Провідні фахівці деканату факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин

  • Буравська Лариса Віталіївна

  • Мік Світлана Володимирівна

  • Чабан Лідія Іванівна

  • Волівач Марина Олександрівна

Координатори напрямів діяльності факультету / Заступники декана:

  • Заступник з організаційної діяльності – Семенова Людмила Юріївна, к.е.н., доцент кафедри маркетинга

  • Заступник з забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку – Тараненко Вікторія Євгеніївна, к.е.н., доцент, завідувачка кафедри соціального забезпечення та податкової політики

  • Заступник з наукової роботи – Ільченко Вікторія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри підприємництва та економіки підприємства

  • Заступник з PR, маркетингу та корпоративних комунікацій – Жихарєва-Толстик Ганна Олександрівна, співзасновниця міжнародної маркетингової асоціації «Фабірже Медіа», аспірант УМСФ, стейкголдер по спеціальностям 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 075 «Маркетинг»

  • Заступник з молодіжної політики та соціального розвитку – Черба Віта Миколаївна, к.н.держ.упр., доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики