014.09 «Середня освіта (Інформатика)

«Інформатика в закладах середньої освіти (профільний рівень)» спеціальності 014 Середня освіта (014.09 Середня освіта (Інформатика) за освітнім рівнем «магістр»:

спеціальність 014.09 «Середня освіта (Інформатика)»Магістратура в УМСФ

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Спеціальність 014 «Середня освіта»

Спеціалізація 014.09 «Середня освіта (Інформатика)

Денна та заочна форма навчання

Викладачі-практики:

З досвідом роботи за фахом у державних та приватних установах

Високий рівень фахової підготовки:

Прикладний характер викладання

Застосування сучасних інтерактивних методів навчання

Партнерство:

Співпраця з провідними ІТ-компаніями щодо неформальної освіти студентів

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІНФОРМАТИКА В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ)»

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

Галузь знань - 01 «Освіта/Педагогіка»

Спеціальність - 014 «Середня освіта»

Спеціалізація - 014.09 «Середня освіта (Інформатика)»

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою: бакалавр, спеціаліст, магістр

Розвиток педагогічної освіти у закладах вищої освіти зумовлює новий рівень методології процесу навчання, одним з основних завдань якого є підготовка мобільного компетентного педагога. Професійна підготовка майбутнього вчителя інформатики, який повинен володіти не тільки предметними знаннями і вміннями, ай самостійно генерувати та втілювати нові ідеї, технології навчання ї виховання, є насьогодні актуальною, оскільки професійно компетентний вчитель має позитивний вплив на формування творчої особистості учнів і досягає кращих результатів у своїй професійній діяльності.

Основний фокус освітньої програми: підготовка фахівців високого рівня, які володіють аналітичним мисленням, теоретичними знаннями, практичними навичками і методиками, необхідними для  сучасного рівня викладання інформатики, розв’язання дослідницьких і прикладних завдань в сфері освіти, що сприяють конкурентній спроможності випускників.

Пріоритетними завданнями у підготовці фахівців за освітньою програмою є:

 • забезпечити освіту за спеціальністю із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів до викладацької, навчально-виховної, науково-методичної і організаційно-керівницької діяльності. 
 • сформувати загальні та професійні компетентності, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці та здатності успішно здійснювати професійну діяльність в освітній галузі.

Фахівці з цієї спеціальності можуть працювати у державних та комерційних установах на посадах:

 • вчителі інформатики в навчальних закладах середньої освіти;
 • професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації)

Унікальність програми підготовки фахівців за спеціальністю 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» полягає у вивченні широкого спектру дисциплін:

 • Педагогічні і психологічні аспекти впровадження інформаційних технологій в навчальний процес 
 • Організація наукових досліджень та інтелектуальна власність
 • Сучасні інформаційні системи і технології освітньому процесі
 • Smart-технології та технології колективного інтелекту
 • Комп’ютерно-орієнтовані засоби в дослідницькій і практичній діяльності
 • Програмні засоби для аналізу даних і фінансово-економічних розрахунків
 • Бази даних і систем керування базами даних
 • Технології опрацювання мультимедійних даних
 • Офісне програмування (VBA)
 • Алгоритми і мови програмування
 • Веб-технології і дизайн
 • Проектування програмного забезпечення
 • Технології моделювання і візуалізації  даних і об’єктів

 

Запрошуємо на навчання за найсучаснішою викладацькою спеціальністю 014.09 «Середня освіта (Інформатика)»!

 

Наші контакти:

Адреса кафедри:

49000, м. Дніпро,

вул. Володимира Вернадського

(Дзержинського), 2/4

каб.№423

тел. (056) 756-05-60

Електронна пошта:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.