Васильєва Валентина Георгіївна

Доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

Працює в Академії митної служби України, нині Університет митної справи та фінансів, з 27.08.1999 року. В 1991 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному аграрному університеті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

24.04.1997 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК (тема дисертації «Економічні проблеми реформування системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва»).

18.04.2002 р. присуджено вчене звання доцент.

Досвід роботи за фахом – працювала з 1985 р. по 1991 р. бухгалтером, старшим бухгалтером, заступником головного бухгалтера.

(01.09.1985 р. зарахована на посаду бухгалтера у Веселівську райсільгосптехніку Запорізької області;

01.04.1986 р. прийнята на посаду бухгалтера у Веселівський райагропромпостач за переводом з РО «Сільгосптехніка»;

01.12 1986 р. призначена на посаду старшого бухгалтера у Веселівському райагропромпостач Запорізької області;

02.01.1989 р. переведена заступником головного бухгалтера

у Веселівському райагропромпостач Запорізької області;

09.08.1991 р. звільненга за власним бажанням у зв’язку з від’їздом в м. Дніпропетровськ;

12.08.1991 р. Прийнята на роботу на посаду асистента кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Дніпропетровського державного аграрного університету (ДДАУ).

З 27.08.1999 р. Працюю в Академії митної служби України, нині Університет митної справи та фінансів).

 

Сфера наукових інтересів: теоретичні, практичні, методичні, методологічні аспекти обліку, аудиту, оподаткування.

Дисципліни, що викладає: «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», Облік і звітність в оподаткуванні», «Актуалізація законодавства в обліку і оподаткуванні», «Організація обліку», «Організація бухгалтерського обліку», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Актуалізація обліку і оподаткування».

Нагороди, досягнення:

1) подяка Державної митної служби України – червень 2001 р.;

2) подяка Державної митної служби України від 24.08.2002 р.;

3) нагородження Нагрудним знаком «Знак Академії» - серпень 2008 р.

4) почесна грамота УМСФ – 08 квітня 2019 р.

Виконує обов’язки куратора групи ЕО 20-2.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Код ORCID: 0000-0001-6145-4979

 

Публікації

доцента кафедри, к. е. н., доц. Васильєва Валентина Георгіївна

У наукових виданнях, включених до переліку

наукових фахових видань України

 

 1. Васильєва В.Г. «Організація обліку і аудит службових відряджень у межах України та за кордоном на підприємстві» / Васильєва В. Г., Лавренюк Ю.С. // Економічний простір. 2021. № 166. С. 97-103 [Index Copernicus].
 2. Васильєва В.Г. «Обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами» / Бабенко Л. В., Васильєва В. Г., Коновалова О. В. // Економічний простір. № 166. С. 90-96 [Index Copernicus].
 3. Васильєва В.Г. «Вплив розподілу загальновиробничих витрат на фінансовий результат діяльності підприємства» / Бабенко Л. В., Васильєва В. Г., Романченко Ю. О., Коновалова О. В. // Економічний простір. 2020. № 162. С. 119-126 [Index Copernicus].
 4. Васильєва В.Г. «Облік доходів і витрат: напрями гармонізації міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності» / Васильєва В.Г., Семенюк Д.Ю. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 147. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 205 с. – С. 128-139. [Index Copernicus].
 5. Васильєва В.Г. «Сучасний стан та напрями вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетній установі» / Васильєва В.Г., Бабенко Л.В., Тумановська О.В. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 146. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 210 с. - С. 100-112. [Index Copernicus].
 6. Васильєва В.Г. «Особливості організації обліку доходів та витрат у фермерських господарствах» / Васильєва В.Г., Коновалова О.В., Січева К.В. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 148. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 200 с. - С. 116-128. [Index Copernicus].
 7. Васильєва В.Г. «Удосконалення обліку витрат на виробництво та формування собівартості продукції» / Алєксєєва А. В., Васильєва В. Г. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - № 23, Частина 1 – Ужгород: УНУ, 2019. - 156 с. – С. 5-9. [Index Copernicus].
 8. Васильєва В.Г. «Сучасні проблеми автоматизації обліку в бюджетних установах: теоретичні та практичні аспекти» / Васильєва В. Г., Коновалова О. В., Коротченко В. О. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 138. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 235с. - С. 150-163. [Index Copernicus].
 9. Васильєва В.Г. «Удосконалення організації і методики обліку та контролю доходів і видатків у бюджетних установах» / Васильєва В. Г., Таргонська О. С. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 138. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 235с. - С. 164-182. [Index Copernicus].
 10. Васильєва В.Г. Аналіз інновацій та відмінностей формування фінансової звітності бюджетних установ в Україні в порівнянні з міжнародними стандартами» / Васильєва В.Г., Афанасьєва Д.С. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 138. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 235с. - С. 108-117. [Index Copernicus].
 11. Васильєва В.Г. «Облік фінансового результату діяльності підприємства та шляхи його вдосконалення» / Говоруха В.В., Васильєва В.Г. // «ЛОГОS. Мистецтво наукової думки»: науковий журнал / за заг. ред. М. А. Голденблат. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2018. № 1. С.168. – С.36-38.Журнал включено до міжнародних каталогів і наукометричних баз: GoogleScholar, CiteFactor, Research Bible, DRJI.
 12. Васильєва В.Г. «Державний аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» / Васильєва В.Г., Книшек О.О., Карпенко В.В. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 126. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – 216 с. - С. 91-106. [Index Copernicus].
 13. Васильєва В.Г. «Особливості організації обліку на малому підприємстві та аудит фінансової звітності їх діяльності» / Васильєва В.Г., Книшек О.О., Ковальчук М.М. // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 125. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – 231 с. - С. 127-139. [Index Copernicus].
 14. Васильєва В.Г. Аналіз митних платежів як одного з інструментів митної політики України / Васильєва В.Г., Самойленко О.Г. // Економічний простір. – Д.: ДВНЗ «ПДАБА», 2017. – № 120. – С.37- 48. [Index Copernicus].

