Заступник голови РМВ Легеза Євген Олександрович

доктор юридичних наук,  професор

Індекси цитування провідних дослідників:

 • h-індекс Scopus – 3, Web of Science – 10,
 • https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
 • https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200152533
 • researcherid.com/rid/X-9904-2019
Image

Отримані нагороди, премії, академічні звання:

 1. Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених відповідно до Постанови президії Комітету з державних премій України  в галузі науки і техніки «Про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених» від 05 листопада 2018 р. № 7;
 2. Стипендія Верховної Ради України у 2019 році для найталановитіших молодих учених відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» від 17 січня 2019 року № 2674-VIII опубліковано в Голосі Українивід 23.01.2019 № 14; Офіційному віснику Українивід 01.02.2019 № 9. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2674-19/print;
 3. Премія Президента України у 2020 році відповідно до Указу Президента України № 595/2020 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ПОШУКУ:

 • розвиток доктрини адміністративного права і процесу;
 • адміністративно-правове регулювання надання публічних послуг;
 • адміністративні процедури в діяльності органів публічної адміністрації.

 

 

Статті голови РМВ, які опубліковані та проіндексовані в міжнародних базах Scopus та Web of Science:

 1. & Dymko I., Muradian A., Manzhula А., Rudkovskyi O., (2017). Integrated approach to the development of the effectiveness function of quality control of metal products. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 6/3 (90). P. 26-34. doi: 10.15587/1729-4061.2017.119500 (особисто авторові належить 3 с.). Scopus.
 2. & Hryhorash O., Korneyev M., Zolotukhina L., Hryhorash T. (2018). The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine. Investment. Management and Financial Innovations. 15 (1).  P. 132-140. Doi:10.21511/imfi.15(1).2018.12 (особисто авторові належить 2 с.). Scopus.
 3. Leheza Ye., Savielieva M., Dzhafarova O. (2018). Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4. N. 3. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. P. 147-157. (особисто авторові належить 4 с.). Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science
 4. Leheza O., Filatov V., Varava V., Halunko V., Kartsyhin D. (2019). Scientific and practical analysis of administrative jurisdiction in the light of adoption of the new code of administrative procedure of Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 22, Issue 5. P. 1-8. (особисто авторові належить 3 с.). Scopus.
 5. Leheza Ye., Filipenko T., Sokolenko O., Darahan V., Kucherenko O. (2020). Ensuring Human Rights in Ukraine: Problematic Issues and Ways of their Solution in the Social and Legal Sphere. Cuestiones Políticas. 37 №º 64 (enero-junio 2020). P. 123-136. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science 
 6. Odyntsova Iryna, Berezhna Kateryna, Yuzikova Nataliia,  Leheza Yevhen, Iliushchenko Hanna. (2021). International legal standards for providing public services in combating corruption. Journal of law and political sciences. 27, issue 2.  P.275-291. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science 
 7. Leheza , Y., Tiutchenko , S., Stanina , O., Shatrava , S., & Rezanov, S. (2021). Uso y protección del suelo: regulación legal y experiencia extranjera. Revista De La Universidad Del Zulia12(33), 70-81. https://doi.org/10.46925//rdluz.33.06 Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science
 8. Leheza, Y., Odyntsova, I., & Dmytrenko, N. (2021). Teoría y regulación legal del apoyo informativo de los procedimientos administrativos en Ucrania. Ratio Juris UNAULA, 16 (32). 291-306 https://doi.org/10.24142/raju.v16n32a12. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science
 9. Leheza, Y., Dorokhina, Y., Shamara, O., Miroshnychenko, S., & Moroz, V. (2021). Citizens ‘participation in the fight against criminal offences: political and legal aspects. Cuestiones Políticas, 39(69), 212-224. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.12 Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science
 10. Leheza , Y., Pylypenko , A., Svystun , L., Zuieva , O., & Yefimova, I. (2021). Aspectos social y civil de la regulación de propiedad intelectual en Ucrania. Revista De La Universidad Del Zulia, 12(34), 206-223. https://doi.org/10.46925//rdluz.34.13. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science
 11. Halaburda Nadiia, Leheza Yevhen, Chalavan Viktor, Yefimov Volodymyr,  Yefimova Inna. (2021). Compliance with the principle of the rule of law in guarantees of ensuring the legality of providing public services in Ukraine. Journal of law and political sciences. 29, Іssue 4, 100-121. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science
 12. Leheza Yevhen, Deliya Yuriy, Ryzhkov Eduard, Albul Serhii, Shamara (2021).  Legal Regulation of the Status of Subjects of Special Competence in Relation to Public Administration in the Sphere of Intellectual Property in Ukraine. Jurnal cita hukum indonesian law journal Vol 9, No 2, 221-236. DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v9i2.22234 Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science
 13. Leheza , Y., Odyntsova., I., Dmytrenko., N., & Yuzikova, N. (2021). La teoría y regulación legal del apoyo informativo de los procedimientos administrativos en Ucrania. DIXI, 23(2), 1-14. Recuperado a partir de https://revistas.ucc.edu.co/index.php/di/article/view/4012 DOI: https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.08 Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science

 

КАНДИДАТИ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ЯКІ ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЛЕГЕЗИ Є. О.:

Під керівництвом захищено 18 кандидатських дисертацій, зокрема:

2020 р. – Єрмаков Ю. В. на тему: «Адміністративні процедури у сфері міграції»; Ішханян А. Р. на тему «Адміністративно-правові засади забезпечення надання електронних послуг»; Коліуш О. Л. на тему: «Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг: адміністративно-правові засади протидії»; Буличов Є. В. на тему: «Адміністративні послуги у сфері справляння податків і зборів»;

2019 р. – Круговий О. О. на тему «Адміністративні процедури реалізації арештованого нерухомого майна через електронні торги».

2018 р. –  Тамаря Я. В. на тему «Адміністративні процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно»,  Гімон М. М. на тему: «Реалізація права на справедливий суд в адміністративному судочинстві України»  Боженко Н. В. на тему: «Адміністративно-правове забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних спорів»; Уханенко С. А. на тему: «Адміністративні процедури у сфері соціального захисту населення»; Іванченко О. Ю. на тему: «Адміністративно-правовий аспект надання судових послуг в Україні».

2017 р. – Власенко О. Г. на тему: «Адміністративні послуги у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб»; Гончарова І. А. на тему: «Адміністративно-правовий аспект процедури надання адміністративних послуг»; Женеску Е. В. на тему: «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з надання адміністративних послуг».

2016 р. – Бондаренко Н. С. на тему: «Адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами (порівняльно-правова характеристика законодавства України та країн СНД)»; Власенко Д. О. на тему: «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг»; Колесников М. О. на тему: «Адміністративні послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно»; Міськевич А. В. на тему: «Адміністративні послуги у сфері соціального захисту населення».

2015 – Прощин В. С. на тему: «Адміністративно-правові засади забезпечення виборчих процесів в Україні».