Архірейська Наталія Вікторівна

Доцент кафедри – Архірейська Наталія Вікторівна

У 2001 році закінчила Український державний хіміко-технологічний університет та здобула кваліфікацію економіста зі спеціальності «Економіка підприємства».

В 2008 році в Полтавському національному технічному університеті захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм екологічного менеджменту регіону» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил та національна економіка».

В 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

Досвід роботи за фахом 18 років.

Сфера наукових інтересів: фінансова безпека, платіжні системи, криптовалюти.

Основні дисципліни, що викладає: «Гроші і кредит», «Платіжні системи»,  «Фінансово-господарська діяльність органів державної фіскальної служби».

 Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідають вимогам забезпечення освітньої діяльності відповідно до п.п. 27-30 ПКМУ (Додаток 3 до Ліцензійних умов) підпунктам: 2, 3, 10, 14, 15, 16, 18

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль у GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=JPAWb7oAAAAJ&hl=en

Основні наукові та навчально-методичні праці

У наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Архірейська Н.В. Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації /Н.В. Архірейська, О.О. Пахмурко/. - Молодий вчений.-2016. - № 2(29). – с. 74-79
 2. АрхірейськаН.В.Budget-taxpolicyinfluenceonUkraine’sfinancialsecurity/ Н.В. Архірейська, О.О. Пахмурко/. – Науковийогляд.- 2016.-№ 3(24). – 10-18 
 3. Архірейська Н.В. Bitcoin платежі: еволюція, переваги та недоліки.- Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. – 2017. – Т. 22 Вип 1 (54). – С. 122 – 126. http://visnyk-onu.od.ua/index.php/uk/arkhiv-vidannya?id=158
 4. Архірейська Н.В. Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки -БізнесИнформ. – 2017. – № 7. – С. 20 – 25.
 5. Архірейська Н.В. Перспективи розвитку криптовалют в Україні. – Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017
 6. АрхірейськаН.В.Державне регулювання ринку криптовалют в Україні / Н.В. Архірейська /Глобальні та національні проблеми економіки– 2018. – № 22.- С. 753-758.
 7. Архірейська Н.В.Механізм функціонування криптовалют // БізнесІнформ. № 2. 2019. С. 407 – 414.
 8. Архірейська Н.В. Правові механізми легалізації крипто розрахунків в Україні // Науковий погляд. № 2.2020 С. 179-185

Монографії:

 1. Розвиток фінансової системи в контексті забезпечення економічної безпеки держави:/ монографія за заг. ред. Мещерякова А.А. Дніпропетровськ, Акцент ПП. 2014. С. 172 с.
 2. Вплив фінансової системи на стабільність економічного розвитку: /монографія за заг. ред. Мещерякова А.А. Серія"Бізнес.Економіка.Фінанси". Дніпро, УМСФ, 2019. 132 с.

Конференції:

 1. Архірейська Н.В., Бохан М.В. Проблеми формування та використання місцевих фінансових ресурсів України. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. – 19.05.2017
 2. Архірейська Н.В., Олішкевич К.В., Розвиток скорингових моделей оцінки платоспроможності позичальників банків. / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017
 3. Архірейська Н.В. Переваги та недоліки інвестицій в криптовалюти/ Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». – Одеський національний економічний університет – :Одеса, Атлант. –22-23.09.2017. С. 68-69.
 4. АрхірейськаН.В.Перспективи розвитку криптовалют в Україні / Матеріали міжнародної науково-практична конференції «Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мікрорівнях». –УМФС ННІ «Фінансова академія» – :Дніпро. –19.05.2017
 5. Архірейська Н.В., Доброва Я.Р. Фінансові операції банків: їх формування та просування. / Матеріали VI всеукраїнської наукової конференції “Наукова Україна“. - ДВНЗ УДХТУ, Дніпро:- 30.05.2018-31.05. 2018,с. 231-234.
 6. Архірейська Н.В., Цюп’якП.Р.Тенденції розвитку видів грошей та їх вплив на суспільство/ Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції “Молода  академія 2018”. -  Національна металургійна академія, Дніпро:- 15.05.2018-16.05. 2018, С.102
 7. Архірейська Н.В. Проблеми ліквідності банківських установ //Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро: Економічна думка, 2019.
 8. Архірейська Н.В. Управління банківськими ризиками в умовах цифрової економіки // Цифрова економіка:матеріали ІІ нац.наук.-практ. конф. Київ: Київський національний економічнийуніверситет імені Вадима Гетьмана, 2019.
 9. Архірейська Н.В. Цифровізація платежів та пандемія короновірусу // Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління:матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро: Економічна думка, 2020.

Навчально-методичні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:

 1. Архірейська Н.В., Губа О.І. Фінансово-господарська діяльність митних органів: навч. посіб. Дніпропетровськ. : АМСУ. 2013. 124 с.
 2. Ковальчук К.Ф. Архірейська Н.В. Валенюк Н.В. Ринок фінансових послуг:навч. посіб. Дніпро: Візіон, 2018. 135 с.
 3. Архірейська Н.В., Мещеряков А.А., Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з обовʹязкової навчальної дисципліни:«Гроші і кредит» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр»,галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2020. 19 с.