Івашина Олександр Флорович

Професор кафедри менеджменту ЗЕД – Івашина Олександр Флорович


У 1987 році закінчив економічний факультет Ленінградського державного університету.
У 2011 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки (тема дисертації "Інституціоналізація економічного розвитку").
У 2014 році присуджено вчене звання професора кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. 
Викладає економічні та управлінські курси студентам та докторантам, що виконують освітню складову підготовки доктора філософії з економіки за спеціальністю 051 – Економіка. Автор низки підручників і навчальних посібників, в тому числі – з грифом МОН України.
Має певний досвід управлінської та консалтингової роботи в ряді підприємств та організацій.
Основні напрями наукової роботи: проблеми інституціоналізації економічного розвитку, інституціоналізації управління  в трансформаційному суспільстві, формування та розвитку інституціонального середовища в Україні, соціалізації економічних відносин, макроекономічного регулювання в умовах цифровізації суспільного життя.
Дисципліни, що викладає: «Макроекономіка» (для управлінців), «Історія економіки та управлінської думки», «Макроекономічний аналіз в управлінні».
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Профіль у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zICYbi0AAAAJ&hl=ru&authuser=1


Основні наукові та навчально-методичні праці

1. Maliar D. V., Ivashyna O.F., Ivashyna S. Yu., Arkhireіska N.V., Matvijchuk I. O. Four waves of digitalisation of the economic system in the EU countries and Ukraine // Estudios de Economia Aplicada. Vol.39, Issue 6. 2021. P. 3-16.

2. Івашина О.Ф. Потенціал регулювання товарних бенчмарків в Україні: досвід ЄС / В.В. Агапова, О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Економіка. Фінанси. Право. – № 1 – 2021. –  С. 36 – 40.

3. Івашина О. Ф. Методологічні проблеми макроекономічного регулювання /О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина // Бізнес Інформ. – № 5 – 2020. –  С. 15 – 21.

4. Івашина О. Ф.  Цифрове суспільство в сучасній парадигмі економічного відтворення  / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 6 листопада 2020 р.) – Дніпро. – Університет митної справи та фінансів, 2020. – С. 138–140.

5.  Івашина О. Ф. Фінансові фактори соціальної політики в Україні / О. Ф. Івашина, С. Ю. Івашина, Н.С. Ковтун, І.О. Матвійчук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 144 – 2019. – С. 81 – 97.

6. Івашина О. Ф. Інфляційні процеси в економіці сучасної України /  Івашина О. Ф. Івашина С. Ю.  // Економічний простір. – № 3. – 2018. - С. 120 – 130

7. Івашина О.Ф. Інституціональна економіка: навчальний посібник. / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. -  132 с.

8. Івашина О.Ф. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження управлінських систем у національній економіці / Івашина О.Ф., Павлова К.І.  // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 13 – 23.

9 . Івашина О. Ф. Формування ефективної системи взаємодії освіти та бізнесу / О. Ф. Івашина, С. Ю. Івашина // Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі вищої освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 53-56.
10. Івашина О. Ф. Особливості програм мотивації персоналу на сучасних підприємствах. / О. Ф. Івашина, Я. П. Адамчук // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, управління та право: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава 27 грудня 2018 р.) – С. 100-101.

11. Івашина О. Ф. Критерії ефективності управління національною економікою" / О. Ф. Івашина //Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu - 2017», Volume 5 : Praha. Publishing House «Education and Science». – 92–94 s.

12. Івашина О. Ф. Підходи до оцінки імперативів фінансової безпеки держави / М. В. Ковальчук, О. Ф. Івашина // Економіка і суспільство (електронне видання). – 2017. Посилання на номер: http://www. economyandsociety. in.ua/index.php/journal-9

13. Івашина О. Ф. Імперативи фінансової безпеки держави / М. В. Ковальчук, О. Ф. Івашина // Економічний форум. – 2017. Посилання на журнал: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zhurnal-ekonomichniy-forum.

14. Івашина О. Ф. Розвиток макроекономічного регулювання в Україні / С. Ю. Івашина, О. Ф. Івашина // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. – № 1(55). – С. 93–99.

15. Івашина О. Ф. Інституціоналізм / О. Ф. Івашина // Історія економічних вчень [Текст] : підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю.С. - К. : "Центр учбової літератури", 2015. – с. 208–240. 

16. Івашина О.Ф. Макроекономіка:  навчальний посібник для самостійної роботи і контролю знань / О.Ф. Івашина, Р.Ю. Олексієнко, С.Ю. Івашина. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 97 с. 

17. Івашина О.Ф. Модернізація фінансової системи України в умовах глобалізацій них процесів / О.Ф. Івашина, В.В. Даценко // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 20 листоп. 2015 р., м. Дніпропетровськ. – Д. : Університет митної справи та фінансів, 2015. –     С. 158-160.

18. Івашина О.Ф. Соціальне управління людськими ресурсами в контексті формування конкурентоспроможності/ О.Ф. Івашина, С.Ю. Івашина, Н.С. Ковтун // Економічний простір. – 2015. – 102. –  С. 49-60.

19. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник  Івашина О. Ф., Новікова К.І. – . Дніпропетровськ, вид-во “Грані”, 2014. – 200 с.