Сохацький Анатолій Валентинович

Доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії наук України, Член наукової ради Міністерства освіти і науки України – Сохацький Анатолій Валентинович

У 1982 році з відзнакою закінчив Киівський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Експлуатація літальних апаратів та двигунів», отримав диплом з відзнакою за кваліфікацію «Інженера-механіка». Після закінчення вищого навчального закладу працював на інженерних посадах в виробничих та наукових підприємствах та організаціях. Пройшов трудовий шлях від інженера до професора, доктора технічних наук.

У 1999 році був запрошений на роботу в Академію митної служби України на кафедру «Транспортних систем та технологій» на посаду доцента.

В 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук з галузі «Авіаційно-космічна техніка в транспорт».

В червні 2010 році рішенням загальних зборів Транспортної академії наук України, обраний академіком Транспортної академії наук України,

В 2003 -2006 роках займався організацією співпраці Академії митної служби України з Аргонською національною лабораторією з питань підготовки фахівців для Митної служби України з питань нерозповсюдження зброї масового знищення, систем доставки та товарів подвійного використання.

У 2010 р. присвоєно спеціальне звання Державної митної служби України – “Радник митної служби І рангу”.

 


Стаж науково -педагогічної роботи у наукових установахнНаціональної академії наук України та вищих навчальних закладах ІV рівнів акредитації більше 30 років.

Викладаєцілий ряд дисциплін таких як: «Вступ до спеціальності», «Моделювання транспортних потоків», «CVF в транспортних технологіях»; «Практикум з наукових досліджень магістерського проекту», «Введення в моделювання транспортних потоків» «Основи експлуатації транспортних засобів». Веде керівництво випускними кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів та науковою роботою студентів спеціальності «Транспортні технології». Під його керівництвом студенти не однократно ставали переможцями у Всеукраїнських конкурсах з наукової роботи.

 


Сфера наукових інтересів: математичне та експериментальне моделювання в транспортних системах та технологіях.

Активно займається науково-дослідною роботою. Є членом наукової ради Міністерства освіти і науки України з напряму «Авіаційно-космічна техніка і транспорт». Має більше 350 наукових та науково- методичних праць. В даний час є науковим керівником науково-дослідної роботи за темою «Методологія модернізації транспортних систем та технологій перевезення вантажів і пасажирів » (номер державної реєстрації. – 0119U100096; фундаментальна), 2019 - 2022 р.р.

Неодноразово підвищував свій кваліфікаційний рівень в вищих навчальних закладах України та наукових установах Національної академії наук України.

Є членом спеціалізованої ради з присудження наукових степенів кандидата та доктора наук Національного технічного університету «Харківський авіаційний інститут».