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Васильєва В.Г. «Теоретичні та практичні аспекти розвитку Інтернет-економіки»: міждисциплінарний навчальний посібник. За науковою ред. к.е.н., доц. Татомир І.Л., к.е.н., доц. Квасній Л.Г. Трускавець: ПОСВІТ, 2021, 386 с. – С. 269-312. (Васильєва В.Г., Книшек О.О. (тема 6 «Облік та оподаткування електронного бізнесу»)) ISBN 978-617-8003-06-7. (24,00 ум. друк. арк.).
 2. Васильєва В. Г., Єдинак Т. С., Коновалова О. В., Єдинак В. Ю. Фінансовий облік ІІ : навчальний посібник. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 241 с.
 3. Васильєва В. Г., Єдинак Т. С., Коновалова О. В., Єдинак В. Ю. Фінансовий облік І : навчальний посібник. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – Дніпро: Акцент ПП, 2016. – 218 с.
 4. Васильєва В. Г., Єдинак Т. С., Коновалова О. В., Єдинак В. Ю. Фінансовий облік ІІ : навч. посіб. / Дніпропетровськ: АМСУ,2014. – 236 с.
 5. Васильєва В. Г., Єдинак Т. С., Коновалова О. В., Критенко О. О. Фінансовий облік І : навч. посіб. – Дніпропетровськ: “Акцент ПП”, 2014. – 192 с.

 

Монографії

 1. Васильєва В.Г. «Професійне судження бухгалтера та його місце в системі управління підприємством» / Васильєва В.Г. / «Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика»: колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с. – С. 127-132. Відсоток участі – 2 %.

 

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій,

методичні вказівки

 

 1. Методичні рекомендації до курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» для студентів ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. В. Г. Васильєва, Т. С. Єдинак, О. В. Коновалова. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. – 67 с.
 2. Васильєва В. Г. - Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни «Організація обліку і аудиту» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»/ укл. В. Г. Васильєва В.Г. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. –– 25 с.
 3. Васильєва В. Г. - Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»/ укл. В. Г. Васильєва В.Г., Дубицький Д.П. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 33 с.
 4. Васильєва В. Г. Методичні рекомендації до контрольної роботи з дисципліни «Актуалізація обліку і оподаткування» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»/ Васильєва В.Г. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – 56 с.
 5. Васильєва В.Г. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Автоматизація обліку» для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл. В. Г. Васильєва, Т.В. Соляник – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 34 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні,

дискусійні публікації

 

