Коляда Світлана Петрівна

Доцент кафедри менеджменту ЗЕД

 • Закінчила з відзнакою економічний факультет Харківського державного аграрного університету за спеціальністю - «Економіка та управління в галузях АПК» та здобула кваліфікацію «Економіст-організатор».
 • Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук (1999 р.) за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Тема дисертації: «Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження енергоємності продукції рослинництва» та вчене звання доцента  (2003 р.).
 • Основні дисципліни, що викладає: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Лідерство», «Управлінське консультування», «Управління конфліктами».
 • Є автором 8 монографій, в т.ч. 1 одноосібної, 2 посібників з грифом МОН, 6 навчальних посібників (один з них англійською мовою), рекомендованих Вченою радою університету, автором більше 140 наукових та навчально-методичних праць. Має 3 грамоти Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за кращі навчальні  посібники та монографії.
 • Постійно підвищує кваліфікацію. Бере участь у науково-практичних конференціях. Проходила навчання-тренінги під егідою European Union Border Asistance Mission to Moldova and Ukraine та L’Association1901”SEPIKE”.
 • У 2020 році пройшла навчання в COACHINGUP INTERNATIONAL UNIVERSITY за програмою «Професійний коуч міжнародного рівня» та пройшла акредитацію у Міжнародній федерації коучів (ICF) рівня ACC. 
 • З 2001 р. по теперішній час є засновником та керівником студентського наукового гуртка «Менеджер».
 • У 2008 р. була переможцем конкурсу «Кращий за професією»; у 2002 р., 2005 р., 2008 р., 2009 р., 2013 р., 2015 р., 2016 р. має  подяки від ректора УМСФ (АМСУ) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та педагогічну майстерність.
 • З 2015 р. по 2020 р. – заступник декану факультету управління УМСФ. 

 

Сфера наукових інтересів: управління персоналом; менеджмент організацій; самовдосконалення; особистісна ефективність; лайф-коуч.

Профіль у Google Scholar

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Має досвід роботи:

 • за фахом на підприємстві;
 • на керівних посадах – начальник відділення АК АПБ «Україна»;
 • як фізична особа-підприємець за напрямком діяльності «консалтингові послуги з питань комерційної діяльності та управління»;
 • більше 20 років науково-викладацького стажу.

