Засідання ректорату 21 листопада 2022 року

21 листопада 2022 р. відбулося чергове засідання ректорату Університету митної справи та фінансів. Розглянуто низку питань про стан та перспективи розвитку бібліотеки й про організацію роботи відділу соціально-гуманітарної роботи.

 

Прийнято ряд рішень, в тому числі ухвалено:

  1. Забезпечити підтримку, корегування профілю університету у наукометричних базах даних, підтримку та кореляцію ID університету, як показника інституційної афіліації науковців та надання консультативної допомоги у питаннях формування авторського профілю, присвоєння індексу DOI, реєстрація у Open Researcher and Contributor ID (ORCID).. 
  2. Впровадити технологію OPENTEXTBOOKу роботу репозитарію університету, що дозволить інтегрувати наукові дослідження у системуOERSI (OpenEducationalResourcesSearchIndex).
  3. Забезпечити своєчасну підготовку документів для призначення академічних та іменних стипендій студентам за підсумками навчальної роботи по семестрах на підставі рейтингів, поданих факультетами та інститутом
  4. Забезпечити своєчасну підготовку та ведення новоподаних документів студентів пільгових категорій та внесення відомостей про приналежність студентів до певної пільгової категорії у базу Університету «Студент» (до студентських карток)
  5. Забезпечити своєчасне призначення соціальних стипендій студентам пільгових категорій, інших виплат, що передбачені законодавством України 
  6. Забезпечити своєчасне формування справ студентів пільгових категорій та передачу їх до Центрального управління соціального захисту населенння Дніпропетровської міської ради у Соборному районі 
  7. Забезпечити системну роботу гуртожитків з метою своєчасної підготовки наказів щодо поселення та виселення мешканців і оформлення договірних відносин.
  8. Відповідно до плану проведення профорієнтаційної роботи забезпечити моніторинг ринку праці щодо ознайомлення з поточними тенденціями і перспективами розвитку ринку праці в Україні та поновлення бази потенційних  роботодавців.
  9. Забезпечити системну роботу та оновлення експозицій УМСФ з метою здійснення профорієнтаційної роботи.
  10. Забезпечити своєчасне надання психологічної підтримки співробітникам та студентам УМСФ відповідно до плану роботи практичного психолога.