Саричев Володимир Іванович

Доктор економічних наук, професор кафедри

У 1979 році закінчив Новосибірське вище військово-політичне училище та здобув цивільну спеціальність учителя історії. У 1988 році – Московську військово-політичну академію, цивільна спеціальність – викладач історії.

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України на тему «Селянство і радянська влада в 1925-1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України)». У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державне регулювання людського розвитку: методологія та практика» в спецраді Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі м. Києва.

Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент продуктивності», «Ризик-менеджмент», «Антикризове управління персоналом», «Управління людським капіталом», «Оцінка ефективності роботи персоналу», «Маркетинг персоналу», «Людський капітал у цифровому суспільстві».

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Сфера наукових інтересів: сучасні персонал-технології, людський розвиток, антикризове управління, національна економіка, воєнний потенціал держави.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: академік Академії економічних наук України.

У 2014 – 2015 рр. за мобілізацією протягом 14 місяців приймав участь в АТО на посаді заступника командира окремого 40-го батальйону по роботі з особовим складом 17-ої танкової бригади, учасник бойових дій під Дебальцевим. Підполковник запасу. Нагороджений орденом «За оборону країни» Фонду оборони країни; пам'ятним орденом «Військова мужність» Січового козацтва запорізького; медаллю «За жертовність і любов до України» Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета; медаллю «Учасник АТО» начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

 

Основні наукові та навчально-методичні праці

Публікації

професора кафедри економіки та соціально-трудових відносин, д.е.н. 

Саричева Володимира Івановича (за останні 5 років)

 

У періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, Scopus або Webof Science Core Collection, рекомендованих МОН

 

 1. Саричев В.І. Раціональне харчування як передумова усунення ризику надмірної ваги: суспільна думка і практика / Наталія О. Рингач, Марина Б. Щербиніна, Тетяна М. Шевченко, Вікторія М. Гладун, Володимир І. Саричев// WiadomościLekarskie. – 2018. – №71(3). – С. 551-557.Scopus (0,9 ум. друк. арк.) RG JournalImpact: 0.08 
 2. Саричев В.І. Роль держави у підвищенні продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах України // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології і сільському господарстві» / С. Єкімов, В. Саричев, Н. Малюга, Л. Шкуліпа, А. Полторак. 05/05/2021. Т. 254. № 10002. DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125410002

 

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

 1. Саричев В.І. Методичні аспекти оцінювання людського розвитку при прийнятті управлінських рішень / В.І. Саричев // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 9/2. – С. 24-27.
 2. Саричев В.І. Ринок освітніх послуг як чинник людського розвитку в Україні / В.І. Саричев // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 6/1. – С. 27-31.
 3. Саричев В.І. Сучасні проблеми підвищення якості освіти в Україні / В.І. Саричев, Т.П. Саричева // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11/3. – С. 16-21.
 4. Саричев В.І. Функціонування спортивної галузі як передумова людського розвитку в Україні / В.І. Саричев // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – Вип. 12/1 (158) / [наук. ред. І.Г. Манцуров]. – К., 2015. – С. 191-196.
 5. Саричев В.І. Порівняльний контекст функціонування системи охорони здоров’я України та співпраця з міжнародними інституціями / В.І. Саричев // Збірник наукових праць НУВГП. «Стратегія і тактика державного управління» – Вип. 1-2 / [наук. ред. В.С. Мошинський]. – Рівне, 2019. – С. 53-63.
 6. Semenova,L., Sarychev,V. And Dacenko,V. (2021), “Increasingpersonnelcompetitivenessattheenterpriseinmodernconditions: foreignexperience”, Ekonomikataderzhava, vol. 1, pp. 36–40. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.36 http://www.economy.in.ua/pdf/1_2021.pdf
 7. Саричев В.І. Реалізація соціально-економічних стратегій на макро- та мікрорівнях в Україні / Бикова А.Л., Саричев В.І., Семенова Л.Ю. // Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 2 (72). С. 6674.
 8. Саричев В.І. Інститути громадянського суспільства як суб’єкт управління людським розвитком в Україні / В.І. Саричев // Сталий розвиток економіки. − 2015. – № 7. – С. 28-35. / НБУ, Index Copernicus Journals Masters List (Польща)
 9. Саричев В.І. Порівняльний аналіз рівня життя населення та людського розвитку в Україні та країнах Євросоюзу / В.І. Саричев // Економіка і фінанси. − 2015. – № 3. – С. 54-61. / РІНЦ, Index Copernicus Іnternational /
 10. Sarychev V.I. Methodological aspects of application of indicative model of control system by the sphere of physical culture and sportin Ukraine / V. I. Sarychev // Newsof Scienceand Education. Publisher: Science and education LTD: Registered number: 08878342, 2015. – V. 8(32). – P. 53-62.
 11. Саричев В.І. Розробка сценаріїв людського розвитку на основі імпульсних і когнітивних моделей в умовах глобалізації / О.К. Єлісєєва, В.І. Саричев // Вісник Дніпропетровського університету. – Том. 25. – Вип. 9. – 2017. – С. 29-43. – Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».(19стор. 1,19 др.арк.) /НБУ, EconPapers, Index Copernicus international, Information Matrix for the Analysis of Journals, СОЦИОНЕТ, Googlescholar, PBN Polska Bibliografia Naukova, Researchbib. Journalindex.net 
 12. Саричев В.І. Побудова механізму державного регулювання людського розвитку як основи національної стратегії підвищення якості життя / О.К. Єлісєєва, В.І. Саричев // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 3/1. – С. 40-44. Index Copernicus
 13. Саричев В.І. Стратегії маркетингу та менеджменту у міжнародному бізнесі / В.І. Саричев, А.В. Сапегіна // Економічні студії. – 2018. – № 3/21. – С. 37-42. IndexCopernicus, РІНЦ.
 14. Саричев В.І. Моделі розвитку національної економіки в сучасній світогосподарській системі / В.І. Саричев, Л.А. Пісковець // Економічні студії. – 2018. – № 2/20. – С. 138-143. IndexCopernicus, РІНЦ. 

