Шановні студенти!

Науково-практична онлайн конференція

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Науково-практичної онлайн конференції  здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні проблеми забезпечення  верховенства права у правоохоронній діяльності», яка відбудеться 20 травня 2022 р.  

Напрямки роботи конференції: 

 1. Верховенство права та правоохоронна функція сучасної демократичної держави. 2. Конституційно-правові засади забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 3. Управлінсько-правові, філософські аспекти здійснення правоохоронної діяльності. 4. Захист цивільних майнових прав та інтересів у правоохоронній діяльності. 5. Сучасний стан та оцінка ефективності діяльності правоохоронних органів у сфері  протидії злочинності. 
 2. Адміністративна діяльність правоохоронних органів. 
 3. Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності. 8. Кримінальна процесуальна та оперативно-розшукова функції правоохоронних органів. 9. Сучасні проблеми криміналістики. 
 4. Використання спеціальних знань у правоохоронній діяльності. 
 5. Проблеми фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності  правоохоронних органів. 
 6. Реформування правоохоронної системи: шляхи, ризики та перспективи. 13. Підготовка фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності. 
 7. Міжнародні стандарти організації та функціонування правоохоронних органів. Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Програма конференції передбачає пленарні засідання в онлайн режимі. Участь в  конференції безкоштовна. До початку роботи конференції планується розміщення  матеріалів конференції у відкритому доступі на сайті http://umsf.dp.ua/index.php/2021-03- 02-09-34-59/naukovo-komunikatyvni-zakhody 

Початок роботи конференції: 20.05.2022 р. о 10.00 

Підключення Zoom за посиланням: 

https://zoom.us/j/93517613109?pwd=VWxsNDZ1VndIS0NjakFCZ3lTWGhGZz09 Ідентифікатор конференції: 935 1761 3109 

Пароль: t2G70f 

Для участі у конференції необхідно до 5 травня 2022 року включно надати  наступну інформацію: 

 1. Заповнити форму заявки на участь у конференції (співавтори подають одну спільну  форму); 
 2. Надіслати електронні варіанти форми заявки на участь у конференції та тез  доповіді, оформлені відповідно до вимог, на електронну поштову адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , назви файлів (Прізвище_Заявка. doc.),  (Прізвище_ Тези.doc). 

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам: 

 1. Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010). 2. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині. 
 2. Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).
 3. 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).
 4. 2-й рядок: прізвище, ім'я та по-батькові автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив).
 5. 3-й рядок: місце навчання – назва факультету (інституту), закладу вищої освіти повністю та населеного пункту (курсив, вирівнювання по центру).
 6. Через один рядок відступу: ключові слова (3-5 слів).
 7. Наступний рядок друкуються тези доповіді, обсяг – від 1 повної до 2-х сторінок.
 8. Структура повинна містити такі елементи (вказані у тексті тез доповіді): Вступ Завдання-Методи-Результати-Висновок.
 9. Після тез подається список використаних джерел, оформлений за державним стандартом ДСТУ 8302:2015

Вимоги до написання тез: 

- висвітлення актуальності проблеми у вступі; 

- узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених  раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези; - формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній  частині; 

- висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми; 

- основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за  виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від  загального об’єму тез. 

ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТЕЗИ, В ЯКИХ: 

- наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей що  становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 383 від 23.12.2020 р. та  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 52/35674 від 14.01.2021 р., та  «Переліком службової інформації, що є власністю держави у галузі освіти і науки  України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 319 від  18.03.2015 р.; 

- наявні відомості, на які можуть бути оформлені авторські свідоцтва; - використані інші джерела без відповідного посилання; 

- мова викладу не відповідає рівню В1; 

- відсутня структура тез доповідей. 

Бажаючі виступити на конференції в онлайн режимі повинні надіслати презентації доповідей на скриньку оргокомітету конференції до 10.05.2022 р.  

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного  терміну, не будуть включені до програми конференції. 

Увага! 

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за  собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не  відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про  авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися  не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези).  Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Кафедра правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін  Навчально-наукового інституту права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів, узвіз Крутогірний, 8, м. Дніпро, Україна, 49000, ауд. 307,  е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Тел. (097) 510-29-05; (098) 786-26-70