Інформація про конкурс

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Митне право»

Мета проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (далі – Конкурс): виявлення, відбір талановитої молоді та створення умов для розвитку її інтелектуального потенціалу; підтримка наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями, а також стимулювання педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, системного вдосконалення навчального процесу, формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності.

Дата проведення Конкурсу: 21-22 квітня 2022 року 

Місце проведення Конкурсу: м. Дніпро, Університет митної справи та фінансів.

Формат проведення Конкурсу

Для участі у Конкурсі запрошуються студенти (курсанти), які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі – студенти) у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти закладів вищої освіти інших країн, які стали переможцями І туру Конкурсу у 2021-2022 навчальному році у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, що здійснюють підготовку за напрямом «Право».

Заклади вищої освіти, які зацікавлені в участі своїх представників (студентів, курсантів) у Конкурсі, повинні до 15 лютого 2022 року надіслати на адреси Організаційного комітету Конкурсу в електронному та паперовому варіантах конкурсну роботу, а також заповнені відомості (див. Додаток 1) про автора (авторів) та наукового керівника роботи, наданої для участі у другому турі Конкурсу зі спеціальності «Митне право». Якщо конкурсна робота виконана у співавторстві, відомості про авторів заповнюються окремо на кожного з учасників.

Від одного закладу вищої освіти може бути направлено не більше трьох наукових робіт – переможців І туру Конкурсу.

Роботи повинні бути оформлені згідно положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605.

Звертаємо увагу на те, що електронні та друковані варіанти робіт (у тому числі додатки до роботи) повинні бути ідентичними. Це дасть змогу журі забезпечити належне рецензування.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Конкурс проводиться у два тури:

І тур – у закладах вищої освіти;

ІІ тур – у базових закладах вищої освіти.

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи: 

перший етап – рецензування робіт;

другий етап – проведення підсумкової науково-практичної конференції.

Звертаємо увагу, що з метою дотримання законодавства у частині запобігання поширенню на території України COVID-19 та відповідно до п. 5 наказу Міністерства освіти і науки України № 1179 від 05.11.2021 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021-2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2021 №1457», підсумкова науково-практична конференція ІІ туру другого етапу Конкурсу буде проводитись 

дистанційно у режимі відеоконференції з використанням платформи ZOOM

 1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів зі спеціальності «Митне право». Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади та місцевого самоврядування, інших конкурсів.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з темою наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукових керівника з різних закладів вищої освіти.

Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

 1. Наукові роботи виконуються українською мовою. 

За погодженням з Організаційним комітетом Конкурс зі спеціальності «Митне право» може проводитись іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

 1. Наукові роботи подаються в друкованому та електронному вигляді з дотриманням таких вимог:
 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
 • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
 1. Презентації, якими буде супроводжуватись виступ конкурсанта повинні бути заздалегідь направлені на електронну адресу Конкурсу. 
 2. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вказаних вимог, або не відповідають спеціалізації, або направлені пізніше встановлених термінів до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

Попередня програма проведення Конкурсу:

21-22 квітня 2022 року

21 квітня

08:00 – 09:00 год.

Реєстрація учасників конкурсу та наукових керівників. 

Враховуючи особливі умови проведення Конкурсу у 2022 році реєстрація учасників здійснюється при підключенні до конференції на платформі ZOOM. Конкурсанти для ідентифікації особи повинні мати студентські квитки та документи, які посвідчують особу.

09:00 – 09:30 год.

відкриття Конкурсу

09:30 – 13:00 год.

презентація та захист наукових робіт

13:00 – 14.00 год.

перерва на обід

14:00 – 19:00 год.

Презентація та захист наукових робіт

 

22 квітня

09:00 – 09:30 год.

підбиття підсумків ІІ туру конкурсу з визначенням переможців Конкурсу

Додаткова інформація:

 1. Належним чином виконані та роздруковані наукові роботи конкурсантів та заповнені відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи необхідно надсилати на адресу Організаційного комітету: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського 2/4, Університет митної справи та фінансів (з позначенням «Конкурс. Митне право»)

Електронні варіанти конкурсних робіт та відомостей про автора (авторів) та наукового керівника роботи необхідно надсилати на на e-mail Організаційного комітету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Іншу кореспонденцію, пов’язану з організацією і проведенням Конкурсу надсилати на адресу: 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського 2/4, Університет митної справи та фінансів (з позначенням «Конкурс. Митне право»), або на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 1. Для участі у Конкурсі студенти обов’язково повинні мати паспорт і студентський квиток

Контактна інформація Організаційного комітету Конкурсу:

Голова організаційного комітету:

Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів.

Заступник голови організаційного комітету: 

Лютіков Павло Сергійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та митного права Університету митної справи та фінансів.

Відповідальний секретар організаційного комітету:

Марценюк Олена Олександрівна, кандидат наук з державного управління, керівник навчально-наукового центру Університету митної справи та фінансів.

Контактна інформація: 

49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського 2/4, Університет митної справи та фінансів. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактний номер: 056 756 05 78 (Олена Марценюк)