Морозов Олег Вікторович

1. Морозов Олег Вікторович, (1996 р., Дніпропетровський державний університет, історичний факультет, спеціальність «історія», викладач історії та суспільствознавства, історія).

2. Науковий ступінь: (Доктор історичних наук, 2013 р, 07.00.01 – історія України, тема дисертації: «Діяльність митних органів Російської імперії в українських губерніях (XVIII – початок ХХ ст.)». Доцент 30.10.2008 р.

3. Дисципліни, що викладає: «Історія торговельно-митних відносин», «Історія Нового часу», «Вступ до спеціальності», «Історія України (новий час)», «Історія української державності».

4. Історія зовнішньої торгівлі, історія митних відносин. Профіль у Google Scholar: (https://scholar.google.com.ua/citations?user=VDGInScAAAAJ&hl=ru) Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

5. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:

член Міжнародної асоціації дослідників історії торгівлі, купецтва та митної справи.

Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання «Історія торгівлі, податків та мита» фахове видання Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро).

6. Організаційна робота:

- виконання обов’язків куратора групи ІСТ-19-2.

7. Міжнародна діяльність:

А) Участь у міжнародному науковому проекті «Історія та теорія бюрократії», Інститут історії Університету Марії Кюрі-Складовської, м. Люблін.

Б) Сертифікований учасник міжнародного наукового проекту з 01 травня 2021 р.: SWorld (Україна, Болгарія, Німеччина, Білорусь та ін.).

- Член Оргкомітету: Міжнародні науково-практичні конференції (Україна, Болгарія, Німеччина, Білорусь), які проводяться науковим проектом SWorld.

- Член редакційної ради: міжнародні наукові журнали (включені до наукометричних баз даних: RSCI, IndexCopernicus, GoogleScholar):

«Науковий погляд у майбутнє», Україна

«Сучасні наукові дослідження», Білорусь

«Сучасні інженерні та інноваційні технології», Німеччина

«SWorldJournal», Болгарія.

В) Пройшов міжнародне стажування за програмою «Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World» з 25 червня по 16 серпня 2021 р. Учасник міжнародного грантового проекту No. IEG / U / 2021/04/12.

Отримав кваліфікацію «Міжнародний Викладач /Старший дослідник»

МОРОЗОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Доктор історичних наук, доцент, проф. кафедри історії та теорії держави і права

Оновлений список публікацій на 01.08.2021 р.

 

Монографії.

 1. Морозов О.В. Митна система Російської імперії в українських губерніях XVIII – початок ХХ ст. / Морозов О.В. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2011. – 312 с.

 2. Історія митної справи в Україні / [За ред. В.В. Ченцова; авт.. кол.: К.М. Колесников, О.В. Морозов, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, Г.М. Виноградов, Н. А. Дук]. – К. : Знання, 2006. – 607 с. + карти + іл.

 3. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті / За ред. В.В. Ченцова; авт.. кол.: К.М. Колесников, О.В. Морозов, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, С.В. Шуляк. – Одеса : Пласке, 2010. – 541 с. + карти + іл.

 4. Митна та податкова справа в Гетьманщині в другій половині XVII – першій половині XVIII ст. / Українська держава другої половини XVII – XVIII ст. : політика, суспільство, культура (колективна монографія) / редкол. В.Смолій (відпов. ред.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2014.-671 с. (Автор. Сторінки С. 203-231).

 5. Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII-XVIII ст. У 2 кн. Кн. 2 / Ред. кол.: В. Смолій (відп. ред.), О. Бачинська, В. Горобець (заст. відп. ред.), О. Гуржій, В. Матях (відп. секр.), Ю. Мицик, В. Степанков, Я. Федорук, Т. Чухліб (заст. відп. ред.). НАН України. Інститут історії України. К.: Інститут історії України, 2018. 580 с. (авторські сторінки 203 – 231)

 

Навчальні посібники.

