Malenko Завідувач навчальної лабораторії транспортних систем та технологій

 • Маленко Євгеній Вікторович
 • (0562) 46-95-57

 

 

 

 

 

Кафедра транспортних систем та технологій

Сохацький Анатолій Валентинович

Завідувач кафедри транспортних систем та технологій

 

 • Сохацький Анатолій Валентинович
 • доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України
 • (056) 756-05-57
 • Учений в галузі механіки, транспортних систем та математичного моделювання. У 2010 р. присвоєно спеціальне звання Державної митної служби України – “Радник митної служби І рангу”. Проводить наукову й виховну роботу з аспірантами, здобувачами і курсантами, має з ними спільні публікації. Автор понад 240 наукових праць.
 • Приймає активну участь у наукових дослідженнях в галузі нетрадиційних транспортних систем за тематикою Національної академії наук України.
 • Під керівництвом А. В. Сохацького виконується комплекс фундаментальних і прикладних наукових досліджень за науково-дослідною темою кафедри транспортних систем і технологій “Напрями вдосконалення транспортних засобів, систем та технологій перевезення вантажів та пасажирів”
 • Член Наукової Ради МОН України

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Транспортні технології» (денна та заочна форми навчання), освітні ступені «Бакалавр», «Магістр».

Кафедра транспортних систем та технологій налічує 9 викладачів: 3 доктори, професори , 6 кандидатів наук, доценти

кафедра

Розроблені та впровадженні наступні магістерські програми:

 • «Міжнародні перевезення»
 • «Транспортні технології»

Перелік замовників:

 • Державна фіскальна служба України (митниці та податкові інспекції)
 • ТОВ «Логістичний форум»
 • ТОВ «Геліос Логістик Сервіс»
 • ТОВ «Космос»
 • ЗАТ «Пласке»
 • ТОВ « Техно-імідж»
 • Транспортні компанії

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4 н.к. №1, каб. № 212, тел. (056) 756-05-57; каб. № 206, 207а (викладацька) тел. (056) 756-05-98

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри ТСТ забезпечують викладання 39 дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Вступ до спеціальності
 • Загальний курс транспорту
 • Транспортні засоби
 • Дослідження операцій в транспортних системах
 • Основи теорії транспортних процесів і систем
 • Наближені методи розв’язання прикладних задач
 • Логістика
 • Вантажні перевезення
 • Пасажирські перевезення
 • Взаємодія видів транспорту
 • Моделювання транспортних процесів і систем
 • Діагностика, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів
 • Основи експлуатації транспортних засобів
 • Транспортні споруди, обладнання та роботизація
 • Основи наукових досліджень та інженерної творчості
 • Техніко-експлуатаційні властивості автомобільних транспортних засобів
 • Динаміка автомобільних та інших транспортних засобів
 • Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби
 • Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті
 • Основи діяльності транспортного підприємства
 • Електротехніка та електроніка на транспорті

Освітній ступінь «магістр»:

 • Управління ланцюгом постачань
 • Інтегровані транспортні системи
 • Проектний аналіз
 • Контроль доставки товарів
 • Методи наукових досліджень в транспортних системах
 • Методи математичної фізики в транспортних системах
 • Технологія програмування в транспортних системах
 • Моделювання транспортних потоків
 • Моделювання в транспортних системах
 • Обчислювальні методи в транспортних задачах
 • Сучасні транспортні технології
 • Проектування транспортних процесів
 • Практикум з магістерської роботи

Робочі програми практики:

Тематика дипломних робіт :

Наукова діяльність

На кафедрі здійснюються дослідження за темою «Напрями удосконалення транспортних засобів, систем та технологій перевезення вантажів та пасажирів».

Державний реєстраційний номер № 0115U000595. Керівник – д.т.н. професор Сохацький А.В.

На кафедрі діє студентский науковий гурток, керівник – д.т.н. професор Сохацький А.В.

Аспірантура

Кафедра здійснює підготовку науково-педігогічних і наукових кадрів з видривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 052201 «Траспортні системи»

На сьогодні на кафедрі навчаються 2 аспіранти:

 • Мірошніченко Сергій Васильович
 • Іванисенко Іван Сергійович

Склад кафедри

Кафедра товарознавства та торгівельного підприємства налічує 8 викладачів, серед них – два доктори біологічних наук, професор, 5 кандидатів наук, один старший викладач.

Завідувач кафедри – Білова Наталія Анатоліївна

Білова Наталія Анатоліївна

У 1975 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті

У 2000 році присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук.

У 2003 році присуджено Вчене звання професор.

Володіє російською мовою, англійською (зі словником).

Нагороджена Нагрудним знаком Державної митної служби України «Почесний митник» у 2006 році, Нагрудним знаком Державної митної служби України «За сумлінну службу в митних органах України» ІІІ.

Напрямки наукових досліджень: мікроморфологія грунтів та екологія довкілля

Викладає дисципліни: «Екологія», «Фізика та екологія», «Товарознавство», «Експортний контроль».

