Шевченко Наталія Іванівна

Кандидат наук з державного управління, доцент

Університет митної справи та фінансів

Україна, 49000, м.Дніпро, вул.В.Вернадського, 2/4,

Тел.+38 (050) 173-15-93

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Соціальні мережі:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002114784044

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління у спеціалізованій вченій раді К 26.129.01 в Академії муніципального управління за спеціальністю 25.00.02 - Механізми державного управління: «Розвиток державної інвестиційної політики України»); рік захисту -2010

 

Вчене звання:

Доцент кафедри фінансів та державного управління (2012)

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Державне регулювання економіки, Теорія організації, Публічні фінанси та адміністрування, Теорія податків та фіскальна політика, Фінансовий аналіз, Адміністративний менеджмент, Стандартизація та євроінтеграція: державні механізми впровадження

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

публічні фінанси, інвестиційна діяльність, механізми державного регулювання економіки.

 

ОСВІТА:

Спеціаліст зі спеціальності «Економіка та організація», 1988 р.

 

ДОСВІД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

09.2018- до сьогодні

Доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування Університету митної справи та фінансів

2014 - 2018

Декан фінансового факультету, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів (за сумісництвом) Університету митної справи та фінансів

2011-2014

Декан факультету управління персоналом та економіки праці, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та страхування (за сумісництвом) Дніпропетровської державної фінансової академії

2001-2011

Старший викладач, доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Підвищення кваліфікації, участь в літніх школах, тренінгах, форумах

 

10.2019-06.2020

Київська школа економіки спільно з Українською школою Урядування та Національним агентством України з питань державної служби Підвищення кваліфікації за спеціалізованим короткостроковим курсом на тему: «Управління публічними фінансами» (4,4 кредити ЄКТС)

Сертифікат СКК 31115684/000054-20

09.2020

«Рішельє-форум: державна служба для нової ери», 15 вересня 2020

Сертифікат

11.2018

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра державного управління та місцевого самоврядування

Довідка № 03-10-2-128 від 20.12.2018 р.

02.2013-03.2013

Університет Інформатики та мистецтв (WSiiU), м.Лодзь, Польща. Міжнародне стажування  «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень Європейських кваліфікаційних рамок»

Диплом

03.2012

ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації. Курс «Вимоги ДСТУ ISO 9001:2009. Підготовка внутрішніх аудиторів системи управління якістю»

Свідоцтво

10.2009

Інститут післядипломної освіти ДННУ «Академія фінансового управління». Підвищення кваліфікації

Свідоцтво 12СПК 589731 від 16.10.2009

02.2004-03.2004

Центр підготовки спеціалістів для фінансової системи України НДФІ при Мінфіні України. Підвищення кваліфікації

Свідоцтво АК №042040

 

Науково-методична робота

Є автором понад 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких: 

  • співавтор 6 монографій (в т.ч. 1 закордонна)
  • більш ніж 30 навчально-методичних праць фінансового спрямування, у тому числі навчальний посібник з грифом МОН «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» (2012 р)
  • статті у фахових виданнях України, статті у зарубіжних виданнях,
  • статті у наукових фахових і міжнародних виданнях, що мають високий імпактфактор і реферуються наукометричними базами, у тому числі Scopus та Web of Science (1 стаття).
  • матеріали конференцій. 

 

Здійснювала дослідження у межах науково-дослідних тем, у тому числі:

Розвиток інституту публічного управління та митного адміністрування на засадах інновативної парадигми (державний реєстраційний номер ДР 0120U101495)

Механізм управління фінансовими ресурсами підприємств та фінан сово-кредитних установ в умовах нестійкого стану економіки» (Державний реєстраційний № 0115U001287)

Механізми управління фінансовими ресурсами в умовах сталого розвитку національної економіки України» (Державний реєстраційний № 0112U002501)

Фінансово-економічний механізм сталого розвитку національної економіки: теорія, домінуючі тенденції та соціальна значимість. (Державний реєстраційний № 0109U001345)

 

Працювала:

  • Членом спеціалізованої вченої ради К 08.893.02 (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 374
  • заступником голови екзаменаційної комісії із захисту дипломних та магістерських дипломних робіт.
  • відповідальним секретарем приймальної комісії (2013, 2014 рр), заступником відповідального секретаря приймальної комісії (2016р);

 

Неодноразово була офіційний опонент кандидатської дисертації спеціальності 25.00.02 - механізми державного управління

 

Здійснює наукове консультування підприємства протягом понад двох років (Довідка)

 

Досягнення

 

2019

Подяка міського голови

2017

Подяка міського голови

2017

Грамота ректора Університету митної справи та фінансів

2016

Грамота департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

2011

Грамота Голови Амур-Нижньодніпровської районної в місті ради

 

Посилання на профілі

 

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=SOFjrC0AAAAJ&hl=en

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-6386-8198