Остальцев Олексій Анатолійович

Старший викладач кафедри військової підготовки.

 

Біографічні дані:

Народився 17 травня 1973 року у м. Чоир, МНР.

1994 р.- Полтавське вище військове командне училище зв’язку.

2002 р.- Центральні офіцерські курси (м. Миколаїв).

2017р.- Курси по комунікаціям та інформаційним системам НАТО, G6 (м. Київ).

 

Проходив службу на посадах:

Командир взводу, роти, начальник зв’язку механізованого полку, окремого полку РЕБ та СП, начальник штабу окремого батальйону РЕБ, старшого офіцера штабу логістики штабу ОК «Схід»,заступник начальник управління штабу ОК «Схід».

 

Учасник бойових дій 2014 - 2018р.

2018 року звільнений з лав Збройних Сил України в відставку у військовому званні «полковник».

У 2022 році призначений на посаду старшого викладача кафедри військової підготовки УМСФ.

Викладає навчальні дисципліни: «Військово-технічна та  Військово - спеціальна підготовка».

Стрижак Ія Володимирівна

Доцент кафедри

  • У 2002 році закінчила магістратуру Харківського національного університету внутрішніх справ та здобула кваліфікацію магістра, спеціальність «Правоохоронна діяльність». У 2005 р. закінчила ад’юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ.
  • У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір переробки давальницької сировини»).
  • У 2013 році присуджено вчене звання доцента.
  • Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.
  • Сфера наукових інтересів: цивільне право, сфера виконання робіт та надання послуг, захист прав інтелектуальної власності.
  • Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 • Основні наукові та навчально-методичні праці

 

Профіль у Google Scholar

Фахові статті:

 1. Бабіч І. В. Давальницькі договори на України. Критерії визнання давальницького договору / І. В. Бабіч // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – №25. – С. 370−376.
 2. Бабіч І. В. Переробка давальницької сировини виконавцем – робота чи послуга? / І. В. Бабіч // Право і безпека. – 2005. –  №3. – С. 67−75
 3. Бабіч І. В. Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) / І. В. Бабіч // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – №30. – С. 356−361.
 4. Бабіч І. В. Правова природа договору переробки давальницької сировини / І. В. Бабіч // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2005.– №2. – С. 256−263.
 5. Бабіч І. В. Проблема визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві та цивільному законодавстві України / І. В. Бабіч // Підприємництво, господарство і право. – 2005. − №12. – C. 42−51.
 6. Стрижак І. В. Щодо проблеми визначення поняття «предмет договору» у цивільному праві України / І. В. Стрижак // Вісник Академії митної служби України. – 2010. – Вип.2. – С. 124−129. (Серія «Право»)
 7. Стрижак І. В. Функціональний метод у дослідженні категорії «цивільно-правовий договір»/ І. В. Стрижак // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №10. – С. 30 – 33.
 8. Стрижак І. В. Засоби протидії негативним економічним явищам глобалізації / І. В. Стрижак, К. В. Заскока // Вісник Академії митної служби України. – 2012.– Вип.1 (8). – С. 77−80. (Серія «Право»)
 9. Стрижак І. В. Правова характеристика спадкового договору / І. В. Стрижак, Ю. Ю. Рак // Форум права. – 2013. – № 1. – С.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13aomomc.pdf
 10. Стрижак І. В. Проблеми сприяння захисту прав інтелектуальної власності митними органами України // І. В. Стрижак / Митна справа. – 2013. – № 3 (2). – С.58-62.
 11. Кохан Г.Л., Стрижак І.В. Мальтійський орден як суб’єкт міжнародного права / Г. Л. Кохан,. І. В. Стрижак // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – № 6. – с. 422-424.

Статті в іноземних виданнях:

         1. Stryzhak, I. V., Perepolkin, S.M., Kokhan, H.L., Leonenko, M.I., Syroid, T.L. Human rights of the fourth generation in a single educational area. Journal of law and political sciences. Vol. 29. Issue 4 Sept. 2021 P. 307–326. [Web of Science].

          2. Stryzhak, I., Stryzhak, Y., Saraskina, T., Minchenko, A. Financing health care from local budgets of Ukraine and the Republic of Poland. Wiadomosci Lekarskie, Vol.LXXV, Issue 3, March 2022 P. 721-726. [Scopus].

