Дячок Олег Олександрович

Дячок Олег Олександрович

Доцент, кандидат історичних наук

спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

 

дисертація

Хроніка Європейської Сарматії” Алессандро Ґваньїні як джерело з історії України XVXVI ст.

 

освіта

Дніпропетровський державний університет, спеціальність – історія

Дніпропетровський державний університет, аспірантура кафедри історіографії та джерелознавства, спеціальність – історіографія, джерелознавство та методи історичних досліджень

Академія митної служби України, спеціальність – правознавство

 

напрям наукового дослідження

джерелознавство історії України XV–XVI ст., історія митної діяльності середини XІV – середини XVІI ст., історіографія історії права на українських землях середини XІV – середини XVІI ст., конституційно-правовий статус особи

 

адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

профайл викладача

 

Профіль Дячок О.О. Scholar.google.com/citations

https://scholar.google.com/citations?hl=en-US&user=jbu_Ku8AAAAJ

Профіль Дячок О.О. Independent academia.edu

https://independent.academia.edu/ОДячок?from_navbar=true

Профіль Дячок О.О. Irbis-nbuv.gov.ua ID: 1264128

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1264128p

 

список публікацій

 

 1. Дячок О. О. Щодо законодавчого обмеження правового статусу осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України // Правова позиція. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. – 2017. – № 2 (19). – С. 138–150.

 2. Дячок О. О. Ґрунтовне дослідження земельних відносин на українських теренах Великого князівства Литовського (Рецензія на монографію: Блануца Андрій. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440–1572 рр.). – К. : Інститут історії України НАН України, 2017. – 423 с.) // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць. – Дніпро, 2017. – № 1–2 (15–16). – С. 234–236.

 3. Дячок О. О. Митне регулювання в сфері зовнішньої торгівлі: історичний аспект // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 травня 2017). – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 51–53.

 4. Дячок О. О. Дослідження історії права ВКЛ українськими істориками права у 2008–2016 рр.: основні тенденції // V Міжнародна наукова конференція “Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі”. Кам’янець-Подільський, 13–16 вересня 2017 р. Тези доповідей. – К. : Інститут історії України НАН України; Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 83–85.

 5. Дячок О. О. Торгівля та митно-податкові відносини середини XIV – середини XVII ст. на сторінках “Історії міст і сіл Української РСР” // ХІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 26–27 жовтня 2017 р., Дніпро: Тези доповідей. – К., 2017. – С. 38–40.

 6. Дячок О. О. Щодо можливості обмеження правового статусу осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України // Захист прав людини і основоположних свобод як життєво важлива основа всеохоплюючої безпеки в Європі: матеріали Всукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Гельсінського документа 1992 року “Виклики часу перемін” (м. Дніпро, 7 груд. 2017 р.); уклад. канд. юрид. наук, доц. І. А. Сердюк; канд. юрид. наук, доц. Л. М. Сердюк. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 75–78.

 7. Дячок О. О. Джерела до історії торгових і митно-податкових відносин у виданні “Універсали Богдана Хмельницького” // ХІІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 25–26 жовтня 2018 р., Дніпро: Тези доповідей. – К., 2018. – С. 43–45.

 8. Дячок О. О. Хроніка Алессандро Ґваньїні в дослідженнях проф. М. П. Ковальського та в сучасній польській гуманітаристиці // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія Історичні науки / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог : Вид-во Національного університету Острозька академія, 2019. Вип. 28. – C. 81–87.

 9. Дячок О. О. Перший загальноукраїнський конкурс наукових робіт з історії серед учнів середніх навчальних закладів із нагоди 310-ї річниці Конституції Пилипа Орлика (1710–2020) // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць. – Дніпро, 2019. – № 1–2 (19–20). – С. 198.

 10. Дячок О. О. ХІІІ міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита” // Історія торгівлі, податків та мита: Зб. наук. праць. – Дніпро, 2019. – № 1–2 (19–20). – С. 199.

 11. Дячок О. О. Історія митної діяльності: Україна в міжнародних митно-торговельних мережах: навч. посіб.; за ред. Л. В. Деркача, В. В. Ченцова / Колесников К. М., Адашис Л. І., Архірейський Д. В., Бочаров Д. О., Дячок О. О., Морозов О. В., Ченцов В. В., Шуляк С. В. – 2-е вид., зі змін. і доп. – Дніпро: УМСФ, 2019. – 282 с.

 12. Дячок О. О. Щодо запровадження особливого правового режиму на деокупованих територіях // Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17 травня 2019 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. – С. 121–122.

 13. Дячок О. О. Збірник наукових праць “Історія торгівлі, податків та мита” (2016–2019 рр.) у кількісних показниках // ХІV міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”, 22–23 жовтня 2020 р., Дніпро: Тези доповідей. – Київ, 2020. – С. 6–7.

 14. Дячок О. Дослідження життя і творчості хроніста Алессандро Ґваньїні від середини ХХ століття (польська, українська і російська історіографія) // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – Kraków, 2020. – Nr. 20. – S. 142–153.