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Основні аспекти економіки, менеджменту та маркетингу у теорії і практиці фізичної реабілітації // Основи фізичної реабілітації: підручник / В.І. Саричев, Т.Г. Турицька, В.В. Зюзь, П.М. Полушкін. –  Д.: ДНУ. – 2019. – 748 с.
 2. Розвиток фізичного виховання у вищих навчальних закладах: інновації та методика. Навчальний посібник / Н.В. Бачинська, В.І. Саричев. – Д.: Видавництво Акцент ПП, 2016. – 348 с.
 3. Саричев В.І. Тренування задля повноцінного життя: як успішно скласти державні нормативи з фізичної підготовленості. Навч.-метод. посібн. / Заг. ред. В. І. Саричев; авт.-упоряд. І. М. Головійчук, В. А. Ніколенко. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 139 с.
 4. Саричев В.І. Підвищення рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти методом самостійних занять: навчально-методичний посібник / В.І. Саричев, С.В. Черевко, Л.С. Індиченко, А.Д. Черевко. – Д.: Вид-во ТОВ ВКФ Візіон, 2019. – 84 с.

 

Монографії

 1. Саричев В.І. Національні пріоритети у глобальному управлінні людським розвитком: монографія / В.І. Саричев. – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2014. – 340 с. 
 2. Саричев В.І. Формування національної стратегії з оздоровчої рухової активності / В.І. Саричев, Н.П. Мартинова // Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня: колективна монографія / за заг. ред. О.К. Єлісєєвої.– Д.: ЛИРА, 2018. – С. 81-129
 3. Саричев В.І. Глобальний контекст функціонування системи охорони здоров’я України у вимірах міжнародних інституцій // Інституційна трансформація державного управління охороною здоров’я: Україна та іноземний досвід: колективна монографія [Сазонець І.Л., Саричев В.І. та ін.]: за наук. ред. д.е.н., проф. Сазонця І.Л. – Рівне: Волинські обереги, 2019. 396 с.

 

Тези конференцій, науково-популярні, консультаційні, 

дискусійні публікації

 1. Саричев В.І. Залюбовський К.М. Вплив соціальних стандартів на розвиток трудового потенціалу України // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали: Міжнар. наук.-практ. конф. 6 лист. 2020 р. - Дніпро: УМСФ, 2020. – С. 59-61.
 2. Саричев В.І. Глобальне управління людським розвитком / В.І. Саричев // Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (9 – 10 квітня 2015 р.): у 5 т. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2015. – Т. 5. – С. 51-53.
 3. Саричев В.І., Бикова А.Л. Динаміка обсягів інвестиційно діяльності в Україні // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль бізнес-аналітики та обліку у вирішенні енергетичних та соціально-економічних проблем України» 12-13 березня 2020 р., м. Дніпро. – С. 302 – 306.
 4. Саричев В.І., Дзюба Д.В. Інноваційна діяльність як провідний чинник сталого розвитку // Матеріали ХХМіжнар. наук.-практ. конф. “Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку”, 21 травня 2020 р., м. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права ім. Л. Юзькова, 2020. – С. 126 – 129.
 5. Саричев В.І. Сучасний стан оцінювання регулювання медичной галузі / О.К. Єлісєєва, В.І. Саричев // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць XIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики (2015 р.). – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – С. 26-29.
 6. Сучасний стан та актуальні проблеми економіки України / В.І. Саричев, Ю.С. Довмат // Тези Всеукр. наук.-практ. on-lineконф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки /Держ. ун-т «Житомирська політехніка», 11-15 травня 2020 р. – 2020. – С. 451 – 452. [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: https://conf.ztu.edu.ua/konferentsiya-prysvyachena-dnyu-nauky-11-15-travnya-2020-r/?fbclid=IwAR1mHCnmY2XBGx_K8mNzNHTvHjt-mfOMPuY2te0T91hZmjrfCsJ9hUGutAM
 7. Саричев В.І. Транснаціоналізація світової економіки та напрями зростання людського капіталу ТНК як чинники людського розвитку / В.І. Саричев // Наука и бизнес: V Междунар. науч.-практ. конф. (9 – 10 февраля 2015 г.). – Днепропетровск, 2015. – С. 166-168.
 8. Людський розвиток в системі державного регулювання: методологія та практика [текст]: дис. докт. екон. наук: 08.00.03: захищена 11.03.16 / Саричев Володимир Іванович. – К., 2016. – 482 с.
 9. Людський розвиток в системі державного регулювання: методологія та практика [текст]: автореф. дисд-ра екон. наук: 11.03.16 / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – К., 2016. – 40 с.
 10. Забезпечення позитивної динаміки соціально-економічних процесів в Україні на основі імпульсних моделей / В.І. Саричев // Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження: матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4-5 квітня 2017 р.). У 2 томах. – Т. 1. – Д.: ДНУ ім. О. Гончара, Акцент ПП, 2017. – С. 175 – 177.
 11. Вплив інноваційного розвитку на зміни HR-стратегій в національній економіці / В.І. Саричев, К.М. Залюбовський // Матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» / Університет митної справи та фінансів, 16 квітня 2021 р. Дніпро : УМСФ, 2021. С. 139–143. [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1t5AjMhYEPKn4UKlEjAbet2wfey3h4-4U/view