Легеза Євген Олександрович

Легеза Євген Олександрович – Leheza Yevhen

 

https://orcid.org/0000-0001-9134-8499

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200152533

www.researcherid.com/rid/X-9904-2019

https://publons.com/researcher/3108775/yevhen-leheza/

 


У 2008 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобув кваліфікацію юриста.

15 липня 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки» у спеціалізованій вченій раді Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро).

25 лютого 2016 року присвоєно вчене звання доцента кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2016 р. на загальних зборах Національної академії наук України Легеза Є. О. був нагороджений грамотою за досягнення у розробленні важливих наукових проблем серед молодих учених і студентів вищих навчальних закладів України за підсумками конкурсу 2015 року.

24 квітня 2017 року захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 у спеціалізованій вченій раді Д 17.051.07 Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Запоріжжя).

У 2017 р. Легеза Євген Олександрович став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Молодий правник року 2016» у номінації «Молодий науковець», який був організований Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» у гуманітарному напрямі, отримавши  диплом ІІ  ступеня, та став лауреатом премії Дніпропетровської обласної ради у категорії «Досягнення в науковій та педагогічній діяльності».

У 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративного та митного права відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів» від 18 грудня 2018 року № 1411.

Нагороди, досягнення:

У 2018 році переможець стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених відповідно до Постанови президії Комітету з державних премій України  в галузі науки і техніки «Про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених» від 05 листопада 2018 р. № 7.

У 2019 році призначено іменна стипендія Верховної Ради України відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» від 17 січня 2019 року № 2674-VIII опубліковано в Голосі України від 23.01.2019 № 14; Офіційному віснику України від 01.02.2019 № 9.

У 2020 році було вручено свідоцтво та почесний знак лауреата премії Президента України для молодих вчених за роботу «Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова» згідно з Указом Президента України № 595/2020 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року».

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 Університету митної справи та фінансів з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 № 387).

Виконання обов’язків члена редакційних колегій наукових видань: Науковий збірник «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції» (ISSN 2408-9257); Науковий журнал «Правова позиція» (правонаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право») (ISSN 2521-6473); Науковий журнал «ScienceRise: Juridical Science»  ISSN (Print) 2523-4145; ISSN (Online) 2523-415 тощо.

Сертифікат Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні С1 від 01.08.2018 № 1351157DP02 організація Langskill.

Стажування в Університеті Марії Кюрі-Складовської, сертифікат м. Люблін Польща, «Юридична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрямки наукових досліджень» 27.11.2017-01.12.2017.

 


Викладає дисципліни «Міжнародне митне право», «Публічні послуги та адміністративні процедури».

 


Основний напрям наукової роботи: публічні послуги, адміністративні процедури.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:


LehezaYe. & Dymko I., Muradian A., Manzhula А., Rudkovskyi O., (2017). Integrated approach to the development of the effectiveness function of quality control of metal products. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 6/3 (90). P. 26-34. doi: 10.15587/1729-4061.2017.119500 (особисто авторові належить 3 с.). Scopus.
LehezaYe. & Hryhorash O., Korneyev M., Zolotukhina L., Hryhorash T. (2018). The development of small business as a source of formation of local budget revenues in Ukraine. Investment. Management and Financial Innovations. 15 (1). P. 132-140. Doi:10.21511/imfi.15(1).2018.12 (особисто авторові належить 2 с.). Scopus.
Leheza Ye., Savielieva M., Dzhafarova O. (2018). Structural and legal analysis of scientific activity regulation in developed countries. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4. N. 3. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. P. 147-157. (особисто авторові належить 4 с.). Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science 
Leheza Ye. O., Filatov V., Varava V., Halunko V., Kartsyhin D. (2019). Scientific and practical analysis of administrative jurisdiction in the light of adoption of the new code of administrative procedure of Ukraine. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol. 22, Issue 5. P. 1-8. (особисто авторові належить 3 с.). Scopus.
Leheza Ye., Filipenko T., Sokolenko O., Darahan V., Kucherenko O. (2020). Ensuring Human Rights in Ukraine: Problematic Issues and Ways of their Solution in the Social and Legal Sphere. Cuestiones Políticas. Vol. 37 №º 64 (enero-junio 2020). P. 123-136. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science 
Odyntsova Iryna, Berezhna Kateryna, Yuzikova Nataliia, Leheza Yevhen, Iliushchenko Hanna. (2021). International legal standards for providing public services in combating corruption. Journal of law and political sciences. Vol. 27, issue 2. P.275-291. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science 
Leheza , Y., Tiutchenko , S., Stanina , O., Shatrava , S., & Rezanov, S. (2021). Uso y protección del suelo: regulación legal y experiencia extranjera. Revista De La Universidad Del Zulia, 12(33), 70-81. https://doi.org/10.46925//rdluz.33.06 Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science 
Leheza, Y., Odyntsova, I., & Dmytrenko, N. (2021). Teoría y regulación legal del apoyo informativo de los procedimientos administrativos en Ucrania. Ratio Juris UNAULA, 16 (32). 291-306 https://doi.org/10.24142/raju.v16n32a12. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science 
Leheza, Y., Dorokhina, Y., Shamara, O., Miroshnychenko, S., & Moroz, V. (2021). Citizens ‘participation in the fight against criminal offences: political and legal aspects. Cuestiones Políticas, 39(69), 212-224. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3969.12 Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science 
Leheza , Y., Pylypenko , A., Svystun , L., Zuieva , O., & Yefimova, I. (2021). Aspectos social y civil de la regulación de propiedad intelectual en Ucrania. Revista De La Universidad Del Zulia, 12(34), 206-223. https://doi.org/10.46925//rdluz.34.13. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science 
Halaburda Nadiia, Leheza Yevhen, Chalavan Viktor, Yefimov Volodymyr, Yefimova Inna. (2021). Compliance with the principle of the rule of law in guarantees of ensuring the legality of providing public services in Ukraine. Journal of law and political sciences. Vol. 29, Іssue 4, 100-121. Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science
Leheza Yevhen, Deliya Yuriy, Ryzhkov Eduard, Albul Serhii, Shamara Oleksandr. (2021).  Legal Regulation of the Status of Subjects of Special Competence in Relation to Public Administration in the Sphere of Intellectual Property in Ukraine. Jurnal cita hukum indonesian law journal Vol 9, No 2, DOI: https://doi.org/10.15408/jch.v9i2.22234 Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science
Легеза Є.О Досвід литовської республіки та республіки Грузії щодо надання публічних послуг та шляхи їх імплементації у вітчизняне законодавство. ScienceRise: Juridical Science. 2018. №1 (3). С. 39-44.
Легеза Є.О. Діяльність суб’єктів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг: проблемні питання та шляхи їх вирішення Науковий журнал «ScienceRise: Juridical Science». 2018. № 2 (4). С.8-15.
Легеза Є.О. Законність та обґрунтованість рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час допуску до конкурсу Верховного Суду. Правова позиція: науковий журнал. № 2. 2018. С. 152-156. URL. http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2018/2/24.pdf;
