КАФЕДРА ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ І ОПОДАТКУВАННЯ УМСФ

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!!!

Продовжуємо вас знайомити із стейкхолдерами кафедри Обліку, аудиту, аналізу і оподаткування УМСФ.

Сьогодні це - група компаній «АБ-Центр», яку очолює директор Ганна БАРСЬКА.

АБ-центр – це насамперед дружна команда бухгалтерів, економістів, інженерів-програмістів, які спроможні  розв’язувати різнопланові задачі з розробки, впровадження і супроводження компьютерних програм автоматизованого обліку «BAS, «1С:Підприємство». Група компаній «АБ-Центр» входить до складу Громадської організації «Спілка Автоматизаторів Бізнесу», яка об’єднує професіоналів в галузі автоматизації обліку, аналітики і бізнесу. Також ТОВ «АБ-Центр» є Авторизованим Центром сертифікації «Професіонал». У ТОВ «АБ-Центр» працює учбовий центр, який для швидкого засвоєння програм сімейства «BAS» та інших облікових систем проводить індивідуальні, групові та корпоративні курси з програмування, курси користувачів з різноманітних типових та галузевих задач.  

Ганна Барська та високопрофесійний персонал з обліку групи компаній «АБ-Центр» протягом багатьох років приймають активну участь у підготовці фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування». Для студентства зазначеної спеціальності фахівці компаній проводять на актуальні облікові теми семінари, вебінари,  лекції, організовують проведення виробничих та переддипломних практик. 

Під час проходження практик студенти мають змогу поглибити свої знання з автоматизації обліку, звітності, аудиту, працювати з програмами «BAS, «1С:Підприємство» під керівництвом практикуючих інженерів-програмістів. Студентам під час практик також надають можливість працювати помічниками на «гарячих» лініях консультацій, набувати та поглиблювати навички спілкування з користувачами інформації. При підготовці співробітниками компаній до різноманітних заходів студентам надають можливість удосконалювати свої навички роботи із законодавчими актами, їх обробки, узагальнення та аналізу при розгляді і висвітленні  запропонованих їм питань з обліку і аудиту. 

Спеціалісти групи компаній охоче навчають студентів спеціальності «Облік і оподаткування», діляться з ними своїм досвідом, знаннями і вміннями. Під час проходження практик студенти отримують від фахівців вичерпні відповіді на питання, що виникають у ході виконання програми практик. 

 «Ми завжди раді студентам – обліковцям УМСФ, які приходять до нас на виробничі та переддипломну практики, сприяємо поглибленню та вдосконаленню їх теоретичних та практичних навичок, навчаємо працювати в колективі та бути зацікавленими в результатах колективної праці» - зазначає директор Ганна Барська. Ми завжди раді бачити серед наших співробітників випускників спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Університету митної справи та фінансів. Адже ми впевнені – вони мають гарні теоретичні знання та практичні навички, їм притаманні кращі людські якості» - зазначають фахівці компаній.

 

Ми чекаємо саме на тебе!

Обирай перспективну спеціальність у сучасному навчальному закладі! 

Ми найкращі! Твоє успішне майбутнє з нами!