 1. Морозов О.В. Історія митної справи та митної політики в Україні (V ст. до н.е. – 1991 р.) навчальний посібник / Морозов О.В. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2005. – 315с.

 2. Морозов О.В. Україна в контексті митної політики останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.: (навчальний посібник) / Морозов О.В. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2006. – 89 с.

 3. Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торговельних мережах: навч. посіб. / К.М. Колесников ( кер. Авт.кол.), Л.І. Адашис, Д.В. Архірейський, О.О. Дячок, Д.О. Бочаров, О.В. Морозов, В.В. Ченцов, С.В. Шуляк: за ред. Л.В. Деркача, В.В. Ченцова. – 2-ге вид. зі змін. і доп. – Дніпро: УМСФ, 2019. – 282 с.

 

Публікації в фахових наукових виданнях.

 1. Морозов О.В. Митний захист української цукрової промисловості наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.// Борисфен .–1999.–№ 4.–С.8–9.

 2. Морозов О.В. Правове забезпечення митної справи і політики на території українських губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Грані.-2000.–№ 6.–С.26–30.

 3. Морозов О.В. Становлення протекціоністської ідеології в Росії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Грані.–2001.– №5,6 . – С. 68–73.

 4. Морозов О.В. Митна статистика ХІХ – початку ХХ ст. як джерело дослідження митної політики / О.В. Морозов // Грані. – 2009. – № 5. – С. 30–33.

 5. Морозов О. В. Джерела з історії митного регулювання в українських губерніях Російської Імперії (XVIII – початок XX ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. XXXI. – С. 347–353.

 6. Морозов О. В. Митна ідеологія Російської імперії і капіталізація в українських губерніях в першій половині ХІХ ст. /О.В. Морозов // Грані. – 2010. – № 4. – С. 3–8.

 7. Морозов О.В. Митна ідеологія Російської імперії у XVIII ст. / О.В. Морозов // Грані. – 2010. – № 5. – С. 8–12.

 8. Морозов О.В. Українське купецтво Російської імперії в торговельно-митних угодах XVIII – початку ХХ ст. / О.В. Морозов // Грані. – 2010. – № 6. – С. 3–8.

 9. Морозов О.В. Контрабанда як суспільно-історичне явище в XVII – ХІХ ст. / О.В. Морозов // Історія торгівлі, податків та мита. – 2010. – № 1. – С. 128–133.

 10. Морозов О.В. Історія митного тарифу 1819 р.: міфи та реальності / О.В. Морозов // Грані. – 2011. – № 1. – С. 23–27.

 11. Морозов О.В. Еволюція митного тарифу в Російській імперії у XVIII ст.//Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім.. І. Огієнко. Історичні науки / [редкол.: В. С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — Вип. 4. – С. 589–605.

 12. Морозов О.В. Історія боротьби з контрабандою в українських губерніях (остання чверть XVIII – початок ХХ ст. ) / О.В. Морозов // Грані. – 2011. – № 3. – С. 12–16.

 13. Морозов О.В. Фіскальна діяльність митниць в Україні у XVIII ст./ О. В. Морозов // Історія торгівлі, податків та мита. – 2011. – № 1 (3). – С. 93–97.

 14. Морозов О.В. Торговельні та митні процеси в лівобережній Україні наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст. // Слов’янський вісник . – 2012. – Вип. 13. – С. 80–83.

 15. Морозов О.В. Митна політика Російської імперії в українських губерніях у ХVIII – на початку ХХ ст. : історіографічний огляд // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2012. – Випуск 59. – С. 223–233.

 16. Морозов О.В. Регулирование и таможенная защита зернового экспорта украинских губерний последней четверти XIX – в начале ХХ вв. / О.В. Морозов // Академический вестник Российской таможенной Академии // 2008. – № 6. – С. 111 – 115.

 17. Морозов О.В. Флот митного відомства Росії ХІХ–на поч. ХХ ст. / О.В. Морозов // Грані.-2003.–№6.– С.16–20.

