Бабенко Людмила Володимирівна

Доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

В 1987 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному аграрному університеті за спеціальністю «Економіка і організація виробництва». В 2020 році закінчила магістратуру Університету  митної справи та фінансів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», отримала  ступінь вищої освіти, освітню кваліфікацію -  Магістр  з обліку і оподаткування.

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК на тему «Формування і розвиток економічних взаємовідносин в олієжировому підкомплексі АПК».

У 2003 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук, диплом ДК № 020067 від 08.10.2003 р.

У 2004 році отримала вчене звання «Доцент кафедри обліку і аудиту» - диплом 02ДЦ № 002297 від 21.10.2004 р.

16.05.2005 р. присуджено науковий ступінь доктора філософії (додаток до диплому ДК № 020067).

Протягом 2015-2016 навчального року - Голова навчально-методичної ради Університету митної справи та фінансів.

Має досвід адміністративної та практичної роботи. Є бізнес-тренером, експертом і автором проекту «Бухгалтерський облік – фундаментальний курс» з підготовки та підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів разом з партнером УМСФ – освітньо-консалтинговим центром «Елькон». Надає консультації підприємствам та ФОП з питань обліку і оподаткування за договорами про виконання науково-дослідних робіт.

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти бухгалтерського обліку і системи оподаткування, обліку і оподаткування в банках, питання обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Дисципліни, що викладає: бухгалтерський облік (загальна теорія), бухгалтерський облік і аудит, бухгалтерський облік і звітність, облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, облік і оподаткування у банках.

Асоційований член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА).

Виконує обов’язки куратора групи ЕО-20-1.

 

Нагороди, досягнення:

 • оголошена подяка ДМСУ у зв’язку з 15-річчям Державної митної служби України від 21.06.2006 р.;
 • нагороджена Почесною грамотою Державної митної служби України за позитивні результати роботи та з нагоди Дня митної служби України від 20.06.2007 р;
 • нагороджена Нагрудним знаком «Знак Академії» - серпень 2008 р.
 • оголошена подяка за сумлінну працю та з нагоди Дня працівника освіти від 06.10.2010 р.
 • подяка Академії митної служби України від 05.03.2011 р.
 • почесна грамота Академії митної служби України (2012р., 2013р., 2015 р.)

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Код ORCID: 0000-0002-0615-8293

 

Публікації

доцента кафедри, к.е.н., доц. Бабенко Людмили Володимирівни

 

У наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України

 1. Бабенко Л.В., Васильєва В.Г., Коновалова О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами. Економічний простір: Збірник наукових праць. №166. Дніпро: ПДАБА, 2021. С. 90-97.
 2. Бабенко Л.В., Васильєва В.Г., Романченко Ю.В., Коновалова О.В. Вплив розподілу загальновиробничих витрат на фінансовий результат діяльності підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць. №162. Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 119-127.
 3. Бабенко Л.В., Васильєва В.Г., Тумановська О.В. Сучасний стан та напрями вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетній установі. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 146. Дніпро: ПДАБА, 2019. С. 100-113.
 4. Бабенко Л.В., Горбов С.В. Облік та управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями банку в умовах запровадження МСФЗ 9 "Фінансові інструменти". Науково-практичний журнал "Регіональна економіка та управління". 2019. № 1 (23). С. 7-14.
 5. Бабенко Л. В. Процес вилучення майна при порушенні митних правил: проблеми та напрями вдосконалення / Л. В. Бабенко, А. П. Крилова. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск № 6(17). С. 622-630 URL : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2018/01.pdf.
 6. Бабенко Л. В., Коцюба С. В. Використання гнучких бюджетів в обліково-аналітичній системі управління витратами виробничого підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6 (11) URL : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2017.
 7. Бабенко Л. В., Фесенко В. В., Цьома К. Ю. Прикладні аспекти обліку та внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками і підрядниками. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. № 4 URL : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/01.pdf.
 8. Бабенко Л. В., Фесенко В. В. Аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємств як фактор економічної безпеки: пріоритети та проблемні питання. Ефективна економіка. 2016. № 10 URL : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=6599.

