Управління митною справою

Переваги освітньо-професійної програми «Управління митною справою»

(спеціальність 073 «Менеджмент»)

Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» за ОПП «УПРАВВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ».

 

Термін навчання – 4 роки денної форми навчання.

 

Цілі навчання: підготовка фахівців з менеджменту, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері  управління митною справою.

 

Стратегія навчання:  

надання знань, умінь та навичок прикладного характеру для підготовки фахівців до виконання професійних обов’язків, розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем;

застосування різноманітних методів навчання, у тому числі активних форм (тренінгів з командною роботою, технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, мережі ІНТЕРНЕТ) сприяють максимальній підготовці до управлінської діяльності;

поглиблене вивчення іноземної мови з використанням провідних закордонних методик, надання можливості спілкування з носіями мови -  закордонними фахівцями, що регулярно відвідують Університет;

надання можливостей для здобуття належних навичок управлінської культури та ділового спілкування і комунікацій, риторики і підготовки публічного виступу, ведення переговорів, розв'язання конфліктів, ділового етикету;

забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями – вітчизняними і зарубіжними фахівцями з питань митної справи, посадовими особами митних органів України, іншими державними службовцями, працівниками органів місцевого самоврядування;

мотивування і створення можливостей для здобуття навичок написання індивідуальних проєктів для участі у конкурсах національних і іноземних інвесторів з метою забезпечення стажування за кордоном або залучення коштів для підприємницької діяльності;

надання можливості після отримання диплома бакалавра продовжити освіту в магістратурі і аспірантурі Університету.

 

Після завершення навчання фахівці набувають знань щодо здійснення митної справи в митних органах України, а також щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у роботі організацій та установ публічного сектора, підприємствах – суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності, неурядових та громадських організаціях, міжнародних консалтингових компаніях.

 

Випускник може займати первинні посади (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)): 

- державні інспектори (344): інспектори митної служби (3441); інспектори податкової служби (3442); інспектори з ліцензій (3444); інші державні інспектори (3449); 

- помічники керівників (3436): помічники керівників підприємств, установ та організацій (3436.1); помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів (3436.2); помічники керівників малих підприємств без апарату управління (3436.3);

- службовці з інформування (довідок) (4222);

- агенти з комерційних послуг та торговельні брокери (3429).

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

(загальної та професійної підготовки) ОПП «Управління митною справою»

за освітньо-професійним рівнем «бакалавр»

 

 

Кафедрою публічного управління та митного адміністрування здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №789 «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою «Митне адмініструванн» підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та ад Контакти

 

Контакти

м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, навчальний корпус №1, каб. № 413, 410; тел. 756-05-17.

м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8; кафедра публічного управління та митного адміністрування; 2-й поверх; к. 206, 207.

Тел.: (056) 756-05-06.

Тел. приймальної комісії УМСФ: (056) 756-05-00.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Офіційний сайт: http://umsf.dp.ua/index.php/struktura/2021-03-09-08-36-48/kafedra-publichnoho-upravlinnia-ta-mytnoho-administruvannia.

Facebook: kafPUMA.UMSF.