Декан факультету

Губа Олександр Іванович

кандидат економічних наук, доцент
тел. (056) 756 – 05 - 30


Основні наукові праці:
    1. Губа О.І., Губа М.О. Ринок праці: конкуренція, зайнятість та узгодження інтересів суб’єктів ринку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управлінський та безпековий механізм економічних  трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції» (Дніпро, 23 листопада 2018 р..) – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. – 2018. – С.168-169.
      2. Губа М.О. Сучасний стан іпотечного кредитування в Україні / М.О.Губа, О.І.Губа // Електронне фахове видання з економічних наук «Modern economics» // - 2018 р. – №8. – с. 55-62.
     3. Вплив фінансової системи на стабільність економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н. професора А.А.Мещерякова. – Серія « Бізнес. Економіка. Фінанси». – Дніпро: УМСФ, 2019. – 132с.
      4. Губа О.І., Губа М.О. Вплив інновацій на світовий розвиток банківської справи // Науковий вісник міжнародного гуманітарного Університету, випуск 36, серія: Економіка і менеджмент. – Одеса, 2019. – С.130-136. [Index Copernicus]. 
   5. Fesenko V. The results of implementation of European requirements in management of transfer pricing audit (experience of Ukraine) / Fesenko V., Vakulchyk O., Guba O., Ostapchuk S., Babich I. // Independent Journal of Management & Production (2nd Special Edition ISE, S&P). 2020. Volume 11 (№9). P. 2417-2434 [Web of Scince].

Image
Image

У структурі факультету 4 кафедри:

 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • Кафедра публічного управління та митного адміністрування 
 • Кафедра психології 
 • Кафедра журналістики
 

Підготовка фахівців на факультеті здійснюється за денною та заочною формами навчання за наступними  спеціальностями та освітніми програмами:


Бакалавр:
 • Менеджмент
 • Публічне управління та адміністрування
 • Журналістика
 • Психологія
 • Митна справа
Магістр: 
 • Менеджмент
 • Публічне управління та адміністрування
 • Кризова психологія 
 • Митне адміністрування

Кількість студентів на факультеті становить понад 1000 осіб, які мають можливість не лише навчатися, але й усебічно розвиватися.

Особлива увага на факультеті приділяється залученню студентів до активної науково-дослідної та пошукової діяльності, реалізації їх творчих здібностей, завдяки мережі студентських наукових гуртків на кафедрах.
Контакти:м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. №315, 316. Тел. 756-05-25; 756-05-34.

Facebook

No item found!