Організаційні документи

Навчальна робота
Наукова робота
Cоціально-виховна робота
Адміністративно-господарська діяльність
  • Положення про обрання наукових та науково-педагогічних працівників Університету митної справи та фінансів
  • Порядок застосування дисциплінарних стягнень та заохочень до осіб, які навчаються в Університеті митної справи та фінансів
  • Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам
  • Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Університеті митної справи та фінансів
  • Положення про ректорат Університету митної справи та фінансів
  • Положення про бюджетно-фінансову комісію Університету митної справи та фінансів
  • Посібник "Безпека життєдіяльності"
  • Положення про рейтингове оцінювання результатів роботи науково-педагогічних працівників та кафедр УМСФ