Наукові видання:

 1. Науково-практичний коментар до ст.ст.397-400 Митного кодексу України / І. В. Стрижак // Науково-практичний коментар до Митного кодексу України : у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. упр-ня», 2012. – Т.3. – 504 с. (С. 97 – 116)

Тези конференцій:

 1. Бабіч І. В. Проблеми правового регулювання зовнішньоекономічного договору на переробку давальницької сировини (договір толлінгу) / І. В. Бабіч // Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – С. 19 – 20.
 2. Бабіч І. В. Щодо проблеми визначення поняття давальницької сировини / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 207– 208.
 3. Бабіч І. В. Поняття договору переробки давальницької сировини / І. В. Бабіч // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : зб. наук. пр. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 247– 250.
 4. Бабіч І. В. Особливості суб’єктного складу договору переробки давальницької сировини / І. В. Бабіч // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 21 травня 2005 року. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2005. – С. 16– 19.
 5. Стрижак І. В. Деякі проблеми класифікації цивільно-правових договорів / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 109 – 110.
 6. Стрижак І. В. Відтік капіталу в умовах економічної глобалізації / І. В. Стрижак, Є. В. Борисенко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. − С. 78−79.
 7. Стрижак І. В. Проблеми використання разової (індивідуальної) ліцензії на окрему зовнішньоекономічну операцію / І. В. Стрижак, І. В. Дудік // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С.56−57.
 8. Стрижак І. В. Уповноважений економічний оператор: суть та перспективи запровадження в Україні / І. В. Стрижак, А. В. Майко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 89−90.
 9. Стрижак І. В. Спільний контроль митних та податкових органів / І. В. Стрижак, Є. А. Масловський // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 124-125.
 10.  Стрижак І. В. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації / І. В. Стрижак, І. В. Соколов // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Д.: Академія митної служби України, 2010. – С. 154−155.
 11.  Стрижак І. В. Проблема співвідношення лікарської таємниці та права людини на збереження здоров’я / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала // Актуальні проблеми цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора Олександра Анатолійовича Пушкіна, Харків, 22 травня 2010 року. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 417−419.
 12.  Стрижак І. В. Проблема реалізації права на заняття підприємницькою діяльністю неповнолітньою особою / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна // Сьомі юридичні читання». Культура і право на початку ХХІ століття : тези доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. −  Київ, 19-20 травня 2011 р. – К.: НАН України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – С. 456-457.
 13.  Стрижак І. В. Поняття багатостороннього договору у цивільному праві України / І. В. Стрижак, Ю. С. Бала // VI Міжнародна цивілістична наукова конференця студентів та аспірантів :  тези доп. учасн. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 8-9 квітня 2011 р. –  С. 238-239.
 14.  Стрижак І. В. Правовий статус трансплантатів / І. В. Стрижак, А. В. Губіш // Сучасний розвиток державотворення та право творення: проблеми теорії та практики : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. – Маріуполь: Маріупольский державний університет, 16 березня 2012 р. – С. 178-179.
 15.  Стрижак І. В. Обмеження прав осіб щодо реєстрації шлюбу / І. В. Стрижак, Є. Ю. Галкіна // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матер. наук.-практ. конф., присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна  (26 травня 2012 р.). – Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – С. 342-345.
 16.  Стрижак І. В. Обов’язкова вакцинація: «за» та «проти» (у контексті права людини на здоров’я / І. В. Стрижак, А. В. Новотоцьких // Головні напрями систематизації та вдосконалення законодавства України: Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 20-21 жовтня 2012р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. – у 2-х т. – Т. 1. – 112 с. (С. 76-79).
 17.  Стрижак І.В. Представництво інтересів у суді адвокатами – гарантія прав осіб чи їх обмеження? / І. В. Стрижак // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро :Університет митної справи та фінансів, 2016. – 210 с. – с. 159 -161.
 18. Гаврилко І. О. Стрижак І.В. Електронний правочин, як самостійна форма правочину // Матераіли міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (24 листопада 2017 р., м. Дніпро). – УМСФ, Дніпро. – 2017. с. 131-133
 19.  Стрижак І.В. Захист особистих немайнових прав в електронному інформаційному просторі / І. В. Стрижак //  Від громадянского суспільства – до правової держави. Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: Міжнародна науково-практична конференція. – Харків: Харківський національний університет ім.В. Н. Каразіна, квітень , 2018.  – с. 226-229.
 20.  Стрижак І.В. Обсяг аудиторного навантаження дисциплін, як фактор якості юридичної (правничої) освіти в Україні / І.В. Стрижак // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали Регіонального круглого столу (в авторській редакції) (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 року). – Маріуполь: Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України, 22 лютого, 2018 р. – 390 с. – с.281-285
 21.  Стрижак І.В. Проблеми процесуального визначення свідка в цивільному процесі / І.В. Стрижак // Приватноправове регулювання суспільних відносин: сучасний стан та перспективи: матеріали Регіонального круглого столу (м.Дніпро, 9 жовтня 2018р. – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 9 жовтня 2018р.Навчально-методичні праці:

 1. Тематика та методичні вказівки до написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом «Право» для всіх форм навчання / І. В. Стрижак, Жорнокуй Ю.М., Чапічадзе Я.О., Карчевський К.А., Полтавський О.В., Сергієнко В.В., Томчишен С.В., Сядристий А.О., Максимець В.В. // -Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 57С.
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності» за напрямом 0601«Право» / І. В. Стрижак, Зуєв В.А., Зуєва О.А., Мінченко А.О. // Д: АМСУ, 2012. –  64 с.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи права інтелекту-альної власності» / І. В. Стрижак , А. А. Пилипенко // Д: АМСУ, 2012. – 58 с.
 4. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Цивільне право» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»  галузі знань 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство»/ укл. Мінченко А. О., Пилипенко А.А., Свистун Л.Я., Стрижак І. В. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 70 с.
 5. Навчально-методичний комплекс з нормативної дисципліни «Цивільний процес» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / укл. Зуєва О.А., Свистун Л.Я., Стрижак І.В. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 75с.
 6. Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр»  галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»/ укл. Мінченко А. О., Стрижак І. В., Зуєв В.А. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 70 с.

Калюжна Олена Анатоліївна

Контактна інформація

 

 

Адреса:

 

Телефон:

 

Ел. почта:

 

м. Дніпро

 

067 773-15-71

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Освіта:

Український Державний Хіміко-Технологічний Університет

 

Спеціальність: «Економіка підприємства», м.Дніпро, вища освіта, з 1998 до 2003

 

Дніпропетровський Державний Університет Внутрішніх Справ

 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління.

 

Спеціальність: «Публічне управління та адміністрування».,м. Дніпро

 

з 2019 до 2021 (2 роки) Магістратура, друга вища освіта.

 

 

Додаткова освіта, підвищення кваліфікації:

 

 • «Стратегічний маркетинг», Т.Лукінюк. 2022р червень – серпень. Міжнародна бізнес-школа Laba.
 • Таргетинг, налаштування таргетованої реклами. Валерія Тернова (2021, травень-червень)
 • Brandfather, Андрій Федорів (Листопад, 2016) (Листопад, 2016)
 • Time management, Компанія BogushTim, Юлія Бойко (Жовтень 2014)

 

 • Стратегії, які змінюють правила гри, Йонас Ріддерстрале (Грудень 2013)
 • Партизанський маркетинг чужими руками, Олександр Левітас (Листопад 2013)

 

 

 

Досвід роботи:

 

Керуюча філії з 07.2017 по тепер. час

 

Рекламний Холдинг «Мегаполіс Плюс», Дніпро (Реклама, маркетинг, PR)

 

 

Маркетинг Директор (CMO) з 2016- 2017

 

Vertex Group, Дніпро (Будівництво, девелопмент, нерухомість)

 

 

Маркетинг Директор (CMO) 2015 - 2016 рр.

 

Investment Service Ukraine Ltd., Дніпро (Обслуговування іноземних інвестицій)

 

 

Керівник напряму оренди зовнішньої реклами з 2005 по 2015рр.