 18. Морозов О.В. Митні суди Росії другої половини XVII – першої половини XVIII ст. / О.В. Морозов // Грані.–2006.–№4.–С.14–16.

 19. Морозов О.В. З історії охорони західного митного кордону Російської імперії (друга чверть ХІХ ст.)/ О.В. Морозов // Гуманітарний журнал. – 2006. – № 3-4(31-32). – С. 92–98.

 20. Морозов О.В. Огляд митної політики Російської імперії у першій чверті ХІХ ст. / О.В. Морозов // Грані.–2006.–№6.–С.8–12.

 21. Морозов О.В. Єгор Францевич Канкрін – реформатор митної системи Російської імперії / О.В. Морозов // Вопросы германской истории: Сб. науч. тр. \ Отв. ред. С.И. Бобылева. – Д.: Пороги, 2007. – С. 146–148.

 22. Морозов О.В. Митна складова в структурі державних прибутків Російської імперії у першій половині XVIII ст. / О.В. Морозов // Грані. – 2008. – № 1. – С. 16–19.

 23. Морозов О.В. Зовнішньоторговельна політика Росії в Азово-Чорноморському регіоні в другій половині XVIII ст./ О.В. Морозов // Грані. – 2008. – № 3. – С. 48–54.

 24. Морозов О.В. Зовнішньоторговельна політика Російської імперії в умовах континентальної блокади 1807 – 1812 рр. / О.В. Морозов // Грані. – 2008. – № 4. – С. 7–11.

 25. Морозов О.В. Правохоронна діяльність митних органів Російської імперії в українських губерніях (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст. ) / О.В. Морозов // Грані. – 2008. – № 6. – С. 8–12.

 26. . Морозов О.В. Митна автономія України в умовах митної політики Російської імперії у першій чверті XVIII ст./ О.В. Морозов // Грані. – 2009. – № 1. – С. 8–12.

 27. Морозов О.В. Вплив митної політики на соціально-економічний розвиток України в останній чверті ХІХ – початку ХХ ст. / О.В. Морозов // Грані. – 2009. – № 3. – С. 6–10.

 28. Морозов О.В. Вплив політики протекціонізму на розвиток морського та річкового транспорту в Україні (ХІХ – початок ХХ ст. ) / О.В. Морозов // Грані. – 2009. – № 4. – С. 9–14.

 29. Морозов О.В. Система охорони митного кордону в Південно-Західних губернія Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету. – 2012. – № 1/1. – Т. 20. – Серія: Історія та археологія. – Вип. 20. – С. 79–86.

 30. Морозов О.В. Теорія і практика митної політики Російської імперії в українських губерніях у другій половині ХІХ ст. // Проблеми політичної історії України. Вип. 7. 2012. С. 11-23.

 31. Морозов О.В. Еволюція митного тарифу в російській імперії у другій половині ХІХ ст. // Історія торгівлі, податків і мита . – 2013. – № 1 (7). – С. 47 – 68.

 32. Морозов О.В. Розвиток організаційної структури російських митниць в українських губерніях у XVIII ст. // Wschodni rocznik humanistyczny. T. IX. 2013., p. 80 – 99.

 33. Морозов О.В. Політико-правові аспекти розвитку морського та річкового транспорту в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. // Історія торгівлі податків та мита. – 2014. - № 2(10). – С. 92-100.

 34. Morozov O.V. Right to education as a factor of education public Administration in the european court of human rights Practice // Revista Gênero & Direito V. 9 - Nº 05 - Ano 2020 – Special Edition. P. 238-254. [Web of science]

 35. Морозов О.В. Митні тарифи Російської імперії 1860 – 1890 –х рр. // Історія торгівлі, податків та мита. – 2015. - № 2. – С. 130-139.

 36. Морозов О.В. Західноєвропейське купецтво в Азово-чорноморській торгівлі Російської імперії у XVIII ст. // Історія торгівлі податків і мита. – 2015.- №1. – С. 95-105.

