Макушев Петро Васильович

Макушев Петро Васильович – професор кафедри історії та теорії держави і права Університету митної справи та фінансів (з 2020 р.), доктор юридичних наук, професор.

Народився 18 липня 1960 року в м. Херсоні. У 1989 році закінчив юридичний факультет Ленінградського вищого політичного училища.

З 1980 р. по 2000 р. проходив службу в органах внутрішніх справ на оперативних та керівних посадах (підполковник міліції), а з 1996 р розпочав викладацьку діяльність в Херсонському юридичному інституті.

В 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук по темі «Професійна правова свідомість і правова культура дільничного інспектора міліції (шляхи формування і удосконалювання» за спеціальністю 12.00.01. – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі адміністративного права та процесу, а у 2014 – вчене звання професора по кафедрі загально - правових дисциплін. В 2016 році захистив докторську дисертацію на тему: «Державна виконавча служба в України: адміністративно-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.07адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Сфера наукових інтересів: теорія держави і права, проблеми адміністративного права.

Є автором та співавтором понад 160 наукових праць, зокрема 4 підручників, 4 навчальних посібників, 6 монографій та ін.

З 2005 року завідувач кафедри загально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. З 2007 року по 2020 рік очолював юридичний факультет, в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та Дніпровському гуманітарному університеті.

З 2011 року відповідальний секретар фахового наукового журналу «Право і суспільство» (Засновник ВНПЗ Дніпровський гуманітарний університет), а також член редакційних колегій наукових фахових журналів: Науковий вісник ДДУВС (Засновник Дніпровський державний університет внутрішніх справ), Вісник Дніпропетровського університету (Засновник Дніпровський національний університет, юридичний факультет).

Макушев П.В. підготував 2 докторів та 12 кандидатів юридичних наук.

З 2020 року є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.893.03 із захисту докторських дисертацій.

Радник Голови ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю.