Військова кафедра

Прийом документів від громадян України, які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом здійснюється до 01 серпня 2022 року.

Документи приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Аржанова, 12, к.205, тел. для довідок: (093)-006-81-43; (097)-360-40-01; (095)-760-14-88 

Графік роботи: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 15.30 (перерва на обід з 12.00 до 13.00)

 

Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Конкурсний відбір з громадянами, які в повному обсязі представлять визначені для вступу документи, проводиться з 02 серпня по 30 серпня 2022 року.

Графік проходження конкурсних випробувань буде оприлюднений на web-сайті Університету митної справи та фінансів,

 

Конкурсний відбір складається з:

 Оцінки рівня успішності навчання та допризивної підготовки громадян;

Професійного психологічного відбору;

Оцінки рівня фізичної підготовки .

 

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.

Рівень знань з допризовної підготовки

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія проводить тестування громадян, яке складається з 5 завдань у письмовій формі. 

Теоретична частина оцінюється за результатами тестування з 5 завдань, які будуть представлені кожному окремо за наступними розділами:

І – військово-гуманітарна   підготовка – перевіряється  зріз  знань  з  історії України та Збройних Сил, знання законів, які регламентують службу в Збройних Силах України;

ІІ – статути Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається в загальноосвітньому закладі;

ІІІ – вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб;

ІV – тактична підготовка та основи військової топографії, охоплює розділи основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні, положень орієнтування на місцевості та знання термінів з військової топографії;

V – військово-медична підготовка, основи цивільного захисту – перевіряється зріз знань щодо основних термінів і визначень з ВМП та ОЦЗ.

Усі питання не виходять за межі змісту підручника “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх закладів. Вступникам надається можливість вибрати правильний варіант відповіді з чотирьох.  За кожним розділом (завданням) у тесті дається 5 запитань. Усього – 25 запитань. Правильна відповідь на одне запитання дає вступнику 4 бали. Максимальний бал за теоретичну частину складає – 100 балів.

Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року № 355, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909 та Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, затверджених наказом Міністра оборони України від 22.03.2010 року №152 ДСК.

Професійно-психологічний відбір базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями відповідають вимогам конкретної військово-облікової спеціальності.

Рівень фізичної підготовки.

Рівень фізичної підготовки громадян визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до наказу Начальника  Головнокомандувача Збройних сил України від 11.02.2014 № 35 «Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних силах України», введеного в дію наказом Міністра оборони України від 05.03.2015 № 105. 

Випробування проводиться за трьома фізичними вправами:

−  для осіб чоловічої статі – біг на 100 м., підтягування на перекладині, біг − на 1000 м.;

 для осіб жіночої статі - біг на 100 м., комплексна силова вправа, біг на − 1000 м. 

Усі фізичні вправи приймаються в один день. Для їх виконання надається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовки громадян не дозволяється.