 37. Морозов О.В. Імпорт кораблів для флоту Цінської імперії в 1870-1890 рр. // Історія торгівлі, податків і мита : зб. наук. праць. – Дніпро: УМСФ, 2017. – № 1–2 (15–16). – С. 114-127.

 38. Морозов О.В. Імпортні замовлення для реалізації морської політики Японської імперії (1863 – 1904 рр.) // Історія торгівлі податків та мита. № 1-2 (18-19). 2018. С. 13 – 23 [Index Copernicus]

 39. Морозов О.В. Імпортні замовлення для військового флоту Османської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Історія торгівлі, податків та мита. 2019. № 1-2. С. 144-156.

 40. Морозов О.В. Міжнародне право в умовах російсько-японської війни 1904–1905 років // Правова позиція. 2021. № 1. С. 10-17.

 

Наукові публікації і тезиси конференцій

 

 1. Морозов О.В. Законодавче забезпечення експортної діяльності українських промисловців наприкінці ХІХ ст. / О.В. Морозов / Митна політика в Україні: історичні та правові аспекти проблеми. Збірник наукових праць пам’яті проф. Рисіча Й.Л. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2004. – С.124–136.

 2. Морозов О.В. Вплив дворянського лібералізму на митну політику Росії в першій половині ХІХ ст. : матеріали міжнародн. конф. [“Філософія права в Росії: Вітчизняна війна 1812 р. і розвиток російської політичної культури”], (Київ, 20-27 грудня 2003 р.) / Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Українська Академія русистики.–К.: ДАКККіМ, 2006.– С. 69–76.

 3. Морозов О.В. Розвиток митної інфраструктури Росії в Азовському регіоні у другій половині XVIII ст. : матеріали міжнародн. конф. [“Північне Приазов’я у філософсько-історичному та філологічному вимірі”], (Бердянськ, 15-16 травня 2008 р.) / Північне Приазов’я / За ред. В.В. Крижка, В.А. Папанової та інші. – Донецьк – Бердянськ: Норд-Прес, БДПУ, 2008. – С. 336–343.

 4. Морозов О.В. Таможенная политика России и Пруссии в первой половине ХІХ в. : [“Торговля, купечество и таможенное дело в России XVIXIX вв.”], (Курск, 15-17 октября 2009 г.) / Сб. материалов Второй междунар. науч. конф. (Курск, 2009 г.) / [сост. А. И. Раздорский]. – Курск, 2009. – С. 224–229.

 5. Морозов О.В. Фіскальна діяльність митниць Російської імперії в Україні у другій половині XVIII ст. ІІ Міжнародн. конф. [“Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин”], (Суми, 10-11 червня 2011 р.) / Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (10 – 11 червня 2011 р.). – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – С. 51–55.

 6. Морозов О.В. Імпорт іноземних кораблів для російського флоту у першій чверті XVIII ст. : V Міжнародн. школа-семінар [“Історія торгівлі податків та мита”], (Дніпропетровськ, 27-28 жовтня) / Тези доповідей V міжнародної школи-семінару (27-28 жовтня 2011 р.). – К.-Дн-ск. : Інститут історії України НАН України – Академія митної служби України, 2011. – С. 48–49.

 7. Морозов О.В. Импорт кораблей для флота Османской империи (вторая половина ХІХ начало ХХ вв.)/ Історія торгівлі, податків, та мита: Х міжнародна наукова конференція 27-28 жовтня 2016 р. – К.,2016. – С. 59-61.

 8. Морозов О.В. Митна політика в Україні наприкінці ХІХ ст./основні напрямки історіографії // Вісник Академії митної служби України.–1999.–№1.–С.72–76.

 9. Морозов О.В. Соціально-економічні аспекти в політичній діяльності Н. Махна / Матеріали науково-теоретичної конференції. (Запоріжжя – Гуляйполе, 12-13 листопада 1998 р.) Ч.1.-Запоріжжя: Просвіта, 1998.-С.62-64.

