275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (автомобільний транспорт) В УМСФ МАГІСТРАТУРА

КАФЕДРА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ

 

є випусковою за спеціальністю «Транспортні технології» (денної та заочної форм навчання).

 

Термін навчання студентів  за ступенями вищої освіти:

-  бакалавр – 4 роки;

-  магістр – 1,5 роки.

Навчальний процес у студентів проводять висококваліфіковані доктори та кандидати наук, молоді науковці та досвідчені спеціалісти.

Навчальний процес з підготовки магістрів повністю забезпечений навчально-методичними розробками та посібниками, проводиться за програмами, які відповідають сучасним державним стандартам, в аудиторіях з мультимедійним обладнанням.

 

Переваги навчання на нашій ОПП:

Відмінності від інших подібних програм — впровадження практично-орієнтованої системи навчання, яка передбачає синергію теоретичних та практичних навичок для забезпечення високої якості підготовки випускників. 

Освітньо-професійна програма спрямована на отримання глибоких теоретичних і знань та практичних умінь і навичок з планування та моделювання транспортних процесів в системах різного рівня з метою підвищення ефективності функціонування вантажних, пасажирських автомобільних транспортних систем та їх взаємодії з системами інших видів транспорту. Це дозволяє нашим випускникам бути конкурентоспроможними на ринку працевлаштування у галузі транспортних технологій на автомобільному транспорті.

 

Внаслідок постійних змін у сучасних транспортних технологіях і системах, склад програми періодично оновлюється, що дозволяє враховувати сучасні тенденції розвитку. 

 

Професійна підготовка передбачає проходження  практики в підрозділах Державної митної служби України, на базах територіальних закладів Державної служби України з безпеки на транспорті, в транспортних організаціях та логістичних кампаніях. Це надає можливість студентам дослідити процеси, які відбуваються в транспортних, державних установах та організаціях, зібрати матеріал для написання кваліфікаційної роботи магістра та допомагає встановленню зв’язків з можливими роботодавцями.

 

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи з проблем транспортних систем та технологій, також працюють наукові студентські гуртки за напрямами:

- математичне моделювання в транспортних технологіях;

- актуальні проблеми транспортних систем та технологій;

- удосконалення транспортно-логістичної інфраструктури.

 

Навчальний процес проводиться у комп’ютерних та мультимедійних кабінетах з сучасним технічним та програмним забезпеченням, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Підготовка передбачає обов’язкове вивчення іноземних мов.

 

Можливості й перспективи після завершення навчання.

 

Випускники кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики Університету митної справи та фінансів працюють в:

 • структурних підрозділах Міністерства транспорту України;
 • структурних підрозділах Державної митної служби України (центральний апарат, регіональні митниці, митниці, митні пости, спеціалізовані митних установи);
 • компаніях, що надають митно-брокерські, логістичні та транспортно-експедиторські послуги;
 • органах державного регулювання транспорту;
 • транспортних підприємствах (морські порти, автопорти, залізничні станції, вантажні термінали та ін.);
 • транспортних відділах організацій та підприємств;
 • міжнародних транспортних компаніях;
 • установах НАН України та інших науково-дослідних установах і проектних організаціях.

 

На базі кафедри майбутні магістри вивчають 14 дисциплін з використанням сучасного програмного забезпечення, знання з яких успішно використовуються студентами та випускниками Університету на практиці.

Серед них:

 • Управління ланцюгами постачань;
 • Моделювання транспортних потоків;
 • Надійність та ефективність транспортних систем і технологій;
 • Оптимізація процесів в транспортних системах та технологіях;
 • Сучасні технології транспортно-експедиторської діяльності;
 • Комп'ютерні технології в транспортних системах;
 • Моделювання транспортних процесів;
 • Управління вантажними та пасажирськими перевезеннями;
 • Методологія наукових досліджень в транспортних системах;
 • Мережеве планування та теорія графів;
 • Числові методи розв'язування транспортних задач;
 • Експертиза транспортних пригод;
 • Інноваційні технології в транспортних системах;
 • Практикум з кваліфікаційної роботи магістра;

 

Кафедра забезпечує написання кваліфікаційної роботи магістра за спеціальністю «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) та підготовку і проведення її захисту. 

 

Матеріально-технічна база кафедри складає:

 • 5 мультимедійних аудиторій (300 місць);
 • аудиторія для проведення практичних занять (автоклас) за напрямом будова автотранспорту;
 • комп’ютерний клас (25 місць).

Всі комп’ютерні класи з’єднані в локальну мережу Університету.