Подяка обласної державної адміністрації

18 та 19 листопада 2021 року Дніпропетровською облдержадмiнiстрацiєю було органiзовано та проведено ІІІ Днiпровський економiчний форум DEF'2021, який був присвячений питанням вiдновлення економіки внаслідок пандемii коронавiрусу COVID-19, ефективнiй моделi пiдтримки економiки та економiчнiй полiтицi Уряду, стратегiям та тактицi розвитку бiзнесу пiсля завершення ·пандемiї, розвитку iнновацiйної економiки. По завершенню заходу були отримані позитивнi вiдгуки вiд учасникiв та спiкерiв Форуму.
Керівництво облдержадмiнiстрацiї висловило свою особисту подяку ректору Дмитру Бочарову, викладачам та студентам Унiверситету митної справи та фінансів, за участь та допомогу в проведені заходу.
Окрема подяка була висловлена Даценко Biктopii Володимирiвнi, декану факультету економiки, бiзнесу та мiжнародних вiдносин та Разживiну Вiталiю Миколайовичу, викладачевi кафедри менеджменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi факультету управлiння, за залучення та органiзацiю студентiв Універнситету до роботи на Форумi на волонтерських засадах.
Вci студенти, залученi до участi у Форумi, старанно виконували поставленi завдання та зарекомендували себе з позитивної сторони, проявивши органiзаторськi здiбностi, дипломатичнiсть, та коректність.