 

ТОВ «Рекламний Холдинг VESNA», Дніпро (Реклама, маркетинг, PR)

 

 

Викладає дисципліни:

 

«Маркетинг»

 

«Реклама та рекламна діяльність»

 

«PR»

 

 

Професійні та інші навички:

 

Навички роботи з комп'ютером Впевнений користувач: MS Office (Exсel, Word, Power Point) Проф. програми: 1С: 7.7, 1С: 8. CRM Бітрікс24.

 

Знання мов:

 

 • Українська ─ вільно

 

 • Англійська ─ середня

 

 

 

Організаційно – консультативна діяльність:

 

✔16 років працюю в маркетингу та PR.

 

✔Виграні тендери: «Євраз», «Інтерпайп» та понад 100 успішно реалізованих рекламних

 

кампаній та проектів.

 

✔Маркетинг директор великих компаній:

 

Сфера інвестицій та юриспруденції «ISU»; нерухомість та девелопмент - «Vertex Group» Керуюча філії РХ «Мегаполіс», маркетинг, продаж, PR.

 

✔Консультування відділів продажів, та ведення маркетингу (2021 р.).

 

Клієнти: ТМ «Мушкетер», Незалежна Лабораторія «Європа», Компанія

 

«Офтольмолоджі Груп».

 

Найпотужніший кейс 2022р: Компанія «ALTEK» - альтернативні джерела живлення. Маркетинг на фрілансі в умовах дії воєнного стану. Ринок Альтернативної Енергетики Україна 2022

✔Удосконалення знань, 2021 рік – «Налаштування таргетованої реклами» Валерії Тернової.

✔2022р червень – серпень. Потужний курс «Стратегічний маркетинг», Т.Лукінюк.

 

Міжнародна бізнес-школа Laba.

 

 

 

Сфера наукових інтересів:

 

Маркетинг, PR, реклама та рекламна діяльність, івент-менеджмент, медіа-комунікація, менеджмент, маркетинг територій, стратегія підприємства, регіональна економіка, політичний маркетинг, політичний PR, політична реклама, стратегічне управління. Консультант з питань бізнес-проєктування і стратегічного маркетингу.

Скоробогатова Анна Олександрівна

Профіль в Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anna-skorobogatova-087a6a20/

 

Електронна пошта: annskorobogatova131@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Освіта

Харківська Державна Академія культури, Харків (1997)
НХТ, Режисер театру, викладач спеціальних дисциплін

Європейський Університет, Київ (2004)
Маркетинг/Менеджмент, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

МВА «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні» (ВМУУ) (2016) MBA, MBA

З 2022 року - аспірант кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів Університету митної справи та фінансів. Тема дисертації: ”Клієнтоорієнтованіть на ринку алкогольної продукції в умовах протидіючого маркетингу”

Підвищення кваліфікації, курси:

Спеціальна американська програма ділового стажування Міністерства торгівлі США (SABIT).
Маркет Репорт Україна, LSI., Маркетинг, Менеджмент, мовна школа.
Соціальні мережі (Пол Чейні/Paul Chaney)
Український форум Маркетинг директорів
Маркетингове управління в аграрній та трейдингових сферах, специфіка іноземних компаній Lancaster International Trading Company, Inc., Маркетинг
Використання HACCP, принципи HACCP в іноземних компаніях.
Формула любові кілента (В.Любаров, В.Перція)
Як стати найкращим Директором з маркетингу (І.Манн)
Brands Point Міжнародна конференція з брендингу
Inlingua, мовна школа бізнес-англійської (Мальта)
Лідерська програма (ЛП-66)
Курс «Стратегічний маркетинг» («Лаба»).

 

Досвід роботи: 

З 2019 р. по сьогодні – Директор з маркетингу, Global Spirits USA. Алкоголь, TM Khor, TM Leaf, TM Odessa. Україна-США.

З 2018 р. по 2019 р. – Категорійний менеджер, АВК Конфекшинері (цукерки). Київ.

 

З 2014 р. по 2018 р. – Бренд-директор, ТОВ Фес Укр (Maccoffee, кавовий напій 3в1). Україна, Молдова.

 

З 2011 р. по 2014 р. – СМО у проектах, (усього за період було 24 проекти).

