Організаційні документи

Колегіальні та дорадчі органи
 • Положення про конференцію трудового колективу Університету
 • Положення про конференцію трудового колективу навчально-наукового інституту УМСФ
 • Положення про конференцію трудового колективу факультету УМСФ
 • Положення про вчену раду
Навчальна робота
Наукова робота
Cоціально-виховна робота
Адміністративно-господарська діяльність
 • Положення про обрання наукових та науково-педагогічних працівників Університету митної справи та фінансів
 • Порядок застосування дисциплінарних стягнень та заохочень до осіб, які навчаються в Університеті митної справи та фінансів
 • Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам
 • Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Університеті митної справи та фінансів
 • Положення про ректорат Університету митної справи та фінансів
 • Положення про бюджетно-фінансову комісію Університету митної справи та фінансів
 • Посібник "Безпека життєдіяльності"
 • Положення про рейтингове оцінювання результатів роботи науково-педагогічних працівників та кафедр УМСФ