ЗАПРОШУЄМО ВАС ОТРИМАТИ ВИЩУ ОСВІТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 «ПРАВО»!

Спеціальність 081 «Право» в УМСФ – це гарантоване здобуття фахових компетенцій класичного правника, а також можливість отримати правничу спеціалізацію у галузі митної справи. Навчаючись за спеціальністю 081 «Право» Ви зможете оволодіти  фундаментальними знаннями та набути практичних навичок ведення юридичного бізнесу, надання юридичних консультацій та вирішення правових питань, складання процесуальних документів. 

При навчанні студентів за даною спеціальністю, поряд із загальною правовою підготовкою, передбачено вивчення іноземних мов, спеціальна фізична підготовка, можливість стажування та проходження практики у судових та правоохоронних органах, адвокатських та нотаріальних об’єднаннях, в юридичних департаментах органів місцевого самоврядування, юридичних відділах підприємств, організацій та установ, а також гарантоване працевлаштування за спеціальністю.

 

Студенти УМСФ мають доступ до міжнародних програм академічної мобільності – навчання за обміном в університетах Польщі. Участь у  міжнародних конференціях, навчання за обміном – всі ці можливості будуть реаліями.

 

Студенти УМСФ мають можливість проходження військової підготовки на військовій кафедрі Університету та здобути дуальну освіту.

 

Організація навчання:

форма навчання – денна, заочна. Ліцензійний обсяг денна форма – 94 (16 бюджет), заочна - 20;

трирівнева система навчання (бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD) в галузі «Право»).

 

Навчаючись за спеціальністю 081 «Право» в УМСФ, Ви отримаєте:

  • класичну правничу вищу освіту;
  • можливість здобути поглиблені знання аналітичного характеру з права України, відповідний рівень умінь порівняльного аналізу вітчизняного законодавства з законодавством ЄС, 
  • здатність задоволення потреб державних і приватних організацій у вирішенні правових питань; 
  • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
  • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
  • оволодіння спеціальними уміннями та знаннями з обробки та аналізу правових питань, складання процесуальних документів;
  • отримати всебічні та глибинні знання з теорії та системи права, його основних положень і тенденцій розвитку, розуміння правових принципів та їх реалізація у процесі здійснення професійної діяльності;
  • майстерно користуватися повним арсеналом правових засобів при вирішенні будь-якої юридичної справи.

 

Хочеш більше інформації? Тоді чекаємо тебе на наших сторінках у соціальних мережах (Фейсбуці https://www.facebook.com/KafedraPublicAndPrivateLaw/, ТЕЛЕГРАМІ: law_umsf  та Інстаграмі  @law.umsf! До зустрічі!