256 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

256 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
(за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

ОПП «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»

освітній рівень БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма «Національна економічна безпека» орієнтована на отримання здобувачами вищої освіти професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей з питань забезпечення функціонування безпекового середовища національної економіки та захисту економічних інтересів України.

Мета освітньо-професійної програми «Національна економічна безпека»: підготовка фахівців, які володіють сучасним мисленням з питань забезпечення безпеки національної економіки, теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області. 

Освітньо-професійна програма «Національна економічна безпека» передбачає теоретичну та практичну підготовку для розв’язання практичних завдань, пов’язаних із використанням знань з питань забезпечення безпекового середовища національної економіки України.

ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮВАТИМУТЬ В:

  • органах державної виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері національної економічної безпеки;
  • неурядових та міжнародних організаціях, діяльність яких пов’язана із забезпеченням національної економічної безпеки;
  • громадських об’єднаннях; 
  • підприємствах та фінансових установах.

ПОСАДИ:

  • експерт з питань національної безпеки;
  •  радник, консультант, помічник керівника підприємства, установи, організації з безпекових питань;
  • працівник у наукових установах, центрах, дослідницьких групах, що займаються вивченням та прогнозуванням процесів у сфері безпеки;
  • фахівець у відділах соціально-політичного напрямку; 
  • фахівець з організації майнової та особистої безпеки, 
  • інспектор прикордонної служби. 

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ:

Система національної безпеки в Україні і світі, Безпекові інститути у світі, Євроатлантична інтеграція України, Міжнародна економічна безпека, Забезпечення політичної безпеки, Воєнна безпека та основи обороноздатності держави, Державна безпека та охорона громадського порядку, Забезпечення кібербезпеки, Забезпечення інформаційної безпеки, Соціально-політичні студії, Інформаційна-аналітична діяльність, Забезпечення економічної безпеки, Тіньова економіка, Фінанси, Державний аудит, Бюджетно-податковий контроль, Фінансове і податкове право.

КОНТАКТИ

49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського
(вулиця Дзержинського), 2/4 каб. 402

Декан фінансового факультету
к.е.н., доцент Архірейська Наталія Вікторівна
тел (066) 738 64 31

Відповідальна особа
д.е.н., доцент Гапєєва Ольга Миколаївна
тел (050) 555 75 15