Черевко Анатолій Дмитрович

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Додаток

Е-Mail:  svetvikch@gmail.com

ORCID -  https://orcid.org/0000-0002-1743-0547

 

ОСВІТА: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту, 1994 р. Кваліфікація (за дипломом) – Викладач фізичної культури. Тренер.

Запорізький національний Університет, 2009 р. Магістратура. Педагогіка вищої школи. Кваліфікація (за дипломом) – Викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Кандидат у майстри спорту з греко-римської боротьби.

1993-2002 рр. – тренер з греко-римської боротьби КДЮСШ  с/к «Вихор».

2002-2004 – директор ДЮСШ КСК «Шинник».

З 2019 року член федерації легкої атлетики Дніпропетровської області територіального підрозділу громадської спілки  «Федерація легкої атлетики України».

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Фізичне виховання (спецпідготовка).

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

Фізичне виховання,  фізична культура, спорт, педагогіка.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (стажування):

27.09.2021-29.10.2021 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра тактико-спеціальної підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності.

 

НАУКОВА І МЕТОДИЧНА РОБОТА:

 1. Черевко А.Д. Концептуальні підходи до підготовки майбутніх педагогів щодо збереження здоров»я /А.Д.Черевко, С.В. Черевко /Вчені Записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Випуск 48. Пед. науки /Гол.ред. Якубов Ф.Я. Сімферополь НІЦКІПУ, 2014. С. 25-28.
 2. Черевко А.Д., Солошенко Р.О, Індиченко Л.С., Коваленко Є.В. Моніторинг державних реформ щодо здоров'язбереження нації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60. Т. 1. С.170-174.
 3. Черевко А.Д., Степанова І.В., Глоба Т.А., КоваленкоЕ.В. Організація самостійних занять з використанням засобів роупскіпінг для студентів закладів вищої освіти. Науковий часопис Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред.. О.В. Тимошенка. К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Випуск 4 (112) 19. С. 152-156.
 4. Черевко А.Д., Черевко С.В., Суркова О.Б., Подолкіна З.К., Лопуга Г.В. Реанімаційні реформи в Україні: логічна структура програми зі зниження загрози здоров'ю нації. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2019. № 1 (17). 1-268. С.263-268.
 5. Черевко С.В., Індиченко Л.С., Черевко А.Д. Особливості кін естетичного інтелекту в спортсменів на різних етапах спортивної кар'єри. Зб. наук. пр. «Теорія і практика сучасної психології».2019. №4, Т. 2. С.129-136.
 6. А. Черевко, С. Черевко, Л. Індиченко, А. Плошинська. Психопрофілактика і корекція емоційного вигорання спортсменів-легкоатлетів в умовах закладу вищої освіти. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С. 2020. Випуск 17. С.98-103.
 7. Черевко А.Д., Індиченко Л.С., Кондратенко В.В., Черевко С.В., Зайцев І.А. «Зміни обсягу державного та приватного фінансування сфери професійного спорту». Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С.2021. Вип. 20. С.100-104.
 8. S. Cherevko, T. Globa, A. Ploshynska, A. Cherevko. Research on the influence of sports competitions on the formation of personal qualities of students-athletes. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам'янець-Подільський: . 2021. Випуск 20. C 5-10.

Навчально-методичні посібники, методичні вказівки.

 1. Черевко А.Д. Методичні рекомендації з техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання та спорту. /А.Д. Черевко – Дніпропетровськ, 2015р.32 с.
 2. Черевко А.Д. Методичні рекомендації «Тактична підготовка тенісиста». 38 с. м. Дніпро, 2016 р.
 3. Черевко А.Д. Методичні рекомендації доз самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» «Спортивні ігри. Бадмінтон» 24 с., Дніпро 2015 р.
 4. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання (спеціальна підготовка)»: змістовий модуль загальна фізична підготовка засобами спортивних ігор «Бадмінтон» / укладачі: А. Черевко, А. Нестеренко, І. Зайцев. Дніпро, 2018. 42 с.
 5. Підвищення рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти методом самостійних занять: навчально-методичний посібник / Саричев В.І., Черевко С.В., Індиченко Л. С., Черевко А.Д. Д.: Вид-во «Візіон», 2019. 84 с.
 6. Athleticism: tutorial (methodical manual)/ S. V. Cherevko, G. V. Lopuha, A. D. Cherevko. - D: Publishing house: Vizion, 2021. 100 р.

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання та спеціальної підготовки у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», № державної реєстрації у 2013 році – 0134001551 та 2013-2019 р. – 0115U007039.

 

Виконавець науково-дослідної роботи «Оптимізація організації фізичного виховання у ЗВО. Моніторинг фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання», № державної реєстрації у 2020 - 2023 р. – 0120U101468