 10. Морозов О.В. Основні напрямки митної політики Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст./ Актуальні проблеми підготовки фахівців для митної служби на сучасному етапі. Мат-ли науково-практ.конфер.-Дніпроетровськ: АМСУ, 1998 .–С.51–52.

 11. Морозов О.В. Фрідріх Ліст і митна політика в Україні наприкінці ХІХ ст. // Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справи: матеріали науково-методичної конференції 22-23 листопада 2000 р.- Дніпропетровськ: АМСУ, 2001.– С.81-83.

 12. Морозов О.В. Пароплавні компанії Чорного моря наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст. // Збірка наукових праць Запорізького державного університету.–ЗДУ.–2002.–Вип. 10.– С.61–66.

 13. Морозов О.В. Роль митної політики в міждержавних відносинах у другій половині ХІХ ст. // Вісник Академії митної служби України.–2002.–№2.– С.142–144.

 14. Морозов О.В., Самборська Ю.Л. Підготовка кадрів у радянських митних органах 1921-1928 рр. // Вісник Академії митної служби України.–2003.–№2.– С.106–111.

 15. Морозов О.В. Організаційно-правові засади діяльності митних органів УСРР в 1920-1922 рр. // Вісник Академії митної служби України.–2003.–№3.– С.104–111.

 16. Морозов О.В. Зовнішньополітична та зовнішньоторговельні аспекти тільзітської системи 1807-1812 рр. // Вісник Академії Митної служби України.–2005.–№1.–С.107–111.

 17. Морозов О.В. Історичні аспекти боротьби з контрабандою наркотиків у ХІХ – на початку ХХ ст. : матеріали міжнародн. конф. [“Економічна безпека держави в умовах інтеграції до світового співтовариства ”], (Дніпропетровськ, 24-25 листопада 2005 р.). – Дніпропетровськ: АМСУ, 2005.– С.52–53.

 18. Морозов О.В. Митні органи в системі державної безпеки Російської імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Академії митної служби України.–2005.–№2.–С.111–119.

 19. Морозов О.В. Торговельно-митні угоди Російської імперії в Чорноморському регіоні у другій половині XVIII ст. / Матеріали XXVI Міжнародної історико-правової конференції «Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність» (27 – 29 квітня 2012 р.). – Одеса : 2012. – С. 322 – 327.

 20. Морозов О.В. Російсько-польська торгівля в умовах митного тарифу 1819 р. // Ігнацій Ясюкович: людина у просторі та часі: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: 2013, АМСУ. – С. 18–26.

 21. Морозов О.В. Импорт боевых кораблей для военно-морских флотов во второй половине ХІХ в. // Сьома міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита” 24–25 жовтня 2013 р. Дніпропетровськ: Тези доповідей. – К., 2013. – С. 41–43.

 22. Морозов О.В. Выполнение судостроительных программ для российского флота в годы Первой мировой войны / Война и повседневная жизнь населения России в XVIIXX вв. (К 100-летию начала Первой мировой войны): Материалы международной научной конференции 14-16 марта 2014 г. (под ред. проф. В.Н. Скворцова). – СПб.: ЛГУ им. Пушкина. – 2014. – С. 209 – 214.

 23. Морозов О.В. Тарифная политика Франции во второй половине XVII в. // Восьма міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита” 24–25 жовтня 2014 р. Дніпропетровськ: Тези доповідей. – Д., 2014. – С. 41–43.

 24. Морозов О.В. Торговля Северо-Американских колоний с Россией в годы войны за независимость (1774 – 1783 гг.) / Історія торгівлі, податків, та мита: ІХ міжнародна наукова конференція 24-25 жовтня 2013 р. – К.,2015. – С. 30-31.

