Співпраця з работодавцями в освітньому процесі

Професія аудитора, податківця  у будь-якій країні вважається  престижною та перспективною. Навіть у часи пандемії, воєнного стану фахівці у сфері обліку, оподаткування, аудиту залишаються затребуваними та мають можливість виконувати свої обов’язки як дистанційно, так і безпосередньо на робочому місці. 

Кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування має значний досвід у підготовці  фахівців з 1999 року та кожного року випускає бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Випускники кафедри обирають своє робоче місце серед чисельних пропозиції на ринку праці відповідно до своїх бажань та уподобань – вони можуть працювати аудиторами, бухгалтерами, податківцями, аналітиками, як штатними працівниками, так і створювати власний бізнес, працювати фрілансерами, а також успішно адаптуватись для працевлаштування в іноземних фірмах за фахом.

Швидкій адаптації випускників до роботи за фахом сприяє тісна співпраця кафедри з работодавцями, серед яких – аудиторські фірми, банківські установи, бюджетні організації, міжнародні компанії та ін. Це дає можливість студентам опановувати спеціальність не тільки в процесі лекційних та практичних занять в університеті,  а й безпосередньо знайомитись с особливостями роботи за фахом на робочому місці під час практики, при безпосередньому спілкуванні з  фахівцями.

Одним з постійних та надійних партнерів кафедри є аудиторська фірма «КАУПЕРВУД», що входить до одноіменної консалтингової групи, яка з 1993 року успішно здійснює свою діяльність в сфері аудиту, оцінки, фінансово-економічного аналізу, бізнес-планування, інвестиційного аналізу, юридичного супроводу, податкового консультування, ведення бухгалтерського обліку, впровадження правових інформаційних систем, консалтингу тощо. Аудиторська фірма на високому професійному рівні надає послуги банкам, промисловим, торговим, транспортним, будівельним, енергетичним, фінансовим, інвестиційним та іншим підприємствам і організаціям, її дуже добре знають як у нашому регіоні, так і в усій Україні, а також за кордоном.

Провідний спеціаліст аудиторської фірми «Каупервуд», експерт у сфері обліку і аудиту, сертифікований аудитор Бивала Тетяна  Володимирівна активно співпрацює з кафедрою щодо працевлаштування студентів,  є керівником практики студентів від фірми, а також проводить он-лайн лекції з актуальних питань організації та методології аудиту.

 

 

Провідний спеціаліст аудиторської фірми «Каупервуд»,

експерт у сфері обліку і аудиту,

сертифікований аудитор

Бивала Тетяна 

 

Бивала Тетяна  Володимирівна має професійний досвід в аудиті 25 років. Спеціалізується на аудиті фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, має досвід у сфері планування та виконання аудиторських завдань. Закінчила Банківський університет та  має  ступінь магістра з обліку та оподаткування, є Дійсним членом Федерації Професійних Бухгалтерів і Аудиторів України, має Сертифікат CAP (Certified Accounting Practitioner), IFRS (International Finance Report Standards), CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), Diploma ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Має широкий досвід аудитора у галузях: оптова торгівля, транспорт і авіація, комунальні послуги, порти, агропромисловість, енергетика, виробництво, некомерційна діяльність.

Кафедра тісно співпрацює з аудиторською фірмою «КАУПЕРВУД» у різних напрямках –  фахівці фірми проводять тематичні он-лайн лекції для студентів та викладачів, студенти 3 та 4 курсів спеціальності «Облік і оподаткування» проходять виробничу практику на базі аудиторської фірми, співробітники фірми приймають участь у наукових заходах університету та навчаються  в  аспірантурі на заочної формі навчання.

Так, 13 квітня 2022 р. відбувся захист звітів виробничої практики студентів 3 та 4 курсів спеціальності «Облік і оподаткування». Студентки   Авраменко Тетяна, Токарева Ярослава,  Руденко Анастасія  та ін., які проходили практику в аудиторській фірмі «Каупервуд», продемонстрували значне професійне зростання. Під час практики в аудиторській фірмі студенти закріпили свої теоретичні знання в галузі методики аудиту, фінансового аналізу, методології бухгалтерського обліку, набули практичних навичок і досвіду у аудиті фінансової звітності із застосуванням інформаційних технологій.

Співробітник аудиторської фірми, аспірант кафедри Брайко Владіслав, науковим керівником якого є завідуюча кафедри професор Вакульчик Олена Михайлівна, успішно поєднує  практичний досвід аудитора та теоретичні дослідження при написанні дисертації, тема якої відповідає вимогам сьогодення та напряму пов’язана з розвитком методології аудиту: «Аналітичні методи аудиту фінансових результатів діяльності підприємства з корпоративним управлінням».