ЦИФРОВІ ФІНАНСИ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 Cпеціальність

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітньо-професійна програма

«ЦИФРОВІ ФІНАНСИ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

(МОВА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА)»

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку за спеціалізацією цифрові фінанси та бізнес-аналітика

 ФОРМА НАВЧАННЯ: денна (за державним замовленням та на контрактній основі)

ТЕРМІН НАВЧАННЯ:

3 роки 10 місяців навчання на базі повної загальної середньої освіти

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ: 35 осіб

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ  ПРЕДМЕТІВ: 

Національний мультипредметний тест (НМТ)

МІНІМАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ ДЛЯ ВСТУПУ – 100 балів.

ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері фінансів, банківської справи, страхування, фондового ринку та володіють іноземною мовою.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ: акцентуація на обов’язковому вивченні іноземної мови та набутті знань та практичних навичок в сфері фінансів, банківської справи, страхування, фондового ринку, а також на поглибленому вивченні цифрових фінансів, бізнес-аналітики. Забезпечення додаткових результатів навчання, які набуваються за допомогою викладання іноземною мовою. Набуття сучасних знань та практичних навичок, а також soft-skills за рахунок активного залучення стейкголдерів до освітнього процесу.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 • Поєднання класичних дисциплін з фінансів, банківської справи, страхування, фондового ринку з інноваційними (бізнес-аналітика, програмування, бази даних, цифрові фінанси, фінансові технології тощо);
 • Акцент на розвиток hard skills та soft skills, що надасть випускникам програми конкурентну перевагу на ринку праці;
 • Широка мережа міжнародних центрів на базі Університету митної справи та фінансів (платформа для формування практичних комунікативних навичок);
 • Посилена практична підготовка та можливості стажування за кордоном у провідних країнах світу;
 • Доступ до міжнародних програм академічної мобільності;
 • Посилена мовна підготовка;
 • Викладання окремих дисциплін англійською мовою (платформа для закріплення мовних навичок)
 • Проведення занять на базах роботодавців (державні структури, вітчизняні та міжнародні компанії, фінансові та нефінансові корпорації, фінансові регулятори тощо);
 • Залучення до освітнього процесу вітчизняних та іноземних стейкголдерів (інтеграція у світову освітню спільноту);
 • Застосування різноманітних методів та форм навчання, у тому числі інтерактивних технологій навчання: дискусії, «мозкова атака», аналіз конкретних ситуацій – Сase-method, метод випадків, ділові та рольові ігри, тренінги та ін.;
 • Можливість прийняття участі у діяльності профільних центрів Університету митної справи та фінансів;
 • Постійне забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями тощо.

ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем.

ВИПУСКНИКИ можуть обіймати первинні посади в органах державної влади та органах самоврядування різних рівнів, в організаціях, вітчизняних та міжнародних компаніях, фінансових та нефінансових корпораціях, фінансових регуляторах тощо.  

АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ: випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (МОВА НАВЧАННЯ: УКРАЇНСЬКА, АНГЛІЙСЬКА)

 • Економіка фірми та організація бізнесу
 • Менеджмент та маркетинг
 • Фінанси
 • Гроші та кредит
 • Банківська система
 • Податкова система
 • Бюджетна система
 • Корпоративні фінанси
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Інвестування
 • Міжнародні фінанси та інвестиції
 • Фінансові посередники та ринки
 • Цінні папери та фондовий ринок
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи
 • Цифрові фінанси
 • Алгоритмізація та програмування
 • Введення в бізнес-аналітику
 • Інформаційні технології та бази даних
 • Обробка та візуалізація даних
 • Прикладне моделювання
 • Big data та бізнес-аналітика
 • Інструментальні засоби бізнес-аналітики
 • Машинне навчання та штучний інтелект
 • Фінансова аналітика
 • FinTech (фінансові технології)
 • Іноземна мова

БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Навчальна практика (ознайомча)
 • Навчальна практика (фаховий тренінг)
 • Виробнича практика

Поряд із вивченням обов’язкових дисциплін, здобувачі вищої освіти самостійно обирають за весь період навчання вибіркові дисципліни обсягом не менше 60 кредитів з широкого переліку (бази), формуючи при цьому власну індивідуальну освітню траєкторію.

НАШІ КОНТАКТИ:

Кафедра міжнародних економічних відносин

м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 2/4, навчальний корпус №1, каб. № 308

Гарант освітньо-професійної програми – Стоянов Герман Сергійович,

т-н: +38(099)4381467

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінки в соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/groups/251779945363803