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,

методичні вказівки

 1. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики студенів III курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. О.М. Вакульчик, Л.В. Бабенко, О.О. Книшек, Т.С. Єдинак. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 35 с.
 2. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики студенів IV курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. О.М. Вакульчик, Л.В. Бабенко, О.О. Книшек. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 38 с.
 3. Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики магістрів II курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. О.М. Вакульчик, Л.В. Бабенко, О.О. Книшек. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 33 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» укл. Л.В. Бабенко., В.Г Васильєва – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 45 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» укл. О.М. Вакульчик, Л.В. Бабенко - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 25 с.
 6. Методичні вказівки щодо правил оформлення дипломної (курсової) роботи / укл. О.М. Вакульчик, Л.В. Бабенко. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 26 с.
 7. Методичні рекомендації до дипломної роботи магістра зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” / укл. О.М. Вакульчик, Л.В. Бабенко. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 42с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 1. Бабенко Л. В., Біжко Р.Р. Впровадження положень міжнародних стандартів в облік орендних операцій в Україні. INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 жовтня 2021 р.). Манчестер, Великобританія. С. 553-557.
 2. Бабенко Л. В., Корецька Н. В. Відображення в бухгалтерському обліку дисконтування заборгованостей. TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (15-17.01. 2020 р.). м. Софія, Болгарія. С. 238-245.
 3. Бабенко Л.В. Романченко Ю.В. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23.04.2020 р.). м. Полтава. С. 430-432.
 4. Бабенко Л.В., Романченко Ю.В. Нормативний супровід обліку запасів бюджетних установ. Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава : ПДАА, 2020. С. 415-419.
 5. Бабенко Л.В., Омельянова К.Д. Удосконалення автоматизації обліку послуг зі страхування. Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (6 листопада 2020 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів. С. 196-198.
 6. Бабенко Л.В., Здорик А.В. Впровадження міжнародних стандартів обліку в банківську систему України. Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (18.05.2019 р.). Одеса, Центр економічних досліджень та розвитку. С. 101-104.
 7. Бабенко Л.В., Швачка Д.В. Сучасний стан та розвиток депозитної політики банків в Україні. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31.05.2019 р.). Львів : Львівська економічна фундація. С. 118-120.
 8. Бабенко Л. В., Ляшенко О. С. Запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN в платіжному просторі України. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5 грудня 2019 р.). Полтава. С. 125-128.
 9. Бабенко Л.В., Мельник К.Р., Коновалова О.М., Романченко Ю.В. Чинники впливу на формування ставки за депозитними операціями в банківській сфері. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Discovery Science» / Центр наукових досліджень «Solution» (Київ, Україна) Видавництво  Skleněný Můstek (Карлові Вари, Чехія). м. Київ, м. Карлові Вари, 06.12. 2019 р. С. 48-56.
 10. Бабенко Л.В., Чепець О.Г. Необхідність інноваційних змін в обліку. Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. УМСФ, Дніпро: 2019. С. 120-121.
 11. Бабенко Л.В., Багно М.С. Розвиток системи облікового забезпечення в управлінні витратами. Стан та розвиток підприємства в умовах ринкової економіки: проблеми та перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Наукова економічна організація "Перспектива" , Дніпро. 19-20 січня 2018. С. 59-
 12. Бабенко Л.В., Колісник К.С. Вдосконалення взаємодії фронт-мідл-бек офісів для забезпечення ефективності кредитних операцій. Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса, Центр економічних досліджень і розвитку. 02.06.18 р. С. 43-45.
 13. Бабенко Л.В., Мельник К. Стан та перспективи розвитку депозитних операцій в банківській системі України. Теоретичні та практичні засади ефективного функціонування соціально-економічної сфери : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро, Наукова економічна організація "Перспектива". 12.05.18 р. С. 34-36.
 14. Бабенко Л.В., Крилова А.П. Актуальні проблеми обліку, контролю та оцінки операцій з конфіскованим майном. Інвестиційно-інноваційні моделі розвитку підприємств в умовах сучасної нестабільності : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. ГО "Львівська економічна фундація", Львів: ЛЕФ. 10.2018 р. С. 41-44.
 15. Бабенко Л.В., Варга А.І. Актуальні питання обліку основних засобів після закінчення строку корисного використання. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Центр фінансово-економічних досліджень, Полтава. 10 листопада 2018 р. С. 12-13.
 16. Бабенко Л.В., Романченко Ю.О., Дугар Т.Є. Стан розвитку малого підприємництва:податковий аспект. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференціїдо 20-річчя заснування факультету обліку та фінансів ПДАА: м. Полтава, 26.10.2018 р. С. 300-302.
 17. Бабенко Л.В., Романченко Ю.О. Сплата єдиного податку та декларування доходів фізичних осіб-підприємців. Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики : Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 20-річчю від дня заснування кафедри фінансів і кредиту ПДАА: м. Полтава, 25.10.2018 р. С. 181-183.
 18. Бабенко Л.В., Ференц Є.В. Управління процесами руху продукції аграрних підприємств в системі управлінського обліку. Механізми економічного зростання і конкурентоспроможності національного господарства : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. ГО «Київський економічний науковий центр». 12.2018 р. Ч. 2. С. 101-104.
 19. Бабенко Л.В., Чепець О.Г. Необхідність інноваційних змін в обліку. Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : УМСФ. С. 120-121.
 20. Бабенко Л.В., Горбов С.В. Формування інформації про кредитні операції в обліковій політиці банку. Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова.12. 2018 р. С. 190-192.