075 «МАРКЕТИНГ»

 

Спеціальність 075 «МАРКЕТИНГ»

Освітня програма

МАРКЕТИНГ

КВАЛІФІКАЦІЯ:

магістр з маркетингу (фахівець у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»).

По завершенню навчання присвоюється кваліфікація «Магістр з маркетингу» і видається диплом встановленого зразка.

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: Денна/Заочна (за державним замовленням та на контрактній основі)

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

1 рік 5 місяців навчання на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (диплом бакалавра), диплома спеціаліста або магістра (зі споріднених спеціальностей), підтверджений документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації

(90 кредитів або 2700 годин)

 

Умови вступу: перейдіть у вкладку «Вступ.Освіта» - «Правила прийому»

 

ЦІЛІ ОП МАРКЕТИНГ – підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

Високий рівень фахової підготовки:

Ø     найсучасніші теоретичні знання

Ø     прикладний характер викладання

Ø     застосування сучасних інтерактивних методик навчання

Ø     майстер-класи від провідних фахівців маркетингу

 

Якісний сервіс:

Ø    висококваліфіковані викладачі

Ø    новітні мультимедійні та інтернет-технології

Ø    потужна матеріальна база УМСФ

Всебічний розвиток особистості студента:

Ø    індивідуальна освітня траєкторія навчання

Ø    наукова та дослідницька робота

Ø    можливість участі у міжнародних і міжурядових програмах обміну студентів

Ø    різноманітне студентське дозвілля

 

 

Студенти, які навчаються за спеціальністю 075 Маркетинг – активні учасники органів студентського  самоврядування.

 

Фахівці підготовлені до роботи і здатні виконувати професійні діяльності за секціями відповідно до КВЕД 009:2020:

70.10. Діяльність головних управлінь (хед-офісів) (спостереження й управління різними підрозділами компанії або підприємства; здійснення стратегічного й організаційного планування та прийняття рішень щодо ролі компанії або підприємства; встановлення оперативного контролю й управління щоденними операціями відповідних підрозділів, а саме: головних управлінь (хед-офісів); централізованих адміністративних офісів; корпоративних офісів; районних і регіональних офісів; допоміжних офісів з управління)

70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування (надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, маркетингових цілей і політики, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів)

85.41. Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу (надання освіти після здобуття середньої освіти, яка не може вважатися вищою освітою. Наприклад, надання допоміжної освіти після здобуття середньої освіти для підготовки до другого етапу вищої освіти або невищої професійної освіти)

85.42. Вища освіта (перший, другий і третій рівні вищої освіти)

 

Випускник може займати посади відповідно до:

 

Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

1233 Керівники підрозділів маркетингу

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі

1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами

1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами

1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами

1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління

1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

1476.1 Менеджери (управителі) з реклами

2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)

2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

 

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO - 08):

1120 – Managing Directors and Chief Executives

1213 – Policy and Planning Managers

1219 – Business Services and Administration Managers Not Elsewhere Classified

1221 – Sales and Marketing Managers

1222 – Advertising and Public Relations Managers

1223 – Research and Development Managers

1324 – Supply, Distribution and Related Managers

1420 – Retail and Wholesale Trade Managers

2310 – University and Higher Education Teachers

2431 – Advertising and Marketing Professionals

 

ОСНОВНІ ОБОВЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

(загальної та професійної підготовки) освітньої програми «Магістр»

ОК З1

Іноземна мова для професійної діяльності (англійська)

ОК З2

Методологія та організація наукових досліджень у сфері маркетингу

ОК З3

Актуалізація законодавства у сфері ЗЕД

 

Митне законодавство у сфері ЗЕД

 

Міжнародне митне право

ОК З4

Митна безпека

 

Аналіз ризиків у митній справі

 

Митний пост-аудит

ОКП 1

Маркетинг у цифровому середовищі (Маркетинг 5.0)

ОКП 2

Діагностика міжнародного ринку товарів і послуг

ОКП 3

Креативний маркетинг та дизайнерське мислення

ОКП 4

Управління маркетинговими інноваційними проектами

ОКП 5

Стратегічний маркетинг

ОКП 6

Курсова робота «Стратегічний маркетинг»

ОКП 7

Економічне обґрунтування маркетингових рішень

ОКП 8

Маркетинг ЗЕД та взаємодії у митному середовищі

     

 

НАШІ КОНТАКТИ:

Кафедра маркетингу

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, навчальний корпус № 2, кім. 7

Гарант ОП Маркетинг – Міщенко Дмитро Анатолійович,

т-н: +38(067)9862246

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінки в соціальних мережах:

Facebook
 

Instagram