017 Фізична культура і спорт

Підготовка спеціалістів у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання. У практичній діяльності випускник спеціальності здатен розв’язувати складні спеціалізовані завдання, що передбачають застосування теорій і методів наук з фізичного виховання і спорту.

Освітні дисципліни фахової підготовки:

1.Педагогіка вищої освіти

2.Психологія вищої освіти

3.Інформаційні технології  наукоії діяльності у галузі фізичної культури

4.Професійно-орієнтована іноземна мова

Теорія і методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти

5.Методологічні основи навчання та інноваційні технології у фізичному вихованні

6.Організація і методика наукових досліджень у фізичному вихованні студентської молоді

7.Професійна діяльність фахівців з фізичного виховання

8.Рекреація у фізичній культурі різних груп населення

10.Актуальні проблеми фізичної культури і спорту

11.Фізіологія рухової активності

 

Вибіркові дисципліни:

Вибіркова компонента 1.

1.Теорія і методика фізичної підготовки в військових формуваннях

2.Теорія і методика фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна

3.Массові види спорту у фізичному виховання студентів: спортивні ігри, футбол і плавання

Вибіркова компонента 2

1.Психологія (конфліктлогія у військах)

2.Соціологія спорту

3.Оздоровчо-рекреаційні технології у фізичному вихованні

Вибіркова компонента 3

1.Силові види спорту

2Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення

3.Система підготовки в олімпійському, професійному і не олімпійському спорті

Вибіркова компонента 4

1.Організація спортивно-масової роботи у військових формуваннях

2.Теорія і методика фізичного виховання в освітній сфері

3.Організаця спортивно0масової роботи у закладах вищої освіти

Вибіркова компонента 5

1.Актуальні проблеми сучасної військо-медичної підготовки

2.Коррекційна педагогіка

3.Національні традиції ігрової культури у фізичної вихованні молоді

Вибіркова компонента 6

1.Вогнева та стройова підготовка

2.Діагностика навчальних досягнень у фізичному вихованні

3.Методика занять у студентів спеціального відділення

 

Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність ступеня магістра

-Викладач вищого навчального закладу 

-Керівник секції спортивного напряму 

-Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання)

-Науковий співробітник (в інших галузях навчання)

 

Місця працевлаштування

Посади в:

- федерація за видами спорту;

- дитячо-юнацькі спортивні школи;

- заклади середньої  та професійно-технічної освіти;

- комітети фізичного виховання;

- воєнізовані підрозділи;

- тренажерні (спортивні) зали;

- фітнес та реабілітаційні центри тощо.