4. Легеза Є.О., Легеза Ю.О. Напрями вдосконалення законодавства України в частині адміністративно-правового забезпечення реалізації економічної функції держави. Науковий журнал «ScienceRise: Juridical Science». 2019. № 2 (8). С.28-33. Фахове видання.
Легеза Є.О. Ченцов В.В. Відповідність національного законодавства про очищення влади міжнародно-правовим стандартам. Публічне управління та митне адміністрування. науковий журнал Університету митної справи та фінансів. 2018. № 2 (19). С.111-122.
6. Легеза Є.О. Круговий О.О. Правозастосовчі аспекти адміністративної процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що придбане на електронних торгах. Науковий журнал «ScienceRise: Juridical Science». 2019. №1 (7). С.29-34.
Легеза Є.О. Ішханян А.Р. Правове регулювання запобігання корупціїним ризикам під час надання електронних послуг. Науковий журнал «ScienceRise : Juridical Science». № 1 (7). 2019. С. 29–31.
Легеза Є.О. Коліуш О.Л. Правова основа запобігання корупції під час надання адміністративних послуг. Науковий вісник ДДУВС. 2019. № 3 (100). С. 58-63.
Легеза Є.О. Імплементація позитивного зарубіжного досвіду митного оформлення, вартості та контролю транспортних засобів у вітчизняне законодавство. Правова позиція. № 4 (25), 2019. С. 49-56.
Leheza Ye., Аnalysis of scientific concepts and the legal framework of the concept of information support for administrative legal proceedings. Scientific Bulletin of the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. 2019. Special Issue № 1. P. 79-84
Легеза Є.О. Особливості здійснення контролю під час надання публічних послуг задля запобігання корупційним ризикам. Правова позиція: науковий журнал. № 4 (29). 2020. С. 23-26. URL.: 152-156. http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2020/4/7.pdf
Легеза Є. О., Буличов Є. В. Деякі аспекти процедури надання адміністративних послуг у сфері справляння податків і зборів. Journal «ScienceRise : Juridical Science». 2020. № 1 (11). С. 4–12.
Легеза Є. О., Боженко Н.В. Удосконалення правової основи регулювання медіації в адміністративному судочинстві. Наукові перспективи. 2021. № 7(13). С.191-198. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-7(13)-191-198
Легеза Є.О. Адміністративне процесуальне право: навчальний посібник / [Є. О. Легеза, Т.П. Мінка та ін.] ; за заг. ред. Т.П. Мінки. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 320 с.
Легеза Є.О. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник / [Є. О. Легеза, В.А. Глуховеря та ін.] ; кер. авт. кол. к.ю.н., засл. юрист України В.А. Глуховеря. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 248 с.
Легеза Є.О. Теорія оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг. : монографія / Є. О. Легеза, Д.О. Власенко – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 184 с
Легеза Є.О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України: навчальний посібник / [Є. О. Легеза, В.А. Глуховеря та ін.]; за заг. ред. Заслуженного юриста України В.А. Глуховері. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 264 с.
Легеза Є.О. Теорія публічних послуг : адміністративно-правова складова : монографія / Є. О. Легеза. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 452 с.
Leheza Ye. Аdministrative and legal component of the concept of provision of public services in ukraine (according to the results of sociological survey). Administrative law and administrative-procedural law: origins, achievements and prospects of development: Collective monograph. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. p. 84-96. ISBN 978-9934-571-54-1
Легеза Є. О.Зарубіжний досвід митного оформлення, вартості та контролю транспортних засобів. Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Д.В. Приймаченка. Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 207-221
Легеза Є. О.. Уханенко С. А., Теорія та практика реалізації адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення» монографія / С. А. Уханенко, Є.О.Легеза. Дніпро : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 196 с. ISВN 978-966-916-756-9
Легеза Є.О. Р.В. Алієв, Т.М. Алфьорова, М.А. Аніщенко, О.Г. Боднарчук, О.І. Боднарчук, Ю.В. Борисова, В.В. Воронін, Н.А. Галабурада, Ю.В. Делія, М.К. Золотарьова, І.Є. Іванов, І.М. Копотун, І.М. Коропатнік, Т.М. Лежнєва, С.В. Лопатько, Т.П. Макарова, Є.О. Марченко, Ю.С. Палєєва, В.П. Пєтков, І.Б. Пробко, С.В. Пєтков, Є.Ю. Соболь, Л.В. Спицька, О.В. Хорошун, С.В. Черноп’ятов, В.М. Шкабаро. Правознавство. Навчальний посібник, за заг. ред. С.В. Пєткова. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. 360 с.