Мінченко Андрій Олександрович

Завідувач кафедри цивільного, господарського та екологічного права, кандидат юридичних наук, доцент

У 2006 році закінчив спеціальний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «правоохоронна діяльність». У 2006 році закінчив заочний факультет права та підприємництва ХНУВС та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «правознавство». У 2007 році закінчив магістратуру ХНУВС по закінченні якої отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «правоохоронна діяльність», спеціалізацією – «науково-педагогічна». У 2010 році закінчив ад’юнктуру ХНУВС.

У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» (тема дисертації «Договір перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом в Україні»).

У 2016 році присуджено вчене звання доцента.

Має досвід роботи у правоохоронних органах та навчальних закладах системи МВС України.

Дисципліни, що викладає: «Цивільне право», «Захист цивільних прав та інтересів», «Порівняльне цивільне право та процес», «Екологічне право», «Основи юриспруденції».

Сфера наукових інтересів: цивільні правовідносини, екологічні правовідносини, транспортне законодавство.

Профіль у GoogleScholar 

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 

Навчальні посібники

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. 164 с.

 

Фахові статті

Мінченко А. О. Міжнародні торговельні звичаї як джерело регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правова позиція. № 2. 2017. С. 120–127

Мінченко А. О. Визначення місця проживання малолітньої дитини з одним із батьків. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. №2. С. 69–72.

Minchenko A. O., Mazur A. V. International intergovernmental organizations of special competence and their influence on the formation of the legal sphere of foreign economic activity in Ukraine. Customs Scientific Journal CUSTOMS. 2020. No 2. P. 13–20.

Мінченко А. О., Перепьолкін С. М. Правове регулювання перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні. Порівняльно-аналітичне право. 2020. № 4. С. 831–838. URL: http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/12/PAP-4-2020.pdf (дата звернення: 22.12.2020).

Мінченко А. О., Мазур А. В. Міжнародні нормативні акти як джерела регулювання зовнішньоекономічних відносин та їх співвідношення із національним законодавством України. Підприємництво, господарство і право. 2021. № 1. С. 64–68.

 

Тези конференцій

Мінченко А. О. Деякі проблемні аспекти реалізації захисту порушених цивільних прав та законних інтересів. Актуальні проблеми національного законодавства: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (18 квітня 2017 р.). м. Кропивницький: ПОЛІМЕД-Сервіс. С. 71–74.

Мінченко А. О., Береснєва Є. О. Проблеми правового регулювання усиновлення дітей іноземцями за законодавством України. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (10-11 листопада 2017 р. м. Одеса). Причорноморська фундація права. Одеса. 2017.

Мінченко А. О., Левицька С. І. Явище патентного тролінгу як одна з проблем патентного права в Україні. Матер. міжнар. наук.-практ. конф «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (24 листопада 2017 р., м. Дніпро). УМСФ. Дніпро. 2017.

Мінченко А. О., Кирилюк А. О. Уніфікація як необхідна умова ефективності норм міжнародного приватного права // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (10-11 листопада 2017 р. м. Одеса). Причорноморська фундація права. Одеса, 2017.

Мінченко А. О. Проблема визначення місця проживання малолітньої дитини з одним із батьків. Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу. Матер. наук.-практ. конф., присвяч. пам. проф. О.А. Пушкіна (25 травня 2018 року). Харків. Харківський національний університет внутрішніх справ. 2018. С. 167–169

Мінченко А. О. University business cooperation: practice of implementation. Формування сучасної моделі управління та підвищення якості менеджменту в системі: матер. міжнарод. наук.-практ. конф. Дніпро. Університет митної справи та фінансів. 2018. С. 153–155

Мінченко А. О. Правовий статус осіб з інвалідністю як залізничних пасажирів. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. С. 10-12

Мінченко А. О. Обставини непереборної сили у структурі законодавства України про пасажирські залізничні перевезення. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 15 трав. 2020 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С. 20–22.

Мінченко А. О. Договір перевезення пасажира та багажу залізничним транспортом: міжнародний та національний рівні правового регулювання. Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпро, 14 травня 2021 р.). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. С. 12–15.

Мінченко А. О., Бондик О. П. Переміщення об’єктів права інтелектуальної власності через митний кордон України: проблеми та шляхи вдосконалення правових механізмів охорони. Проблеми цивільного права та процесу: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (Харків, 21 трав. 2021 р.). Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021. С. 168–171.

Мінченко А. О., Зуєв В. А. Перспективи екологізації транспортного законодавства України. «П’яте зібрання фахівців споріднених кафедр з проблем аграрного, земельного, екологічного, природоресурсного права та альтернативної енергетики». Матер. всеукр. наук. конф (Одеса, 10–13 черв. 2021 р.). Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 207–210.