Навчально-методичний відділ

Начальник відділу

 • Дубицький Денис Павлович
 • (056) 756-05-85
 • Заступник начальника відділу: Косенко Тетяна Вікторівна

Метою діяльності навчально-методичного відділу є організація та координація навчально-методичної роботи, з метою забезпечення ефективного функціонування Університету та високої якості навчального процесу.

 

Основні завдання:

 • Аналіз та узагальнення вітчизняного, світового досвіду вищої освіти і розробка рекомендацій з вдосконалення організації та навчально-методичного забезпечення навчального процесу.
 • Планування та організація навчально-методичної роботи в Університеті.
 • Розробка проектів нормативних, інструктивних та методичних документів Університету з питань організації навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації.
 • Перевірка стану навчально-методичних комплексів та силабусів з кожної дисципліни щодо змістовного наповнення, оформлення, використання в освітньому процесі.
 • Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.
 • Узагальнення результатів, аналіз і розповсюдження передового досвіду навчальної та науково-методичної роботи факультетів і кафедр.
 • Проведення методичних нарад, семінарів з питань організації навчально-методичної роботи в Університеті.
 • Методичне супроводження, ведення обліку та систематизації документів з питань організації навчально-методичної роботи в Університеті.
 • Методичне супроводження організації та контроль підготовки до ліцензування освітньої діяльності або акредитації освітніх програм.
 • Підготовка кошторисів на проведення акредитації та ліцензування.
 • Підготовка та подання заяв до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на отримання дозвільних документів на здійснення певних видів освітньої діяльності.
 • Аналіз показників діяльності Університету і окремих підрозділів на відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам.
 • Підготовка матеріалів до засідань ректорату, вченої ради та науково-методичної ради з питань навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації.

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Вернадського, 2/4, навчальний корпус № 1, кім. № 230