 25. Морозов О.В. Регулювання зернового експорту українських губерній російської імперії останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. / Питання аграрної історії України та Росії: матеріали десятих наукових читань, присвячених пам`яті Д.П. Пойди: Зб.наук. праць / редкол.: В.В. Іваненко та ін.-Дн-ск: Вид-во «Стандарт-Сервіс», 2014.-С. 20-30.

 26. Морозов О.В. Приобретение кораблей заграничной постройки для российского флота в годы Первой мировой войны / Великая война: последние годы империи: сборник научных статей. – СПб.: изд-во Серебряный век, 2014. – С. 381 – 386.

 27. Морозов О.В. Импорт боевых кораблей для российского флота (1800-1860 гг.) / Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI – XIX вв.: Сборник материалов III международной конференции (г. Коломна, 24-26 сентября 2013 г.) в 2 томах / ред. Сост. И.И. Раздорский. – Т.2.: XIX в. – Коломна : 2015. – С. 16 – 21.

 28. Морозов О.В. Імпорт військових кораблів для Японії (1860 – 1894 рр.) / Історія торгівлі, податків, та мита:ХІ міжнародна наукова конференція 26-27 жовтня 2017 р. – К.,2017. – С. 68-70.

 29. Морозов О.В. Фискальная деятельность юго-западных таможен России (середина XVIII — первая половина XIX в.) // Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв. : сборник материалов Четвертой международной научной конференции (Нижний Новгород, 28–30 сентября 2017 г.) / [ред.-сост. А. И. Раздорский; редкол.: В. Н. Беляева (пред.) и др.]. — Нижний Новгород, 2018. – С.289-297.

 30. Морозов О.В. Імпортні замовлення для японського флоту (1896–1904 рр.) / Історія торгівлі, податків, та мита:ХІІ міжнародна наукова конференція 25-26 жовтня 2018 р. – К., 2018. – С. 66-68.

 31. Морозов О.В. Іноземні замовлення для військово-морського флоту Грецького королівства (1867-1912 рр.) / Історія торгівлі, податків, та мита:ХІІІ міжнародна наукова конференція 24-25 жовтня 2019 р. – К., 2019. – С. 47-49.

 32. Морозов О.В. Італійські замовлення британським та німецьким кораблебудівним фірмам у другій половині ХІХ / Історія торгівлі, податків, та мита:ХІV міжнародна наукова конференція 22-23 жовтня 2020 р. – К., 2020. – С. 53-54.

 33. Морозов О.В.,Потилєв М.В.Вплив фінансово-кредитної та торговельної політики на кооперативний рух в УСРР у 1920-х рр./ Історія торгівлі, одатків, та мита:ХІV міжнародна наукова конференція 22-23 жовтня 2020 р. – К., 020. – С. 83-85.

 34. Морозов О.В. Міжнародно-правові аспекти діяльності іноземного купецтва на Півдні України в другій половині XVIII ст. // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 15 травня 2020 р.). – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. – С. 91-92.

 35. Морозов О.В. Історичні та соціальні аспекти виникнення контрабанди // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики [Текст] : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2021. С. 114-116.

 36. Морозов О.В. Законодавче забезпечення експортної діяльності українських промисловців наприкінці ХІХ ст. / Митна політика в Україні: історичні та правові аспекти проблеми. Збірник наукових праць пам’яті проф. Рисіча Й.Л.–Дніпропетровськ: АМСУ, 2004.– С.124–136.

 37. Морозов О.В. Академія митної служби України \Митна енциклопедія: У двох томах. Т.1/: Редкол.: … І.Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. – С. 32.

 38. Морозов О.В. Ченцов В.В. Відновлення історії митної справи в України // Митна політика в Україні: історичні та правові аспекти проблеми. Збірник наукових праць пам’яті професора Рисіча Й.Л.–Дніпропетровськ: АМСУ, 2004.– С.7–12.2004.– С.7–12.наукових праць пам’яті професора Рисіча Й.Л.–Дніпропетровськ: АМСУ, 2004.– С.7–12.