Alvirtual Limitted Liability company. (Консалтинг) Україна, Казахстан, Грузія, Молдова, США.

З 2007 р. по 2011 р. – Директор з маркетингу, ТОВ «Еліт». Виробництво та продаж морозива, заморожених овочів. ТМ "Ажур", ТМ "Троянда", ТМ "Браво". Україна.

 

З 2003 р. по 2006 р. – Бренд-менеджер, ТОВ «Бріджтаун Київ», снеки (сухарики ТМ «3 Корочки», чіпси «Чіп&GO»)

 

Знання мов: 

Українська — вільно
Російська — вільно
Англійська — вище середнього (В2)
Німецька – базовий

Участь у міжнародних проектах: 

 

Спеціальна американська програма ділового стажування Міністерства торгівлі США (SABIT). 2010 р.

 

У рамках співпраці з агенцією Alvirtual Limitted Liability company (США) з 2011 р. по 2014 р. брала участь у проектах як директор з маркетингу, (всього за період було 24 проекти). Україна, Казахстан, Грузія, Молдова, США.

З 2014 р. по 2018 р. як бренд-директор розвивала  бренд Maccoffee в Україні та Молдові.

 

З 2019 р. по сьогодні є директором з маркетингу в Глобал Спіріт США.

Розробка проекту з просування TM Khor, TM Leaf, TM Odessa на ринок США.

 

Ключові навички:

MBA, Strategy and Planning; Analytics & Marketing Researches; Brand Management; Trade Marketing; Merchandising; Advertising (ATL, BTL); Retail Audit; PR.

Сукупний досвід робіт у сфері маркетингу становить понад 20 років із них 13 на ринку FMCG (B2B, B2C).

Є досвід створення та ефективного управління командою від 5 осіб у прямому підпорядкуванні, до 63 - у непрямому. Досвід створення маркетингової стратегії та її реалізації. Досвід створення та просування нових та існуючих брендів на ринки (у тому числі нові ринки для компаній): України, СНД, Польщі, США. Досвід управління продуктовими портфелями брендів (понад 1000 SKU), формування асортиментної та цінової політики. Досвід проведення якісних та кількісних досліджень. Визначення стратегії просування компанії та розвитку продажів. Аналіз ринку, сегментація, категоризація клієнтської бази. Досвід створення системи збору та обробки інформації. Оптимізація та регламентація маркетингових бізнес-процесів у компанії. Досвід формування діджітал-просування (SMM, SEO). Бюджетування маркетингової діяльності. Виставкова діяльність (участь у міжнародних та локальних виставках). Проведення івентів.

Сфера наукових інтересів:

Міжнародний маркетинг, міжнарожний PR, діджитал маркетинг, крос-культурні комунікації, івент-менеджмент, маркетинг, рітейл-маркетинг, нові технології медіавиробництва, медіа-комунікація, комунікаційні технології, інтерактивні технології,  медіа-комунікації, реклама, соціально-комунікаційні технології, технології ефективних комунікацій

Дисципліни, що викладає: 

Маркетинг (практичні заняття)

 

Павловська Ірина Геннадіївна

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 17 років.

Автор понад 110 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. 

Викладає дисципліни: тренінг-курс «Start-up», «Паблік рілейшнз», «Стратегія і розвиток бізнесу», «Маркетинг» тощо.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., i.g.pavlovska@ukr.net

Google Scholar

Web of Science Researcher ID v

ORCID ID

Освіта: 

Закінчила Харківський державний економічний університет у 2003 р. за спеціальністю «Банківська справа», кваліфікація спеціаліст з банківської справи.

Закінчила Університет імені Альфреда Нобеля у 2020 р. за спеціальністю «Філологія», кваліфікація магістр філософії, перекладач з англійської та російської мов, викладач

Аспірантура:

2003-2006 рр. – аспірантура Харківського національного економічного університету, спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Кандидат економічних наук з 2007 року.

 

Досвід роботи: 

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 17 років.

 

Знання мов: 

українська, російська, англійська

 

Участь у міжнародних проектах: 

European Humanities University (Lithuania) програма «Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training educators», 2019 р.

 

Науково-дослідна робота:

співвиконавець науково-дослідної роботи за держбюджетною темою «Формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління промислових підприємств регіону» (номер державної реєстрації – 0105U002370) – 2007 р.;

співвиконавець науково-дослідної роботи за держбюджетною темою «Маркетингове управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-, макрорівні в сучасних умовах глобалізації» (номер державної реєстрації  0114U005600) – 2018-2020 рр.

Підвищення кваліфікації: 

2018 р. – Майстер-клас «Використання методу «Автобусна зупинка» на лекційному занятті» (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1547 від 13.11.2018 р.

2018 р. –  Майстер-клас «Сучасні методи роботи з групою» (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1455 від 30.10.2018 р.

2018 р. – Майстер-клас «Лекція-візуалізація» (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1513 від 13.11.2018 р.

2019 р. – Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК№00493675/048525-19

2019 р. – Семінар-тренінг "Сучасні WEB-технології в організації освітнього процесу" (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1620 від 11.04.2019 р.

2019 р. – Майстер-клас «Презентація проблемної лекції з аналізом конкретних ситуацій "Мотиваційні підходи при просуванні товарів та послуг"» (2 год) в Університеті ім. Альфреда Нобеля, № 1608 від 26.03.2019 р.

2019 р. – проведено майстер-клас за темою «Труднощі та особливості ділових комунікацій». Сертифікат №1687 від 7.11.2019 р.

2019 р. European Humanities University (Lithuania), «Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training educators», сертифікат (2 кредити)

2020 р. магістратура Університету імені Альфреда Нобеля, за спеціальністю «Філологія», кваліфікація магістр філософії, перекладач з англійської та російської мов, викладач. Диплом М20№034130

 

Участь у семінарах: 

Взяла участь у понад 50 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах.

 

Публікації: 

Має більше 110 публікацій наукового та навчально-методичного характеру з яких близько 50 статей опублікованих у фахових виданнях, 4 навчальні посібники та 20 колективних монографій.

 

Список публікацій за останні 5 років

 1. Bukhtiarova A., Dukhno Y., Kulish, G.Lypchanskyi V., Kurochkina I. Ensuring transparency of key public finance authorities. Investment Management and Financial Innovations Volume 16 2019, Issue #2, pp. 128-139 (Scopus)
 2. Kurochkina I., Us U. The development and special aspects of Islamic finance in Europe at the present stage. SHS Web Conf. – 2019. – Vol. 67. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706033 (Web of science)
 3. Павловська І. Г. Сучасний стан та перспективи готовності країн світу до цифрових трансформацій. Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах цифровізації економіки : колективна монографія / За ред. д.е.н., проф. В.В. Прохорової. Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2020. С. 262–270. (Монографія)
 4. Павловська І. Г. Вплив COVID-19 на сучасний стан розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості. Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій : колективна монографія за ред. д.е.н., проф. В. В. Прохорової. Харків : Видавництво Іванченко І. С., 2020. С. 216–224. ISBN 978-617-7879-52-6 (Монографія)
 5. Павловська І. Г. Особливості глобальних ланцюгів доданої вартості в сучасній економіці. Globalization of Scientific Knowledge : International Cooperation and Integration of Sciences : II Correspondence International Scientific and Practical Conference (Vinnytsia, Ukraine; Vienna, Austria, October 22, 2021). Vinnytsia, Vienna, 2021. Р. 42–44. (https://doi.org/10.36074/grail-of-science.22.10.2021.03) (стаття)

Kurochkina I. Analysis of Newest Possibilities of Functioning of Islamic Finance in Europe. SHS Web of Conferences – 2021. – Vol. 110. https://doi.org/10.1051/shsconf/202111001020 (Web of science)

 1. Павловська І. Г. Фактори, що впливають на ефективність ланцюгів створення вартості в харчовій промисловості. Corporate governance: strategies, processes, technology : V International scientific conference (Leipzig, Germany, October 22-23, 2021). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. Р. 22–28. (https://doi.org/10.30525/978-9934-26-145-9-6) ISBN 978-9934-26-145-9 (тези)
 2. Павловська І. Г. Фактори впливу на продовольчу безпеку держави. Економічні горизонти. № 2(20). DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(20).2022.264261
 3. Лола Ю. Ю., Михайленко Д. Г., Павловська І. Г. Проблеми формування потенціалу макрорегіонів та їх вплив на національну безпеку. Бізнес Інформ. 2022 № 7. С. 61–66.

