Петруня Юрій Євгенович

Завідувач кафедри менеджменту ЗЕД

 • Закінчив з відзнакою економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.
 • Присуджено науковий ступінь доктора економічних наук (2000 р.) та вчене звання професора (2001 р.).
 • Заслужений діяч науки і техніки України (2004 р.). 
 • Викладає управлінські та економічні курси студентам,  слухачам бізнес-шкіл та менеджерам більше 30 років. Автор 25 підручників і навчальних посібників, із них 10 – з грифом МОН України. Має значний практичний досвід управлінської роботи, а також консалтингової роботи в ряді підприємств та організацій. Розробник законодавчих актів із питань акціонерного управління та інвестиційної діяльності. Протягом п'яти років був головою Експертної ради з менеджменту ДАК МОН України, тривалий час працював у складі Науково-методичної комісії МОН України з менеджменту, протягом семи років входив до складу експертної ради ВАК України. Проходив стажування у Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах.
 • Основні напрями наукової роботи: проблеми підвищення ефективності корпоративного управління в Україні, маркетингового управління, формування та розвиток бізнес-середовища в Україні, вдосконалення державного регулювання бізнес-діяльності, вдосконалення управління університетами в умовах цифровізації суспільного життя.
 • Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
 • Дисципліни, що викладає: «Економічна теорія (для управлінців)», «Стратегічне управління», «Комунікації в менеджменті», «Менеджмент».

 

Профіль у Google Scholar

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Virchenko, V., Petrunia, Yu., Osetskyi, V., Makarenko, M., & Sheludko, V. (2021). Commercialization of intellectual property: innovation impact on global competitiveness of national economies. Marketing and Management of Innovations, 2, 25-39.
 2. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / [Ю.Є. Петруня, Б.В. Літовченко, Т.О. Пасічник та ін.]; за ред. Ю.Є Петруні. – [4-те вид., переробл. і доп.]. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 276 с.
 3. Yu. Petrunia, V. Petrunia, V. Shvets. Business environment of the country: approaches to evaluation in the context of management processes // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2019. - №4. – С. 114-119.
 4. Petrunia Yurii, Chentsov Victor, Norbert Życzyński, Petrunia Vira. Marketing environment and marketing management of universities in Ukraine: national and regional dominants // “Innovation Marketing”, Volume 15, Issue 1, 2019, 1-12.
 5. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю., Єдинак В.Ю. Управлінський аналіз діяльності університетів в Україні // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. - №4. – С. 47-54.
 6. Yurii Petrunia, Vira Petrunia. Management analysis of business environment in Ukraine in the context of foreign economic processes // Customs Scientific Journal. - 2019. - № 1. – 64-73.
 7. Петруня В.Ю.. Петруня Ю.Є. Споживацька поведінка домашніх господарств у контексті суспільних та управлінських інтересів // Економічний вісник НГУ. - № 1. – 2019. – С. 96-104.
 8. Петруня Ю.Є., Разживін В.М. Індикатори стану інвестиційно-інноваційної діяльності: методичні підходи до визначення в контексті забезпечення регуляторної діяльності // Бізнес Інформ. – 2019. - №7. – С. 66-70.
 9. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Глобальна цифровізація як фактор змін у бізнес-середовищі та управлінні // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – С. 107-109.
 10. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Менеджмент. Практикум : навч. посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019 – 104 с.
 11. Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації: монографія / за ред. Ю.Є. Петруні. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с.
 12. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Комунікації в менеджменті. Практикум : навч. посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – 51 с.

 

 1. Петруня Ю.Є. Управлінські рішення та «суспільна думка»: макрорівневий аналіз // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. – С. 5-11.
 2. PetrunyaY., Oleksienko R. Regulacie celne prawa wlasnosci w warunkach miedzynarodowego handlu towarami // Politika celna; ekonomia, pravo, praktika. Szczecin, 2015. p. 173-182.
 3. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навчальний посібник / Ю.Є. Петруня, В.Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с.
 4. Петруня Ю.Є. Формування та відтворення акціонерного капіталу: механізм управління та суперечності / Ю.Є. Петруня // Академічний огляд. - 2015. - № 1. - С. 18-22.
 5. Петруня Ю.Є., Коляда С.П., Ковтун Н. С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Дніпропетровськ, Університет митної справи та фінансів, 2016. – 211с. (з грифом МОН).
 6. Petrunia Y. “Public choice” and marketing-management processes // Вісник Академії митної служби України: Серія «Економіка». – 2015. - №1. – С. 5-11.
 7. Петруня Ю.Е. Международные инвестиционно-финансовые процессы и их учет в управленческой деятельности // Стратегии развития финансовых рынков стран СНГ: сборник научных статей / под ред. Б.Б. Рубцова, В.К. Кубликова. М.: Финансовый университет, 2012. – С. 24-33.
 8. Управлінські рішення в бізнесі та соціальна відповідальність // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка : М-во освіти і науки України : Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. 
 9. Петруня Ю.Є. Відтворення капіталу в контексті управління інвестиційною діяльністю // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2015. - №1. – С. 248-253.
 10. Петруня Ю.Є., Петруня В.Ю. Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища відприємств // Науковий погляд: економіка та управління. – 2016. - №1. – С. 23-29.
 11. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник / кол. авт.: Ю.Є. Петруня, В.Ю. Єдинак, Ю.О. Кахович та ін.. : за заг. ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2015. – 216 с.
 12. Петруня Ю.Е. Основы экономической теории : учеб. пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 5-е изд., перераб. и доп. – К.: Знания, 2011. – 359 с. (з грифом МОН України).
 13. Экономика цивилизаций в глобальном измерении. Монография / Под ред. А.А. Пороховского, В.Н. Тарасевича. – Москва: ТЕИС, 2011. – 768 с.
 14. Macroeconomics / A.O. Zadoia, Y.E. Petrunia, S.V. Kuzminov, O.M. Trushenko, A.O. Kosyakina. – Dnipropetrovsk: Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk, 2011. – 296 p.
 15. Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є. – вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: "Центр учбової літератури", 2016. – 376 с.
 16. Митна енциклопедія: У двох томах. / Редкол.:… І.Г. Бережнюк (відп. ред..) та інші. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 472 с.