Кондратенко Вікторія Володимирівна (Кидонь)

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Додаток

Е-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ОСВІТА: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 1999р. Спеціальність – «Фізичне виховання і спорт». Кваліфікація (за дипломом) - тренер-викладач.

2019 року присвоєно вчений ступінь Кандидата наук з фізичного виховання та спорту. Спеціальності – 24.00.01 Олімпійський і професійний спорт.

2021 року присвоєно звання Доцента по кафедрі фізичного виховання та спеціальної підготовки.

 

З 2004 року – президент федерації естетичної гімнастики у Дніпропетровській області. Головний тренер збірної команди Дніпропетровської області з естетичної гімнастики.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Фізичне виховання (спецпідготовка)

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, мотивація до здорового способу життя через систематичні заняття фізичною культурою, шляхи підвищення ефективності занять студентів основної та спеціальної медичної групи, лікарсько-педагогічний контроль та самоконтроль студентів в процесі занять фізичним вихованням.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (стажування):

27.09.2021-29.10.2021 р. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра тактико-спеціальної підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

18-25.10.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Google meet, Google classroom». Люблін, Республіка Польща.

23-30.08.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ Microsoft Teams та Office 365». Люблін, Республіка Польща.

07-16.06.2021 р. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Кафедра боротьби, боксу і важкої атлетики.

05-12.04.2021 р. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) «Використання дистанційних засобів навчання для підготовки фахівців спеціальностей фізична культура і спорт, фізична терапія та ерготерапія на прикладі платформ Zoom та Moodle». Люблін, Республіка Польща.

 

НАУКОВА І МЕТОДИЧНА РОБОТА:

Має 18 публікацій, із них 15 наукового та 3 навчально-методичного характеру, 10 статей у фахових наукових виданнях України (в т.ч. 1 стаття з індексом цитування наукометричної бази Scopus) Зокрема:

  1. Кидонь В.В., Головійчук І.М., Забіяко Ю.О. Участь закладів вищої освіти в національному дослідженні steps в україні: потенціал та перспективи. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2019. № 2 (18). С. 50-54.
  2. Kidon V. Improvement of technical skills of 14-16 years old athletes who are engaged in aesthetic group gymnastics / N. Dolbysheva, V. Kidon, N. Kovalenko, I. Holoviichuk, A. Koshcheyev, V. Chuhlovina. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2020. Vol.20 (2), Art 82, pp. 554 - 563.
  3. Кидонь В. Сучасний досвід у створенні сучасної спортивної системи підготовки спортсменів / В. Приходько, Н. Долбишева, О. Кощеєв, Г. Саленко, І. Балджи. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. 2020. Вип. 9 (28). Вінниця: ТОВ «Твори». С. 365-371.
  4. Кондратенко В.В. Зміни обсягу державного та приватного фінансування сфери професійного спорту / С.В. Черевко, Л.С. Індиченко, А.Д. Черевко, І.А. Зайцев. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: Видавець Панкова А.С., 2021. Вип. 20. С. 100-104.
  5. Кондратенко В.В. Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО. Моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання / І.А. Зайцев, В.А. Любимов, Л.В. Гомон, Г.М. Чикольба. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2021. Том 6, № 2. С. 137-144.
  6. Кондратенко В.В. Мотивація студентів у процесі фізичного виховання в Університеті митної справи та фінансів / І.А. Зайцев, В.А. Любимов, Л.В. Гомон, Т.О. Павлун. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2021. Том 7, № 1. С. 121-128.
  7. Кондратенко В.В. Оптимізація занять з фізичного виховання дистанційно в спеціальних медичних групах закладів вищої освіти / І.А. Зайцев, В.А. Любимов, Л.В. Гомон, Т.О. Павлун, Г.М. Чикольба. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2021. №1 (53). С. 26-32.
  8. Вдосконалення рівня фізичної підготовленості студентів засобами танцювальної аеробіки: Методичні рекомендації для студенток 1-4 курсів УМСФ / уклад. В. В. Кондратенко, І. М.  Головійчук. Дніпро: УМСФ, 2020. 64 с.
  9. Організація і проведення занять фізичними вправами для студентів спеціальної медичної групи: Методичні рекомендації для студентів СМГ УМСФ / уклад. В. В. Кондратенко, І. А.  Зайцев. Дніпро: УМСФ, 2020. 53 с.
  10. Організація самостійних занять та самоконтролю під час виконання фізичних вправ: Методичні рекомендації для студентів 1-4 курсів УМСФ / уклад. В.В.Кондратенко, І. А.  Зайцев. Дніпро: УМСФ, 2020. 48 с.

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання та спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», № державної реєстрації у 2013 році – 0134001551 та 2013-2019 р. – 0115U007039.

 

Керівник та виконавець науково-дослідної роботи «Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО. Моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання», № державної реєстрації у 2020 - 2023 р. – 0120U101468