 1. Васильєва В.Г. Сучасні тенденції розвитку методології обліку. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки». 18-19 жовтня 2021 р. Дніпро, Україна, 2021. -254 с., С. 88-91.
 2. Васильєва В.Г. «Щодо організації електронного документообігу» / Васильєва В. Г./ Матеріали Міжнародного круглого столу «Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів». 28 травня 2021 р. Том 1. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 277 с., С. 30-32.
 3. Васильєва В.Г. «Методика аналітичних процедур при аудиті витрат на виробництво» / Васильєва В. Г., Коновалова О.В., Дмитренко А.В. Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 28-39 жовтня 2021 р.: В 2 т. – Том 1. – Дніпро: Видавничо-поліграфічний центр «Гарант СВ», 2021. – 154 с., С. 77-79.
 4. Васильєва В.Г. «Особливості обліку та оподаткування підзвітних коштів»/ Васильєва В.Г., Лавренюк Ю.С.// Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 5 лютого 2021 р). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. 205 с. – С. 82-84.
 5. Васильєва В.Г. «Проблеми розвитку в Україні цифрових технологій» / Васильєва В.Г., Коновалова О.В. // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління». (Університет митної справи та фінансів, 06 листопада 2020 р., м. Дніпро). 315 с. – С. 119-121.
 6. Васильєва В.Г. «Обліково-аналітичне забезпечення обліку виробничих запасів» / Васильєва В.Г., Тоцька Н.М. // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін: зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (м. Полтава, 22 жовтня 2020 р.). / за ред. Пилипенко К.А. Полтава: ПДАА, 2020. 785 с. – С. 259-263.
 7. Васильєва В.Г. «Актуальні питання організації обліку й аналізу основних засобів на підприємстві» / Кулик О.В., Васильєва В.Г. // матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів». (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 30 жовтня 2020 р., м. Харків).
 8. Васильєва В.Г. «Актуалізація законодавчих змін з обліку основних засобів на підприємстві» / Васильєва В.Г., Коновалова О.В. // матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи». (Дніпровський державний аграрно-економічний університет (ДДАЕУ), 29-30 жовтня 2020 року, м. Дніпро).
 9. Васильєва В.Г. «Контроль виконання кошторису бюджетної установи: теоретичні та організаційні аспекти/ Васильєва В. Г. // Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 10 грудня 2020 року, м. Київ, КНЕУ, 2020. - 587 с. – С. 264-267.
 10. Васильєва В.Г. «Облік результатів виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ: теоретичні та методичні аспекти» / Васильєва В.Г., Карпушкіна К.С. // матеріали ІX Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції», 17-18 листопада 2020 р. на базі Херсонського національного технічного університету (ХНТУ), м. Херсон. - 307 с. – С. 19-21.
 11. Васильєва В.Г. «Актуальні аспекти обліку фінансового результату в умовах глобалізації економіки» / Васильєва В.Г. // Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А.  Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. 705 с. – С. 288-290.
 12. Васильєва В.Г. «Актуалізація законодавчих змін у контексті реформування бухгалтерського обліку в Україні та наближення його до міжнародного рівня» /Васильєва В.Г.// «Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 372 с. – С. 109-111.
 13. Васильєва В.Г. «Особливості аудиту фінансової звітності підприємства в сучасних умовах господарювання» / Васильєва В.Г., Говоруха В.В. // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 грудня 2018 р.) – Тернопіль: ТНЕУ, 2018. – 195 с. – С. 135-137.
 14. Васильєва В.Г. «Проблеми складання фінансової звітності бюджетних установ в умовах невідповідності окремих змін в законодавстві» / Афанасьєва Д.С., Васильєва В.Г. // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 жовтня 2018 р.): у 5 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – 63 с. – С. 7-8.
 15. Васильєва В.Г. «Удосконалення обліку видатків бюджетних установ в Україні в контексті гармонізації з міжнародними стандартами» / Таргонська О.С., Васильєва В.Г. // «Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 263 с. – С. 112-114.
 16. Васильєва В.Г. «Роль та переваги впровадження автоматизації обліку оплати праці в бюджетних установах» / Коротченко В.О., Васильєва В.Г // «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів»: збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2018. 370 с.- С. 81-84.
 17. Васильєва В.Г. «Визнання доходів за національними та міжнародними стандартами: спільні та відмінні риси»/ Семенюк Д.Ю., Васильєва В.Г // «Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем»: VI Міжнародна науково-практична конференція (м. Дніпро, 16-17 квітня 2018 р. Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара): тези доповідей. - Дніпро: ДНУ, 2018. – С. 94-96.
 18. Васильєва В.Г. «Проблемні питання з організації обліку оплати праці у бюджетних установах» / Васильєва В.Г., Ковалевич О.Г. // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : ІІI Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2017 р.) : тези доповідей. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 204 с. – С. 92-93.