256 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

256 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

ОПП «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»

освітній рівень МАГІСТР

Освітньо-професійна програма «Національна економічна безпека» орієнтована на отримання здобувачами вищої освіти професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей з питань створення механізмів та стратегічного управління функціонуванням безпекового середовища національної економіки та захисту економічних інтересів України

Мета освітньо-професійної програми «Національна економічна безпека»: підготовка професіонала, здатного розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері національної економічної безпеки, виявляти та протидіяти загрозам національній економічній безпеці України. 

Освітньо-професійна програма «Національна економічна безпека» передбачає теоретичну та практичну підготовку для розв’язання задач дослідницького та інноваційного характеру, пов’язаних із використанням знань з питань управління безпековим середовищем національної економіки України.

ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ В:

  • органах державної виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері національної економічної безпеки;
  • неурядових та міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана із забезпеченням національної економічної безпеки;
  • громадських об’єднаннях; 
  • підприємствах та фінансових установах.

 

РОБОТОДАВЦІ

ПОСАДИ:

  • експерт з питань національної безпеки;
  • радник, консультант, помічник керівника підприємства, установи, організації з безпекових питань;
  • працівник у наукових установах, центрах, дослідницьких групах, що займаються вивченням та прогнозуванням процесів у сфері безпеки;
  • фахівець у відділах соціально-політичного напрямку; 
  • фахівець з організації майнової та особистої безпеки, 
  • інспектор прикордонної служби. 

 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ:

Управління національною безпекою, Механізми реалізації національної безпеки, Міжнародні стандарти у сфері безпеки, Актуальні питання забезпечення територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, Міжнародна економічна безпека: детермінанти та складові розвитку, Стратегічне управління національною безпекою за сферами забезпечення, Прийняття рішень та управління ризиками, Управління бюджетно-податковою сферою, Державний фінансовий контроль, Фінансовий моніторинг.

.

КОНТАКТИ

49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського
(вулиця Дзержинського), 2/4 каб. 402

Декан фінансового факультету
к.е.н., доцент Архірейська Наталія Вікторівна
тел (066) 738 64 31

Гарант освітньої програми
д.е.н., доцент Гапєєва Ольга Миколаївна
тел (050) 555 75 15