 

Обов'язки: 

молодший науковий співробітник в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків), у відділу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності (2008 – 2011 рр.);

завідувач кафедри «Економіка підприємницької та освітньої діяльності» в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків) (2011 – 2012 рр.);

доцент кафедри «Фінанси та кредит» Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь) (2012 – 2014 рр.);

провідний економіст планово-аналітичного відділу ТОВ ПКФ «Електропромремонт» (м. Дніпро) (2014 – 2015 рр.);

заст. начальника відділу маркетингу ТОВ ПКФ «Електропромремонт» (м. Дніпро) (2015 – 2018 рр.);

доцент кафедри міжнародного маркетингу Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) (2018 –2020 рр.)

докторант в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків) (2020 – 2022 рр.)

доцент кафедри маркетингу Університету митної справи та фінансів (2022 р. – по теперішній час).

Дисципліни, що викладає: 

тренінг-курс «Start-up», «Паблік рілейшнз», «Стратегія і розвиток бізнесу», «Маркетинг» тощо.

Жир Сергій Іванович

Доцент кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук

У 1985 році з червоним дипломом закінчив Дніпропетровський державний університет, фізико-технічний факультет за спеціальністю: «Виробництво літальних апаратів».

У 1996 році закінчив Дніпропетровський національний університет, механіко-математичний факультет за спеціальністю «Математика». Працював в Інституті технічної механіки НАН України.

У 2009 році захистив дисертацію і отримав наукову ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю «Математичний аналіз».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

З 1999 року працює у Академії митної служби України (нині – Університет митної справи та фінансів). Радник митної служби ІІ рангу.

Стаж науково-педагогічної роботи складає більш ніж 34 роки.

Неодноразово відзначався нагородами міської ради м. Дніпро та Дніпровської Обласної ради, Державної митної Служби України.

 

Займав адміністративні посади:

- заступник директора коледжу автоматики і телемеханіки (м. Дніпро. 1992-1999р.р.);

- заступник директора митного коледжу Академії митної служби України (м. Дніпро. 1999-2000 р.р.);

- проректор з організаційно-гуманітарної роботи Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро. 2015-2022 р.р.).

 

Основні дисципліни, що викладає: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Статистика», «Фінансова математика», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Дискретна математика», «Ідентифікація образів у автомобільному транспорті», «Фізика», «Технічна механіка», «Митна статистика», «Правова статистика», «Кількісний аналіз ризиків», «Ризикологія», «Митна статистика».

 

Сфера наукових інтересів: апроксимація цілих трансцендентних функцій узагальненого порядку багатьох змінних у комплексній площині.

 

Організаційна робота: з 1979 року є засновником і незмінним керівником одного із найкращих студентських колективів країни – народного ансамбля фольклорного танцю «Веселка»: володаря «Гран-прі» міжнародних танцювальних конкурсів Туреччини, Іспанії, Болгарії та Литви; лауреата Всеукраїнського фестивалю ім. П. Вірського.

У 2005 році створив і керує єдиним у місті Дніпро колективом барабанщиць.

Відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=g5yzuMmpEL0.

 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профілi у Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25029399400

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57547206200

 

Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0088518

АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського 2/4
Приймальна комісія:
(056) 756-05-00,
(066) 510-01-35,
(098) 451-01-82
Email:
umsf.pk@gmail.com
umsf.magistr2022@gmail.com

Приймальня ректора:
 
(056) 745-55-96
 
Телефон довіри уповноваженої особи по боротьбі з корупцією:
(056) 756-05-45

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:

Рахунок –
UA858201720313281001201089328
ДКСУ м. Київ
ЄДРПОУ 39568620
оплата за навчання на контрактній основі, за навчання на  військовій кафедрі, курси довузівської підготовки, факультативи
 
Рахунок –
UA868201720313251001202089328
ДКСУ м. Київ 
ЄДРПОУ 39568620
оплата за гуртожиток