9. Сучасні інформаційні технології
 10. Вступ до спеціальності
 11. Педагогіка
 12. Психологія
 13. Анатомія людини
 14. Фізіологія людини
 15. Біохімія
 16. Спортивна медицина
 17. Долікарська медична допомога
 18. Основи теорії здорового способу життя
 19. Біомеханіка
 20. Теорія і методика фізичного виховання
 21. Теорія і методика тренерської діяльності в обраному виді спорту
 22. Педагогічна майстерність
 23. Адаптивний спорт
 24. Спортивна метрологія
 25. Олімпійський і професійний спорт
 26. Вогнева підготовка
 27. Спортивно-військова підготовка
 28. Теорія і методика викладання спортивних ігор, гімнастики, плавання, силових видів, легкої атлетики
 29. Практикуми зі спортивних ігор, гімнастики, плавання, силових видів, легкої атлетики
 30. Інформатика, інформаційні технології, математична статистика

 

Вибіркові дисципліни:

 • Політологія
 • Соціологія
 • Основи права
 • Ділова іноземна мова
 • Комп’ютерна обробка даних експериментальних досліджень
 • Візуалізація та графічне представлення результатів досліджень засобами комп’ютерних технологій
 • Організація спортивно-масових заходів
 • Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи та організація і методика масової фізичної культури
 • Медико-біологічні основи спортивної діяльності
 • Менеджмент спортивної діяльності
 • Організація роботи у спортивних клубах
 • Організація туристко-оздоровчої діяльності
 • Атлетизм та пауерліфтинг
 • Основи економіки фізичної культури
 • Фінансове забезпечення галузі «Фізична культура і спорт»
 • Фізкультурно-оздоровчі клуби
 • Теорія системного підходу в професійній діяльності менеджера фізичної культури
 • Теорія і методика юнацького спорту
 • Наукова організація праці робітників фізичної культури і спорту

 

Програми бакалаврату:

«Фізична культура і спорт; спортивно-військова підготовка»

 

Випускники можуть обіймати посади:

 • інструктор з аеробіки
 • інструктор з військово-морської підготовки
 • інструктор з організаційно-масової роботи
 • інструктор з фізкультури
 • інструктор із стройової та фізичної підготовки
 • інструктор навчально-тренувального пункту
 • інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • інструктор тиру (малокаліберного, пневматичного)
 • інструктор-методист з виробничої гімнастики
 • інструктор-методист з технічних і військово-прикладних видів спорту
 • інструктор-методист з фізичної культури та спорту
 • інструктор-методист спортивної школи
 • інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)
 • тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи, секції т. ін.)

 

 

Предмети ЗНО для вступу:

 1. Українська мова
 2. Біологія
 3. Творчий конкурс (оцінка рівня фізичної підготовки)

 

Можливий вступ на рівень (ліцензійний обсяг):

- бакалавр (25 осіб денна форма, з них 5 бюджет і 20 контракт)