Дячок Олег Олександрович

Дячок Олег Олександрович

Доцент, кандидат історичних наук

спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

 

дисертація

Хроніка Європейської Сарматії” Алессандро Ґваньїні як джерело з історії України XVXVI ст.

 

освіта

Дніпропетровський державний університет, спеціальність – історія

Дніпропетровський державний університет, аспірантура кафедри історіографії та джерелознавства, спеціальність – історіографія, джерелознавство та методи історичних досліджень

Академія митної служби України, спеціальність – правознавство

 

напрям наукового дослідження

джерелознавство історії України XV–XVI ст., історія митної діяльності середини XІV – середини XVІI ст., історіографія історії права на українських землях середини XІV – середини XVІI ст., конституційно-правовий статус особи

 

адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

профайл викладача

 

Профіль Дячок О.О. Scholar.google.com/citations

https://scholar.google.com/citations?hl=en-US&user=jbu_Ku8AAAAJ

Профіль Дячок О.О. Independent academia.edu

https://independent.academia.edu/ОДячок?from_navbar=true

Профіль Дячок О.О. Irbis-nbuv.gov.ua ID: 1264128

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1264128p

Підвищення кваліфікації: 2021 рік – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління, сертифікат від 16.11.2021 р. № 89-400-20/2021.

Програма підвищення кваліфікації «Сщцієнтальна динаміка травми:чи робить сильнішим те, що не вбиває». Сертифікат №038/19.01.2024. Обсяг 6 год. (0,2 кр. ECTS).

Міжнародне стажування:

рецензент видання “Wschodni rocznik humanistyczny” (Республіка Польща); рецензент видання “Res historica” (Республіка Польща).

список публікацій

 

Статті:

 1. Дячок О. О. Поняття суверенності особи у психології, філософії та правознавстві. Правова позиція. 2023. № 2 (39). С. 5–9. http://www.legalposition.umsf.in.ua/archive/2023/2/2_2023.pdf  DOI https://doi.org/10.32782/2521-6473.2023-2.1;
 2. Дячок О. О. Історія митної справи на українських землях в працях сучасних вітчизняних економістів та юристів (від 2010 р.). Грані. Науково-теоретичний альманах. 2023. № 4 (26).С. 84–95.
 3. Дячок О. О. Хроніка Алессандро Ґваньїні в дослідженнях проф. М. П. Ковальського та в сучасній польській гуманітаристиці // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2019. Вип. 28.  C. 81–87.
 4. Дячок О. О. Перший загальноукраїнський конкурс наукових робіт з історії серед учнів середніх навчальних закладів із нагоди 310-ї річниці Конституції Пилипа Орлика (1710–2020) // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць.  Дніпро, 2019.  № 1–2 (19–20).  С. 198.
 5. Дячок О. О. ХІІІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита” // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць. – Дніпро, 2019. – № 1–2 (19–20).  С. 199.
 6. Дячок О. О. Збірник наукових праць “Історія торгівлі, податків та мита” у 2016–2019 рр.: кількісні показники // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць. – Дніпро, 2020.  № 1 (21).  С. 5–11.
 7. Дячок О. О. Розвиток торгівлі, оподаткування, митних відносин на сторінках “Українського історичного журналу” (1992–2022 рр.) // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць. Дніпро, 2020.  № 2 (22). С. 5–20.
 8. Дячок О. О. Щодо законодавчого обмеження правового статусу осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України // Правова позиція. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. – 2017. – № 2 (19). – С. 138–150.
 9. Дячок О. О. Ґрунтовне дослідження земельних відносин на українських теренах Великого князівства Литовського (Рецензія на монографію: Блануца Андрій. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440–1572 рр.). – К. : Інститут історії України НАН України, 2017. – 423 с.) // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць. – Дніпро, 2017. – № 1–2 (15–16). – С. 234–236.
 10. Дячок О. О. Митне регулювання в сфері зовнішньої торгівлі: історичний аспект // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 травня 2017). – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 51–53.
 11. Дячок О. О. Дослідження історії права ВКЛ українськими істориками права у 2008–2016 рр.: основні тенденції // V Міжнародна наукова конференція “Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі”. Кам’янець-Подільський, 13–16 вересня 2017 р. Тези доповідей. – К. : Інститут історії України НАН України; Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 83–85.
 12. Дячок О. О. Торгівля та митно-податкові відносини середини XIV – середини XVII ст. на сторінках “Історії міст і сіл Української РСР” // ХІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 26–27 жовтня 2017 р., Дніпро: Тези доповідей. – К., 2017. – С. 38–40.
 13. Дячок О. О. Щодо можливості обмеження правового статусу осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі: матеріали Всукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року “Виклики часу перемін” (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.); уклад. канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк; канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 75–78.
 14. Дячок О. О. Джерела до історії торгових і митно-податкових відносин у виданні “Універсали Богдана Хмельницького” // ХІІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 25–26 жовтня 2018 р., Дніпро: Тези доповідей. – К., 2018. – С. 43–45.
 15. Дячок О. О. Хроніка Алессандро Ґваньїні в дослідженнях проф. М. П. Ковальського та в сучасній польській гуманітаристиці // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія Історичні науки / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог : Вид-во Національного університету Острозька академія, 2019. Вип. 28. – C. 81–87.
 16. Дячок О. О. Перший загальноукраїнський конкурс наукових робіт з історії серед учнів середніх навчальних закладів із нагоди 310-ї річниці Конституції Пилипа Орлика (1710–2020) // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць. – Дніпро, 2019. – № 1–2 (19–20). – С. 198.
 17. Дячок О. О. ХІІІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита” // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць. – Дніпро, 2019. – № 1–2 (19–20). – С. 199.
 18. Дячок О. О. Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торговельних мережах: навч. посіб.; за ред. Л. В. Деркача, В. В. Ченцова / Колесников К. М., Адашис Л. І., Архірейський Д. В., Бочаров Д. О., Дячок О. О., Морозов О. В., Ченцов В. В., Шуляк С. В. – 2-е вид., зі змін. і доп. – Дніпро: УМСФ, 2019. – 282 с.
 19. Дячок О. О. Щодо запровадження особливого правового режиму на деокупованих територіях // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 121–122.
 20. Дячок О. О. Збірник наукових праць “Історія торгівлі, податків та мита” (2016–2019 рр.) у кількісних показниках // ХІV міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 22–23 жовтня 2020 р., Дніпро: Тези доповідей. – Київ, 2020. – С. 6–7.
 21. Дячок О. Дослідження життя і творчості хроніста Алессандро Ґваньїні від середини ХХ століття (польська, українська і російська історіографія) // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – Kraków, 2020. – Nr. 20. – S. 142–153.

