Результати вступних випробувань

Результати вступного випробування предметного тесту з управління та адміністрування

Результати вступного випробування предметного тесту з обліку та фінансів

Результати вступного випробування з економіки та міжнародної економіки

Результати вступного випробування з Іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська)

Результати вступного випробування з Психології та Соціології

Результати вступних випробувань зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Результати фахових іспитів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" 

Результати фахового іспиту 014 "Середня освіта" ОП "Середня освіта (математика)"

Результати фахового іспиту 014 "Середня освіта" ОП "Середня освіта (іноземна мова)"

Результати фахового іспиту 014 "Середня освіта" ОП "Середня освіта (інформатика)"

Результати вступних випробувань за спеціальністю 256 "Національна безпека"

Результати фахового іспиту 017 "Фізична культура та спорт"

Результати фахового іспиту 035 "Філологія"

Результати фахового іспиту 232 "Соціальне забезпечення"

Результати вступного випробування зі спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність"

Результати вступних випробувань 275 "Транспортні технології"