Юридичний відділ

Юридичний відділ - самостійний структурний підрозділ Університету, що підпорядковується безпосередньо ректорові Університету.

Основними завданнями юридичного відділу є:

  1. Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у службовій, господарській і соціальній сферах діяльності Університету.
  2. Здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів Університету.
  3. Організація правової роботи в Університеті, спрямованої на правильне застосування вимог законодавства та нормативних актів Університету посадовими особами та працівниками Університету під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків. Здійснення методичного керівництва та контроль за проведенням правової роботи в Університеті.
  4. Здійснення представництва інтересів Університету в судах та інших державних органах, установах, організаціях під час розгляду правових питань і спорів.
  5. Координація договірної роботи, організація, контроль, координація та ведення претензійної й позовної роботи в Університеті, забезпечення захисту прав і законних інтересів Університету.

Під патронатом юридичного відділу в складі Центру правової освіти Університету успішно функціонує юридична клініка Університету, яка є базою практики студентів ННІ права та міжнародно-правових відносин.

Начальник юридичного відділу – Давлатов Шавкат Бобоєвич, адвокат, кандидат юридичних наук.

Телефон: (056) 756-05-50