Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович

Доцент кафедри військової підготовки

Народився 11 березня 1971 року у         м.Сєвєродонецьк, Україна. 

Біографічні дані

 

 • У 1992 р. закінчив  Харківське вище військове командно-інженерне училище за спеціальністю «Автоматизовані системи управління».
 • У 2006 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «правознавство», юрист.
 • 2013 рік успішне закінчення аспірантури Технічного факультету Університету митної справи та фінансів, здобуття ступені кандидату технічних наук (Phd CS&E).
 • У 2013 році закінчив аспірантуру Університету митної справи та фінансів, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі».
 • Тема дисертаційного дослідження: «Метод та засоби підвищення безпеки безпроводових телекомунікаційних систем і мереж на основі формування псевдовипадкових ключів авторизації доступу».

Роки служби:

 • 1992 1993 Міністерство оборони України,1994 2007 Служба безпеки України, ДССЗЗІ України 2007 2014.
 • Червень 1992 р. листопад 1993  служба на посаді командира взводу-викладача Учбового центру шифрованого зв'язку у Збройних Силах України,в/ч 73903, А-0710, навчання в ад'юнктурі кафедри автоматизованих систем бойового управління Харківського військового університету за заочною формою навчання.
 • 1993 – 1994 – інженер лінійно-технічного цеху районного вузла зв'язку м. Павлоград
 • листопада 1994  квітень 2007 р військова служба на інженерних та керівних посадах Служби безпеки України.
 • З 2007 по 2014 роки спеціальна служба на керівних посадах у Державної службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.
 • 10 грудня 2013 р. Указом Президента України № 680/ 2013 призначений на посаду заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
 • вересень 2014 березень 2017 року Генеральний директор НВП «Укрспецзв'язок».
 • 2015 році працював у США науково-технічним консультантом медичного підприємства «QPULSE. inc» (Fort Lauderdale, Florida, USA).
 • З листопада 2017 року завідувач кафедри кібербезпеки Університету митної справи та фінансів

У квітні – травні 2014 року під час проведення Антитерористичної операції у м. Краматорськ та м. Слов’янськ Донецької області, зокрема РТПС «Карачун» на посаді заступника Голови Державної служби спеціального зв‘язку та захисту інформації України брав участь у бойових діях, виконуючи службове завдання по захисту інформаційного простору України в умовах безпосереднього вогневого контакту з противником.

Основні наукові на навчально-методичні праці

Монографії

 1. Сорока Л.С., Кузнецов О.О., Прокопович-Ткаченко Д.І. «Моделі і методи авторизації доступу в безпроводових телекомунікаційних системах». Дніпро вид. Пороги 2014 рік.
 2. Alexandr A. Kuznetsov, Yuriy I. Gorbenko, Ievgeniia P. Kolovanova, Dmytro I. Prokopovych-Tkachenko. KEY SCHEDULE OF BLOCK SYMMETRIC CIPHERS // ISCI'2017: Information Security in Critical Infrastructures. Collective monograph. Edited by Ivan D. Gorbenko and Alexandr A. Kuznetsov. ASC Academic Publishing, USA, 2017. 207 p. ISBN 978-0-9989826-0-1.  in monograph. (Розділ в монографії).
 3. Security and noise immunity of telecommunication system: new solutions to the codes and signals design problem. Collective monograph. Edited by Sergey G. Rassomahin and Alexandr A. Kuznetsov.Dmytro I. Prokopovych-Tkachenko.  ASC Academic Publishing, 2017. 198 p.  ISBN 978-0-9989826-2-5 (Hardback), ISBN 978-0-9989-826-3-2 (Ebook).

 

Патенти

 

 1. UA78038, МПК (2013.01)G09C 1/00 Спосіб формування послідовності псевдовипадкових чисел / Л.С. Сорока, О.О. Кузнецов, Д.І. Прокопович-Ткаченко та ін. N u201208718, заява 16.07.12, опуб. 11.03.13, бюл. N5 стор. 3.
 2. UA80375, MПК (2013.01) G09C1/00 Пристрій формування послідовностей псевдовипадкових чисел /Л. С. Сорока, О. О. Кузнецов, Д. І. Прокопович-Ткаченко та ін.- N u201213846, заява 16.07.12 опуб. 27.05.13 бюл. N 10- стор.3.
 3. UA (11) 131986 (13) U (51) МПК (2018.01) G09C 5/00 B33Y 50/00 /СПОСІБ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО ПРИХОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ 3D-ДРУКУ/О. О. Кузнецов (UA), Д. І. Прокопович-Ткаченко (UA)та ін.

 

Сфера наукових та науково-технічних інтересів: механізми державного управління кібернетичною безпекою, криптологія, криптографія, стеганографія, математичне моделювання кібернетичних загроз, парадигми програмування захищених інформаційно-технічних систем, технічний захист інформації.