Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

по кафедрі  публічного управління та митного адміністрування 

завідувач кафедри – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі  психології 

професор – 0,5 штатної одиниці

доцент – 2 штатні одиниці

 

по кафедрі  комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

професор – 0,5 штатної одиниці 

доцент – 1 штатна одиниця

старший викладач – 2 штатні одиниці

 

по кафедрі  туризму та готельно-ресторанної справи:

професор – 1 штатна одиниця 

доцент – 1 штатна одиниця 

викладач – 0,45 штатної одиниці

 

по кафедрі  правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін:

професор – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей

доцент – 2 штатні одиниці

 

по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування:

професор – 1 штатна одиниця 

доцент – 3 штатні одиниці 

доцент – 0,5 штатної одиниці

доцент – 0,5 штатної одиниці

 

по факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин:

декан – 1 штатна одиниця

по кафедрі міжнародних економічних відносин та регіональних студій: 

професор – 1 штатна одиниця 

професор – 0,25 штатної одиниці

доцент – 0,25 штатної одиниці

доцент – 2 штатні одиниці

викладач – 0,5 штатної одиниці

 

по кафедрі соціального забезпечення та податкової політики:

професор – 1 штатна одиниця 

старший викладач – 1 штатна одиниця

 

по кафедрі підприємництва та економіки підприємства:

старший викладач – 0,3 штатної одиниці

старший викладач – 0,5 штатної одиниці

 

по кафедрі економіки та соціально-трудових відносин:

професор – 2 штатні одиниці 

 

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

УМОВИ КОНКУРСУ

  1. Наявність громадянства України. 
  2. Вільне володіння державною мовою України.
  3. Відповідність кваліфікаційним вимогам:

 

на досаду  декана факультету: науковий ступінь (кандидата наук, доктора філософії, доктора наук) та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету;

на посаду завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри та відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

на посаду професора: науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Виключення можуть становити іноземні громадяни, які мають диплом PhD, виданий іноземною країною та нострифікований за встановленою процедурою;

     на посаду доцента: вчене звання доцента за профілем кафедри та/або науковий ступінь доктора філософії або доктора наук та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

на посаду старшого викладача: науковий ступінь за профілем кафедри або освітній ступінь магістра за профілем кафедри та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

на посаду викладача: вища освіта за освітнім ступенем магістра за профілем кафедри та відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Термін подання документів для участі у конкурсі – 1 місяць із дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу.

 

До участі у конкурсі додаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі, написану власноруч (в заяві претендент зазначає згоду взяти участь у конкурсі та інформацію про ознайомлення з Положенням);

- згода на обробку персональних даних (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- особовий листок з обліку кадрів (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- автобіографія (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- оригінали та копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);

- список наукових праць (для претендента, який обирається вперше - повний, для претендента, який обирається на черговий строк - наукові праці, видані за попередній строк контракту);

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років;

- звіт про свою роботу за попередній період (за попередній строк контракту);

- додаток В ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності", до науково-педагогічних працівників, які здійснюють освітній процес. 

 

     

Наша адреса: 49000 м.Дніпро, вул. Володимира Вернадського,  2/4,  навчальний корпус № 1, кім.216 тел.(056)  756 05 76.