Митна справа

Переваги освітньо-професійної програми «Митна справа»

(спеціальність «Публічне управління та адміністрування»)

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» за ОПП «МИТНА СПРАВА».

 

Термін навчання – 4 роки денної форми навчання.

 

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та митної справи.

 

Стратегія навчання:  

надання знань, умінь та навичок прикладного характеру для підготовки фахівців до виконання професійних обов’язків, розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем;

застосування різноманітних методів навчання, у тому числі активних форм (тренінгів з командною роботою, технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, мережі ІНТЕРНЕТ) сприяють максимальній підготовці до управлінської діяльності;

поглиблене вивчення іноземної мови з використанням провідних закордонних методик, надання можливості спілкування з носіями мови -  закордонними фахівцями, що регулярно відвідують Університет;

надання можливостей для здобуття належних навичок управлінської культури та ділового спілкування і комунікацій, риторики і підготовки публічного виступу, ведення переговорів, розв'язання конфліктів, ділового етикету;

забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями – вітчизняними і зарубіжними фахівцями з питань митної справи, посадовими особами митних органів України, іншими державними службовцями, працівниками органів місцевого самоврядування;

мотивування і створення можливостей для здобуття навичок написання індивідуальних проєктів для участі у конкурсах національних і іноземних інвесторів з метою забезпечення стажування за кордоном або залучення коштів для підприємницької діяльності;

надання можливості після отримання диплома бакалавра продовжити освіту в магістратурі і аспірантурі Університету.

 

Після завершення навчання фахівці набувають знань щодо здійснення митної справи в митних органах України, а також щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у роботі організацій та установ публічного сектора, підприємствах – суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності, неурядових та громадських організаціях, міжнародних консалтингових компаніях.

 

Випускник може займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): 

- державні інспектори (344): інспектори митної служби (3441); інспектори податкової служби (3442); інспектори з ліцензій (3444); інші державні інспектори (3449); 

- помічники керівників (3436): помічники керівників підприємств, установ та організацій (3436.1); помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів (3436.2); помічники керівників малих підприємств без апарату управління (3436.3);

- службовці з інформування (довідок) (4222);

- агенти з комерційних послуг та торговельні брокери (3429).

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

(загальної та професійної підготовки) ОПП «Митна справа»

за освітньо-професійним рівнем «бакалавр» 1. Вступ до спеціальності.
 2. Формування світогляду (Історія митної діяльності; Прикладна культурологія; Філософія).
 3. Товарознавство та УКТЗЕД (Товарознавство; УКТЗЕД)
 4. Основи митної справи.
 5. Інформаційні ресурси в митній сфері (Митні інформаційні технології; Митна статистика).
 6. Основи протидії митним правопорушенням та контрабанді.
 7. Митні формальності та процедури.
 8. Правове забезпечення ЗЕД.
 9. Взаємодія митних органів з органами державної влади.
 10. Митне оподаткування (Класифікація та країна походження товарів; Митна вартість товарів та митні платежі).
 11. Митна безпека (Аналіз ризиків у митній справі; Митний постаудит).
 12. Посередництво в митній сфері.
 13. Міжнародне митне право.
 14. Управління митною справою (Механізми державного управління митною справою; Кадрове забезпечення митних органів).
 15. Сучасні інформаційні технології.
 16. Фізичне виховання (спецпідготовка).
 17. Правові засади регулювання господарської діяльності.
 18. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
 19. Конституційно-правові засади публічного управління та адміністрування.
 20. Основи менеджменту та управління людськими ресурсами.
 21. Публічне управління та публічна служба.
 22. Моделі і методи прийняття управлінських рішень.
 23. Основи контролю та управління змінами в публічному управлінні.
 24. Місцеве самоврядування та інструменти сталого розвитку.
 25. Європейське право та інститути.

 

Кафедрою публічного управління та митного адміністрування здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою «Митне адмініструванн» підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та ад Контакти

 

Контакти

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8; кафедра публічного управління та митного адміністрування; 2-й поверх; к. 206, 207.

Тел.: (056) 756-05-06.

Тел. приймальної комісії УМСФ: (056) 756-05-00.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Офіційний сайт: http://umsf.dp.ua/index.php/struktura/2021-03-09-08-36-48/kafedra-publichnoho-upravlinnia-ta-mytnoho-administruvannia.

Facebook: kafPUMA.UMSF.