Куратор групи М 20-1 (а також груп М 00-1, М 11-1, М 16-1)Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Коляда С. П. Візія – основа стратегічного лідерства // Modern Economics. 2020. № 19(2020). С. 76-82. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-13
  https://modecon.mnau.edu.ua/issue/19-2020/koliada.pdf
 2. Коляда С. П. Завдання візії в організації // The X-th International scientific and practical conference « MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE » (March 30-31, 2020). San Francisco, USA 2020. p.416-420 
 3. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / [Ю.Є. Петруня, Б.В. Літовченко, С.П. Коляда та ін.]; за ред. Ю.Є Петруні. – [4-те вид., переробл. і доп.]. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. – 276 с.
 4. Коляда С.П. Коучинг, заснований на партнерстві – запорука успіху у цифровому суспільстві // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. С. 160-162.
 5. Коляда С.П. Особистий бренд – як прояв лідерства в цифровому суспільстві // «Бізнес Інформ».  2019. №11. С.401-406. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-11-401-406
 6. Петруня Ю.Є., Коляда С.П., Ковтун Н. С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Дніпропетровськ, Університет митної справи та фінансів, 2016. – 211с. (з грифом МОН).
 7. Коляда С.П. Сучасні тенденції в управлінні бізнесом // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. - с.140-141
 8. Коляда С. П., Креативність менеджменту – сучасні підходи // Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку: І Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпро, 29 березня 2018 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. – с. 149-153
 9. Коляда С.П. Креативний менеджмент як фактор конкурентоспроможності національної економіки // Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації : монографія / за ред. д.е.н. Ю. Є. Петруні. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. – 183 с. – С. 60-69.
 10. Коляда С.П., Бережнюк І. І. Реформування системи надання спрощень суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності в Україні /І. І. Бережнюк, С. П. Коляда // Бізнес-Інформ. – 2018. – № 1. – С. 48-53. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 11. Коляда С.П., Бережнюк І. І. Спрощення процедур міжнародної торгівлі в контексті забезпечення національної економічної безпеки у сфері зовнішньоекономічної діяльності / І. І. Бережнюк, С. П. Коляда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2017. - № 4. - С. 104-107. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2017_4_21 
 12. Коляда С.П., Бережнюк І. І. Міжнародні підходи до формування балансу між спрощенням процедур зовнішньої торгівлі та забезпеченням економічної безпеки держави / І. І. Бережнюк, С. П. Коляда // Modern economics. - 2017. - № 4. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2017_4_3. 
 13. Коляда С.П. Тріади менеджменту – креативний підхід до розвитку організації / С.П. Коляда // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. - №1. С. 21-28. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 14. Коляда С.П., Комарова К.В. Лідерство: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.П. Коляда, К.В. Комарова – Дніпро, 2017. – 452 с.
 15. Koliada S.   Leadership: The seven laws of personal efficiency / S.Koliada. - Dnipro, 2017. - 64 p.
 16. Коляда С.П. Современный менеджмент: стратегии эффективного лидера / С.Коляда. – Днепропетровск, изд-во «Лира», 2016. – 104 с.
 17. Коляда С.П,  Рябой В.І.  Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні // Бизнес-Информ. –  2016. –  № 3. –  с. 238-243. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 18. Коляда С.П., Петруня Ю.Є., Ковтун Н.С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. / Дніпропетровськ: АМСУ, 2016. – 215 с.
 19. Коляда С.П., Літовченко Б.В. Професіоналізація ризик-менеджменту – шлях від коучінгу до фасилітації / Вісник АМСУ. – Серія «Економіка». – 2015. - №1. – c. 61-67.
 20. Kolyada S., State customs service as the institute of influence on the national economic security / Украина – Болгария – Европейский Союз: Современное состояние и перспективы. Сборник с докладами  ІІІ международной научно-практической конференции. Том 1. Варна – Херсон: Издательство «Наука и экономика», 2014. – с. 258-262.
 21. Коляда С.П. Искусство общения / Днепропетровск, 2014. – 36 с.
 22. Коляда С.П,  Рябой В.І. Побудова ефективної системи розвитку персоналу митного органу // Вісник АМСУ. – 2014. - №1. – с. 112-120 
 23. Коляда С.П., Петруня Ю.Є., Ковтун Н.С. Управління персоналом. Практикум: навч.посіб. / Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – 215 с.
 24. Коляда С.П., Пасічник Т.О., Глуха Г.Я. Погляд на управління ТРК як суб’єктом господарювання // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. В.2 (11). 2011. – Дніпропетровськ. – 2011.- с.111-118. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 25. Коляда С.П., Петруня Ю.Є.,  Літовченко Б.В., Осадча Н.В.,   Усков М.О. та ін.. Управління в умовах економічної глобалізації: монографія. – Дніпропетровськ: АМСУ,  2010. – 200 с.
 26. Коляда С.П.  Митна служба в системі забезпечення державних пріоритетів //  Механізм регулювання економіки. - 2008. - № 1. - С. 161-169. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 27. Коляда С.П., Літовченко Б.В., Ковтун Н.С. Еволюція підходів до управління людськими ресурсами та її прояв у діяльності митних органів // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2008. В.6. – с.59-65.
 28. Коляда С.П. Економічна складова діяльності митних органів у системі забезпечення державних пріоритетів України: Монографія. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – 238 с.
 29. Коляда С.П. Практикум (тренінг) з дисципліни «Основи менеджменту: Планування». Постановка цілей. Визначення пріоритетів. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – 27 с.
 30. Коляда С.П. Роль менеджера в ефективності роботи митного органу // Вісник АМСУ. – 2007. - №3. – с. 10-17. 
 31. Коляда С.П. Державна митна служба як суб’єкт забезпечення економічної безпеки України // Науково-аналітичний щоквартальний збірник НІСД «Стратегічні пріоритети». – 2007. - № 3 (4). – с. 97-103. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 32. Коляда С.П., Кравець Т.І. Національна безпека країни та світові глобалізаційні процеси // Вісник ІМВ. Київ – 2003. - № 44.- с. 3-9. (Включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 33. Коляда С.П. Системний підхід у митному менеджменті // Вісник АМСУ. - 2001. - №3.- с.66-70.