Наявність виданого підручника чи навчального посібника: Дячок О. О. Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торговельних мережах: навч. посіб.; за ред. Л. В. Деркача, В. В. Ченцова / Колесников К. М., Адашис Л. І., Архірейський Д. В., Бочаров Д. О., Дячок О. О., Морозов О. В., Ченцов В. В., Шуляк С. В. – 2-е вид., зі змін. і доп. – Дніпро: УМСФ, 2019. – 282 с. (Власний внесок 50 сторінок, 3,13 друк. арк.).

Має методичні розробки з дисципліни.

Навчально-методичний комплекс обов’язкової дисципліни «Джерелознавство» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 032 «Історія та археологія» / укл. Дячок О. О. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. 37 с.

Науково-популярні публікації, тези доповідей:

1.Дячок О. О. Джерела до історії торгових і митно-податкових відносин у виданні “Універсали Богдана Хмельницького” // ХІІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 25–26 жовтня 2018 р., Дніпро: Тези доповідей. К., 2018.  С. 43–45.

2.Дячок О. О. Щодо запровадження особливого правового режиму на деокупованих територіях // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019.  С. 121–122.

3.Дячок О. О. Збірник наукових праць “Історія торгівлі, податків та мита” (2016–2019 рр.) у кількісних показниках // ХІV міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 22–23 жовтня 2020 р., Дніпро: Тези доповідей. Київ, 2020. С. 6–7.

4.Дячок О. Дослідження життя і творчості хроніста Алессандро Ґваньїні від середини ХХ століття (польська, українська і російська історіографія) // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. Kraków, 2020. Nr. 20.  S. 142–153.

5.Дячок О. О. Актуальні аспекти подальших досліджень історії торгівлі та митних відносин // ХV міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 21–22 жовтня 2021 р., Дніпро: Тези доповідей. Київ, 2021. С. 102–104.

6.Дячок О. О. Право народу на спротив: конституційно-правовий аспект // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні  виклики: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022. С. 111–114. https://drive.google.com/file/d/1_koXKumRfUkVQI4-MkTAseysvBM3Vtr5/view

Заступник головного редактора наукового видання “Історія торгівлі, податків та мита” фахове видання Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро, фахове у 2010–2020 рр.) .