Електронна пошта: natalyabilova51@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Белова Н. А. Ноосферология и динамика взглядов на леское почвообразование в степи / Н. А. Белова // Экология и ноосферология. Т.9, № 1—2, Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. С. 35—43. Index Copernicus.
 2. Белова Н. А. Опыт выявления деструктивных лесных лесных сетей на основе микроморфологического тестирования эдафотопов / Н. А. Белова // Экология и ноосферология. Т.10, № 1—2, Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. С. 31—41. Index Copernicus.
 3. Белова Н. А. Пути к объективной оценке жизненности лесного биогеоценоза. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова // Экология и ноосферорлогия. Т.12, Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 4 — 8. Index Copernicus.
 4. Белова Н. А. Екологічний аналіз рослинності природних біогеоценозів (фізіономічні та флористико індивідуалістичні аспекти аналізу в екології) / А. П. Травлеев, Н. А. Белова, А. В. Боговин, С. В. Дудник //. Екологія та ноосферологія. Т.13, №1—2, Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2003 — С. 4—12. Index Copernicus.
 5. Белова Н. А. Теоретические и прикладные аспекты экологии лесных черноземов байрачной степи. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова, А. В. Боговин // Екологія та ноосферологія. Т.14, №3—4. С. 10 — 22. Index Copernicus.
 6. Белова Н. А. Ноосферология и динамика взглядов на лесное почвообразование в степи. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова // Экология и ноосферология. Т.9, №1—2, Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2000.— С.35 — 43. Index Copernicus.
 7. Белова Н. А. Опыт выявления деструктиивных лесных сетей на основе микроморфологического тестирования эдафотопов. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова // Экология и ноосферология Т.10, №1—2, Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2001.— С.31—41. Index Copernicus.
 8. Белова Н. А. Функциональная структура БГЦ и биоразнообразие. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова, С. В. Зонн // Грунтознавство. Т.1, Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ. С. 6 — 15. Index Copernicus.
 9. Белова Н. А. Еколого-ценобіотичні особливості формування спонтанно відновлюваних трав’янистих біогеоценозів. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова, А. В. Боговин, С. В. Дудник // Екологія та ноосферологія. Т.16, №1—2. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — С. 13 — 29. Index Copernicus.
 10. Белова Н. А. Байрачные леса бывшей порожистой части Днепра — составная часть экологической сети юга Украины. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова, А. В. Боговин, А. А. Дубина // Екологія та ноосферологія. Т. 16, №3 — 4. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — С. 75 — 94. Index Copernicus.
 11. Белова Н. А. Корисна книга для екологів луківницького та лісового профілю. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова, В. И. Шемавнев // Екологія та ноосферологія. Т.16, №3—4. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — С. 278 — 280. Index Copernicus.
 12. Белова Н. А. Трав’яні біогеоценози, їхнє поліпшення та раціональне використання. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова, В. И. Шемавнев // Екологія та ноосферологія. Т.16, №3—4. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — С. 281 — 284. Index Copernicus.
 13. Белова Н. А. Теоретичні основи лісової рекультивації порушених земель у Західному Донбасі на Дніпропетровщині. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова, В. М. Зверковский // Ґрунтознавство. Т.6, №1—2. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — С. 19—24. Index Copernicus.
 14. Белова Н. А. Особенности генезиса порового пространства почв лесных биогеоценозов в условиях степного Придніпров’я. / Н. А. Белова, А. К. Балалаев, В. М. Коваленко // Ґрунтознавство. Т.7. №1—2. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. — С.5 — 6. Index Copernicus.
 15. Белова Н. А. Динамическая микроморфология как новое направление в почвенніх исследованиях. / Н. А. Белова // Ґрунтознавство. Т. №3—4. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. Index Copernicus.
 16. Белова Н. А. Микроморфологические особенности эдафотопов под кустарниковыми ценозами терна Prunus spinosa L / Н. А. Белова // Ґрунтознавство. Т.8, №1—2. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. — С. 149. Index Copernicus.
 17. Белова Н. А. Микроморфологические особенности и агрегатный состав эдафотопов терновниковых биогеоценозов степной зоны Украины. / Н. А. Белова // Ґрунтознавство. Т.9, №1—2.Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. — С. 19—30. Index Copernicus.
 18. Белова Н. А. Наукові принципи дослідження біорізноманіття лісових ґрунтів. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова // Екологія та ноосферологія. Т.22, №1—2. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. — С 25—28. Index Copernicus.
 19. Белова Н. А. Micromorpholodgy of artificial edaphotopes in forest ecosystems of destructive areas of Ukrain. / N. А. Bilova, V. N. Yakovenko, E. D. Yushchuk // Екологія та ноосферологія Т.22 №1—2. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ. 2012. — С 24—27. Index Copernicus.
 20. Белова Н. А. Об эволюции взглядов на лесное почвообразование в степи / / А. П. Травлеев, Н. А. Белова // Грунтознавство. Т.13, №3—4. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ. 2013, — С. 257 — 265. Index Copernicus.
 21. Белова Н. А. Безцінний енциклопедичний помічник географа, еколога, геоботаніка та природознавця широкого фахового профілю. / А. П. Травлеев, Н. А. Белова // Ґрунтознавство Т.13, №4, Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. — С.532 — 541. Index Copernicus.
 22. Arguable theories about the eternity of steppes end ample opportunities to create forest ecosystems by reclamation of Ukrainian steppe zone: VIII Reunion de Cuaternario Iberico [“El cuaternario Iberico: investigacion en el s.XXI”] — Spain: La Rinconada, 2013. — P. 276— 277. Index Copernicus.
 23. Белова Н. А. Динамическая микроморфология как новое направление в почвенніх исследованиях / Н. А. Белова // Ґрунтознавство Т № 3—4, Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2007.
 24. Білова Н. А. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство». Розділ «Товарознавство непродовольчих товарів» за напрямами «Право», «Транспортні технології», «Комп’ютерні науки» «Економіка і підприємство», «Менеджмент» / Н. А. Білової, Н. В. Хлизіна, Ю. Л. Полева// — Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. — 73с.
 25. Белова Н. А. Микроморфологические особенности и агрегатный состав эдафотопов терновниковых биогеоценозов степной зоны Украины. / Н. А. Белова // Ґрунтознавство. Т.9, №1—2. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. — С. 19—30.
 26. Белова Н.А. Інноваційні технології в товарознавчій митній експертизі /Н.А.Белова // Вісник Академії митної служби України, №1. — Д. АМСУ, 2009. — С. 103. — 107.
 27. Белова Н. А. Специфика преподавания курса «Товароведение и таможенная экспертиза» в Академии таможенной службы Украины / Н. А. Белова, Е. А. Лихолат, И. Ю. Сухацкая // Таможенное чтения — 2010: сб. матер. межвуз. молодеж. научно-практич. конф. “Актуальные проблемы таможенного дела: информационное обеспечение”. — Санкт-Петербург, 2010. — С. 254 — 258.
 28. Белова Н. А. Предварительный (доэкспертный) качественный анализ продовольственных товаров / Н. А. Белова, И. Ю. Сухацкая // Таможенное чтения — 2010: сб. матер. межвуз. молодеж. научно-практич. конф. “Актуальные проблемы таможенного дела: информационное обеспечение”. — Санкт-Петербург, 2010. — С. 255 — 262.
 29. Міжнародний семінар з питань експортного контролю та ідентифікації товарів подвійного використання для працівників митної служби України 23—27 квітня 2012 р.: метод. вказівки / [Л. С. Сорока, Н. А. Білова, Роман Кан, Н. В. Ворошилова, Г. Г. Головінов, О. В. Шаповалов, Ю. В. Бурліков, Н. О. Хуторна] // Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. — 42с.
 30. Білова Н. А. Нетарифні заходи регулювання експертно — імпортованих операцій (на прикладі косметичних засобів) / Н. А. Білова // Вісник Чернівецького торгівельно — економічного інституту. Економічні науки, — Чернівці: ЧТЕІ, 2012, Вип. ІІ (46). — С.44 —48.
 31. Білова Н. А. Лабораторний практикум з дисципліни «Товарознавства». Розділ «Товарознавство продовольчих товарів» за всіма напрямами підготовки / за заг. редакцією проф. Білової Н. А. — Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. — 101с.
 32. Білова Н.А. .Об эволюции взглядов в на лесное почвообразование в степи / Н. А. Белова // Ґрунтознавство, Т.13, №3—4. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. — С. 257 — 265.
 33. Білова Н. А. Безцінний енциклопедичний помічник географа, еколога, геоботаніка та природознавця широкого фахового профілю / А. П. Травлеев, Н. А. Белова // Ґрунтознавство, Т.13, №4, 2013. — С.532 — 541.
 34. Міжнародний семінар з питань експортного контролю та ідентифікації товарів подвійного використання для працівників митної служби України: Методичні вказівки / Роман Кан, Білова Н.А., Бурліков Ю.В., Ворошилова Н.В., Головінов Г.Г., Хуторна Н.О., Шаповалов О.В. / м. Дніпропетровськ: АМСУ, 23—27 березня 2012 р. — 42 с.
 35. Міжнародний семінар з питань експортного контролю та ідентифікації товарів подвійного використання для працівників митної служби України: Методичні вказівки / Роман Кан, Білова Н.А., Бурліков Ю.В., Ворошилова Н.В., Головінов Г.Г., Хуторна Н.О., Шаповалов О.В. / м. Дніпропетровськ: АМСУ, 23—27 квітня. 2012 р. — 42 с.
 36. Білова Н.А. Kirsten Laurin—Kovitz, Роmane Kahn, Анохін І. Є, Білова Н. А., Ворошилова Н. В., Давідовський В. В., Дмитренко О. М., Одейчук М. П., Шаповалов О. В. Шевчук С.П. Ідентифікація товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї / [Електронний ресурс] // Курс з ідентифікації товарів подвійного використання для інспекторів Міндоходів і зборів України: Збірник презентацій / Аргонська Національна Лабораторія США, Мін. економ. політики України, Мін. доходів і зборів України, Академія митної служби України, Інститут ядерних досліджень НАН України, ННЦ "Харківський фізико—технічний інститут" НАН України. —National Nuclear Security Administration, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD—ROM): кольор.; 12см. — (CIT — Ukraine Instructor Mach 2014).
 37. Білова Н.А. Kirsten Laurin—Kovitz, Роmane Khan, Анохін І. Є., Білова Н. А., Ворошилова Н. В., Давідовський В. В., Дмитренко О. М., Одейчук М. П., Шаповалов О. В. Шевчук С. П. Методичні аспекти розробки ресурсів для підготовки викладачів курсу «Ідентифікація товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї» [Електронний ресурс] // Identification Training Workshop Training, (англ., укр., рос.) / Аргонська Національна Лабораторія США, Мін. економ. політики України, Мін. доходів і зборів України, Академія митної служби України, Інститут ядерних досліджень НАН України, ННЦ "Харківський фізико—технічний інститут" НАН України. ― Illinois, Argonne National Laboratory, 2014.—Режим доступу: https//nnsa.energy.gov/e—CIT/INECP/ukraine/2014/CITWT/may 12—16.
 38. Білова Н. А. Екологія рослин нижніх ярусів лісових екосистем / А. П. Травлеев, Н. А. Белова // Екологія та ноосферологія. Т.26 №3—4. Київ—Дніпропетровськ. — Дніпропетровськ: ДНУ. 2015. — С.142—145.

Професор кафедри - Лихолат Олена Анатоліївна

Лихолат Олена Анатоліївна

У 1985 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю біохімія

У 1995 році присуджений науковий ступінь доктора біологічних наук

У 2012 році присуджено вчене звання доцента

Нагороджена Золотими грантами Німецького товариства підтримки наукових досліджень (1999, 2000, 2001), Florida State University (2000, 2003), Срібними грантами ERS (2000, 2005, 2014)

Напрямки наукових досліджень: стосуються актуальних проблем розробки біохімічних теоретичних та практичних основ гігієнічної експертизи продуктів харчування, оцінки якості продовольчих товарів, що є об’єктами міжнародної торгівлі, впливу негативних техногенних чинників на здоров’я населення.

Володіє російською та англійською мовами

Автор і співавтор більш ніж 300 наукових праць, 11 патентів на винаходи. Результати наукових досліджень доповідались на міжнародних наукових конференціях та семінарах: Базель, 1995; Москва, 1995, 1998, 1999, 2002, 2004; Новосибірськ, 1996; Париж, 1998; Роттердам, 1998; , Варшава, 1998; Капрі, 1998; Лейпциг, 1999; Відень, 1999; 2009, 2012; Дрезден, 1999; Берлін, 1999, 2001, 2007; Нью-Делі, 1999; Флоренція, 2000; Прага, 2000, 2003; Галле, 2000; Тирасполь, 2001; Мінськ, 2001, 2003; Грац, 2002; Пущино, 2002; Караганда, 2003; Копенгаген, 2005; Стокгольм, 2007; Анталія, 2007; Тбілісі, 2007; Барселона, 2010; Амстердам, 2011, 2015; Монако, 2013.

Викладає «Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності», «Цивільний захист»

Електронна пошта: Lykholat2010@ukr.net

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Основні наукові праці:

 1. Лихолат Е.А., Вишникина Е.В. К вопросу оптимизации идентификации и контроля качества водочных изделий как объекта международной торговли //Ученые записки СПб филиала РТА. – 2010. - №2 (36). - С.232-235.
 2. Лихолат О.А., Вишнікіна О.В.. Чмеленко Ф.О. Контроль якості, безпеки й автентичності спіртовміщуючих напоїв // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Хімія – 2010. – т.18, №3/1. – С.5-10.
 3. Лихолат О.А., Вишнікіна О.В. Контроль залишкових гормональних препаратів у продуктах тваринництва – вимога сьогодення // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2010. - Вип.3 (56), т.2, ч.2. – С.87-91.
 4. Лихолат О.А., Навроцька Н.Г. Класифікація фіточаїв за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2010. - №2 (44). – С.69-72.
 5. Лихолат Е.А., Вишникина Е.В. Проблема качества и безопасности мясомолочных продуктов в условиях глобализации // 5-я Международная научно-практическая конференция «Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе», Минск, 21-22.04.2011: Сб.науч.статей. – Минск:БГАТУ, 2011. – Ч.1. - С.53-56.
 6. Лихолат О.А., Вишнікіна О.В. Контроль залишкових гормональних препаратів у харчових продуктах // Товари і ринки. – 2011. - №1. – С.183-191.
 7. Vyshnikina O.V., Lykholat O.A. Comparing description of potentsiometric and spectrometric methods of cognacs quality determination // Nauka i studia. – 2011. - №3 (34). – P. 86-90.
 8. Лихолат Е.А., Вишникина Е.В. Задания таможенной службы по обеспе-ению качества и безопасности импортируемых продуктов и продовольственного сырья (на примере украинских реалий) // Академический вестник. – 2012. - №2. – С. 38-45.
 9. Лихолат О.А., Навроцька Н.Г., Вишнікіна О.В. Проблеми класифікації шкіряного одягу. - Митна безпека. – 2014. - № 2. – С. 24-31.

Навчально-методичні праці:

 1. Навроцька Н.Г., Лихолат О.А., Булейко А.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «УКТЗЕД». - Д : АСМУ, 2012. – 101с.
 2. Навроцька Н.Г., Лихолат О.А. Застосування Основних правил інтерпретації товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки - Д.:АСМУ, 2015. – 62 с.

Доцент кафедри – к.т.н.  Шаповалов Олексій Вікторович

Шаповалов Олексій Вікторович

У 1984 році отримав вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю двигуни літальних апаратів

У 1991 році присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук

У 1997 році присуджено вчене звання старшого наукового співробітник

Напрямки наукових досліджень стосуються ідентифікації товарів подвійного використання, матеріалознавства сировинних композитів і металевих систем.

Володіє російською мовою; англійською (зі словником).

Викладає дисципліни: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі», «Основи експортного контролю», «Фізика».

Електронна пошта: shapovalovAV61@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Патент України, С22С 14 / 00 (UA). Сплав на основі титану / Шаповалов О. В. та ін.; заявник та патентоутримувач Дніпропетровський нац. університет им. Олеся Гончара. № 81428; заявл. 18.02.05; опубл. 10.01.08, Бюл. № 1.
 2. Патент України, С22С 35 / 00, С22С 38 / 06, С21С 7 / 04, С21С 7 / 06 (UA) Композиційний розкислювач для обробки сталей, Шаповалов О. В. та ін.; заявник та патентоутримувач Дніпропетровський нац. університет им. Олеся Гончара. № 15702 / 1, заявл. 26.01.07; опубл.13.11.08, Бюл. № 15
 3. Патент України, С22С 14 / 00, С22В 21 / 00 (UA). Модифікатор алюмінієвих сплавів / Шаповалов О. В. та ін.; заявник та патентоутримувач Дніпропетровський нац. університет им. Олеся Гончара. № 14994 / 1; заявл. 26.01.07; опубл. 23.10.08, Бюл. № 15.
 4. Патент України С22С 35 / 00, С22С 33 / 06, С22С 33 / 08, С22С 33 / 10, С21С 1 / 00 (UA). Модифікатор для обробки розплавів чавуну. / Шаповалов О. В. та ін.; заявник та патентоутримувач Дніпропетровський нац. університет им. Олеся Гончара. № 91557; заявл. 21.02.2008; опубл.10.08.2010р. Бюл. № 16.
 5. Патент України, Розкислювач-модифікатор для обробки сталей та сплавів. С22С 35 / 00, С21С 7 / 04, С21С 7 / 06 (UA). / Шаповалов О. В. та ін.; заявник та патентоутримувач Дніпропетровський нац. університет им. Олеся Гончара. № 91633, заявл. 09.02.2009р.; опубл. 10.08.10, Бюл. № 15р.
 6. Пат. 86194 Україна, МПК С22С 35 / 00, С21С 7 / 06 ; Розкислювач-модифікатор для обробки сталей; Кушнір М. А., Шаповалов О. В., Татарко Ю. В.; заявник и патентоутримувач Дніпропетровський нац. універ. ім. Олеся Гончара № 10850/ЗУ/13; заявл. 11.02.2013; заява № u 2013 01547, від 11.02.2013р.; опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24
 7. Шаповалов О. В. Ідентифікація товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї / О. В. Шаповалов // Курс з ідентифікації товарів подвійного використання для інспекторів Держмитслужби України: Збірник презентацій / Академія митної служби України, Інститут ядерних досліджень НАН України, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України. – К.: Інститут ядерних досліджень НАН України, 2012. – 614с. – С.457 508.
 8. Шаповалов О. В. Сировинні композити для обробки сталей та безрозсплавна технологія їх виготовлення / О. В. Шаповалов, О. П. Бабенко, Т. І. Івченко, І. А. Маркова // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Д.: 2012.– № 2. – С. 35–40(6с.) ISSN 0543-5749 (печатная версия) ISSN 2077-0545 (CD)
 9. Oleksii Shapovalov. Missile cycle: Delivery systems. Basics of their construction and functioning rocket systems. Aggregates and components and their identification / Ashley Fullenwider, Roman Kahn, Ion Lupan, Eugen Gorea, Igor Anokhin, Mykola Odeychuk, Tamara Tazhibayeva, Malkhaz Razmadze // Atelier de instructaj pentru indentificarea mărfurilor, Chişinǎu, Moldova, 23-25 aprilie 2014 (румун. молд.): Збірник презентацій / Аргонська Національна Лабораторія США, Мін. економіки Республіки Молдова, Прикордонна служба Республіки Молдова, Митна служба Республіки Молдова, Академія митної служби України, Інститут ядерних досліджень НАН України, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України. — National Nuclear Security Administration , 2014. — 316с.
 10. Oleksii Shapovalov. Missile cycle: Delivery systems. Basics of their construction and functioning rocket systems. Aggregates and components and their identification / / Ashley Fullenwider, Roman Kahn, Ion Lupan, Eugen Gorea, Igor Anokhin, Mykola Odeychuk, Tamara Tazhibayeva, Malkhaz Razmadze //Atelier de instructaj pentru indentificarea mărfurilor Chişinǎu, Moldova, 23-25 aprilie. 2014 / Commodity Identification Training Workshop Training, Chisinau, Moldova, April 23-25, 2014 (румун., мол., англ., укр., грузинс.): Збірник презентацій / Аргонська Національна Лабораторія США, Мін. економіки Республіки Молдова, Прикордонна служба Республіки Молдова, Митна служба Республіки Молдова, Академія митної служби України, Інститут ядерних досліджень НАН України, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України — National Nuclear Security Administration , 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор.; 12 см. — (Commodity Identification Training – Chisinau, Moldova, April 23-25, 2014). — Назва з титул. екрану. 71 друк. арк.
 11. Kirsten Laurin-Kovitz, Роmane Khan, Анохін І. Є., Білова Н. А., Ворошилова Н. В., Давідовський В. В.Дмитренко О. М., Одейчук М. П., Шаповалов О. В., Шевчук С.П. Identification Training Workshop Training, (англ., укр., рос.) / Аргонська Національна Лабораторія США, Мін. економ. політики України, Мін. доходів і зборів України, Академія митної служби України, Інститут ядерних досліджень НАН України, ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України. ― Illinois, Argonne National Laboratory, 2014. — Режим доступу: https//nnsa.energy.gov/e-CIT/INECP/ukraine/2014/CITWT/may 12-16.

Доцент кафедри – к.фіз.мат.наук Євсєєва Тамара Матвіївна

Євсєєва Тамара Матвіївна

У 1966 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю фізик-електрофізик

У 1986 році присуджено науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук

Напрямки наукових досліджень: неруйнівний експрес контроль товарів та матеріалів, що перетинають митний кордон України.

Викладає дисципліни: «Фізика».

Володіє англійською зі словником

Нагороджена Золотим знаком Академії митної служби України.

Електронна пошта: tmevs@1313gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Євсєєва Т.М. Неруйнівний експрес – контроль якості сировини та товарів, що транспортуються через митний кордон України, як запорука економічної безпеки держави / Т.М.Євсєєва// Вісник АМСУ.-2005.-№ 3 – С.64-68
 2. Євсєєва Т.М. «Электромагнитные методы и приборы для неразрушаещего экспресс – контроля качества материалов и товаров».- / Т.М.Євсєєва Хасхачих А, Белова Н.А., Вакарчук С.// Бизнес-класс.-2006.-№-2(14).с.24.
 3. Євсєєва Т.М. Інноваційні технології в товарознавчій митній експертизі Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання /Т.М.Євсєєва// Тези доп. ХІ студентської науково- технічної конференції ТДТУ ім. Івана Пулюя 17-18 квітня 2008р.С.43.
 4. Євсєєва Т.М. Релаксация диэлектрической проницаемости в монокристаллах и керамике Bi4 Тi3 О12 /Т.М.Євсєєва// Вісник Академії митної служби України.-2009.-№1.–С.103-107
 5. Євсєєва Т.М. «Комплект методичного забезпечення дисципліни «Фізика» для слухачів курсів до вузівської підготовки заочної (дистанційної) форми навчання» : / Т.М.Євсєєва// АМСУ, 2009.-37с.
 6. Євсєєва Т.М. Експертна ідентифікація товарів як складова системи економічної безпеки. Експертна діяльність в митній справі : проблема та перспектива /Т.М.Євсєєва// Всеукраїнська Інтернет – конференція студентів та молодих вчених 10 березня 2011, Донецьк, 2011р С.83-84.
 7. Євсєєва Т.М., Оперативный неразрушающий контроль прочности бетонов. Производственная лабораторія / Т.М.Євсєєва Хасхачих А.// №1 (16) 2008 с.18-19.
 8. Євсєєва Т.М. Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі. /Т.М.Євсєєва Менченя К.В.// ІV міжнародна- науково – практичної конференції молодих вчених. 23 березня 2011р. С.95-96.

Доцент кафедри товарознавства та митної експертизи – кандидат хімічних наук – Сухацька Ірина Юріївна

Сухацька Ірина Юріївна

У 1978 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю біологія

У 2007 році присуджений науковий ступінь кандидата хімічних наук

Напрямки наукових досліджень стосуються досліджень якості товарів

Викладає дисципліни:»Товарознавство», «Охорона праці в галузі», Основи охорони праці».

Володіє англійською мовою.

Електронна пошта: irinasuhl@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Кириченко А.А., Сухацкая И.Ю., Лабун Е.В. Экспертологическое понятие микрообъектов//Вест ник Днепропетровского университета. – Днепропетровск. – 1994. – С. 163 – 168.
 2. Кириченко А.А., Сухацкая И.Ю. Использование материальных источников информации в уголовном судопроизводстве.//Вестник Днепропетровского университета. – Днепропетровск. – 1995. – С.81-86.
 3. М.А. Поджарский, И.Ю.Сухацкая. Переходные процессы в весовом микроанализы – Вопросы химии и хим.технологии. – 2002. №2,с.13-16.
 4. Сухацька І.Ю., Карандеєва Н.І., Марченко Р.Т., Вакулі А.М., Ткач В.І. Кількісне визначення сумарного вмісту алкалоїдів Papaver Somniferum методом амперметричного титрування // Вопросы химии и химической технологии. – 2002 – №6. – С.20-22.
 5. Сухацька І.Ю., Марченко Р.Т., Вакулі А.М., Кольцова О.Г., Ткач В.І. Кількісне Визначення сумарного вмісту алкалоїдів Papaver Somniferum методом осадової тонкошарової хроматографії // Вопросы химии и хим.технологии. – 2003. №6,С.19-21.
 6. Сухацька І.Ю., Головей О.П., Ткач В.І. Визначення сумарного вмісту алкалоїдів Papaver Somniferum методом іонометрії // Тези доп. ІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології» - Дніпропетровськ. – 2005. – С.322.
 7. Сухацька І.Ю. Ідентифікаційне дослідження текстильних тканин // Вісник АМСУ . – 2009 .- Дніпр. - С.74
 8. Сухацька І.Ю. Товарознавча характеристика хімічних волокон // Вісник АМСУ . – 2009. – Дніпр. – 98С.
 9. Белова Н.А. Специфіка преподавания курса « Товароведение и таможенная экспертиза» в Академии таможенной службы Украины / Н.А. Белова , Е.А. Лихолат, И.Ю. Сухацкая // Таможенное чтения – 2010 Сборник материалов межвузовской молодежной научно-практыческойконференции» Актуальные проблемы таможенного дела : информационное обеспечение». – 2010. Санкт- Петербург . – С.254-258.
 10. Белова Н.А. Предварительный ( доэкспертный) качественный анализ продовольственных товаров / Н.А. Белова, И.Ю. Сухацкая, // Таможенное чтения – 2010. Сборник материалов межвузовской молодежной научно-практической конференции « Актуальные проблемы таможенного дела : информационное обеспечение». – 2010. Санкт-Петербург. – ст. 255-262.
 11. Сухацька І.Ю., Ткач В.І., Головей О.П. «Визначення морфіну в експертно-криміналістичних об’єктах» : Методичний посібник // ДНДЕКЦ МВС України , м. Київ, 2006 рік, 30 С.

Доцент кафедри – Вишнікіна Олена Вікторівна

Вишнікіна Олена Вікторівна

1997 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю хімія.

У 2006 році присуджений науковий ступінь кандидата хімічних наук

У 2013 році присуджено вчене звання доцента

Напрямки наукових досліджень стосуються контролю якості та безпеки продовольчих та непродовольчих товарів

Викладає дисципліни «Товарознавство», «Хімія», «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності».

Електронна пошта: Vishnikinaa2016@gmail.com

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Вишникина Е.В., Вишникин А.Б., Чмиленко Ф.А. Экстракционно-фотометрическое определение ортофосфат-ионов в водах в виде 12-молибдофосфата // Химия и технология воды. – 2003 – № 6. – С. 1–8.
 2. Вишнікіна О.В., Вишнікін А.Б., Кармазіна Л.В., Чмиленко Ф.О. Непряме спектрофотометричне та атомно-абсорбційне визначення фосфору у вигляді металзаміщенених гетерополікомплексів PMeW11O396- (Me = Zn(II), Ni(II)) // Вопросы химии и химической технологии. – 2007. - № 1. – С. 10-18.
 3. Вишникин А.Б., Вишникина Е.В., Чмиленко Ф.А. Экстракционно-фотометрическое определение ортофосфат-ионов с использованием металлзамещённых гетерополикомплексов PMeMo11O406- (Me = Bi3+, Sb3+) // Вопросы химии и химической технологии. – 2008. - № 1. – С. 13-16.
 4. Вишнікіна О.В., Лихолат О.А. Хімічна експертиза якості косметичних засобів, що імпортуються в Україну // Вісник Академії митної служби України. – 2009. – № 1 (41).– С. 69–73.
 5. Лихолат Е.А., Вишникина Е.В. К вопросу оптимизации идентификации и контроля качества водочных изделий как объекта международной торговли // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2010. – № 2. – С. 232–235.
 6. Лихолат О.А., Вишнікіна О.В., Чмиленко Ф.О. Контроль якості, безпеки та автентичності спиртовміщуючих напоїв // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія. – 2010. - Вип.16. – С.5-10.
 7. Лихолат О.А., Вишнікіна О.В. Контроль залишкових гормональних препаратів у харчових продуктах // Товари і ринки. – 2011. - №1. – С.183-191.
 8. Vyshnikina O.V., Lykholat O.A. Comparing description of potentsiometric and spectrometric methods of cognacs quality determination // Nauka i studia. – 2011. - №3 (34). – P. 86-90.
 9. Лихолат Е.А., Вишникина Е.В. Проблема качества и безопасности мясомолочных продуктов в условиях глобализации // Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе : сб. науч. статей 5 Международной научно-практической конф. – Минск : БГАТУ, 2011. – Ч.1. – С.53–56.
 10. Вишнікіна О.В., Вашкевич О.Ю. Ідентифікація коньячної продукції за допомогою спектрофотометричного методу // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господаоства і торгівлі. Збірник наукових праць. – Харків: Вид-во ХДУХТ, 2011. – Вип.2 (14). – С.382-389.
 11. Лихолат О.А., Білова Н.А., Вишнікіна О.В., Булейко А.А. Нетарифні заходи регулювання експортно-імпортних операцій (на прикладі косметичних засобів) // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 2012. – Вип. ІІ (46). – С. 44 – 48.
 12. Лихолат О.А., Навроцька Н.Г., Вишнікіна О.В. Проблеми класифікації шкіряного одягу // Митна безпека. – 2014. – №2. – С. 24-31.
 13. Методичні вказівки до вивчення курсу “Теоретичні основи технології косметичних засобів” для студентів ІІІ курсу : методичні вказівки / О.Г. Кольцова, О.В. Вишнікіна. – Д. : Вид-во УДХТУ, 2007. – 24 с.
 14. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу “Хімія та технологія косметичних засобів” для студентів ІV курсу: методичні вказівки / О.Г. Кольцова, О.В. Вишнікіна. – Д. : Вид-во “ДВНЗ” УДХТУ, 2008. – 39 с.
 15. Лабораторний практикум з дисципліни “Товарознавство”. Розділ “Товарознавство продовольчих товарів” : навч. посіб. / О. А. Лихолат, О. В. Вишнікіна, І. Ю. Сухацька [та ін.]; за загал. ред. Н. А. Білової. – Д. : Вид-во АСМУ, 2012. – 106с.

Доцент кафедри – Булейко Алла Андріївна

Булейко

У 2010 році отримала вищу освіту в Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю біологія

У 2010 році присуджений науковий ступінь кандидата біологічних наук

Основний напрям наукової роботи –екологічна безпека товарів

Напрямки наукових досліджень стосуються управління якістю і безпекою споживчих товарів, які імпортуються та експортуються через кордони України Актуальні проблеми екологічної безпеки та митна політика з точки зору екологічного менеджменту

Викладає дисципліни «Товарознавство», «УКТЗЕД», «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності», «Екологія», «Основи екології».

Електронна пошта: Alla.A.Buleyko@gmail.com 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Булейко А.А. Сравнительная характеристика эколого-биологических и микроморфологических особенностей эдафотопов терновниковых биогеоценозов // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 14, №1. – С. 35-43.
 2. Булейко А.А. Екологічний контроль при переміщенні товарів через кордон України // Вісник Академії митної служби України. Серія: технічні науки. – Д., 2009. – №1(41) – С. 119-122.
 3. Булейко А.А. Яловичина та її транспортування через митні кордони України : Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів „Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства торгівлі” Частина 1. / Харків 2010. – 213 С.
 4. Булейко А.А. Екологічний контроль при переміщенні товарів та предметів через митні кордони України в умовах поширення інтеграційних процесів / Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ 2010. – С. 118-120.
 5. БулейкоА.А., Еколого-мікроморфологічна характеристика едафотопів терникових біогеоценозів, що формуються в умовах південного варіанту Приазов’я. Державний вищий навчальний заклад „Запорізький Національний Університет” Міністерства освіти і науки України. Питання біоіндикації та екології. Випуск 16, № 1. Запоріжжя. Дикен поле. 2011р. С. 134 – 143.
 6. Булейко А.А., М.В. Ковальчук. Значення експертизи косметичних засобів під час імпортування товарів в Україну. Тези доповідей міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції „Сучасний ринок товарів та проблеми здорового харчування”. Харків 2011р. С.75 – 76.
 7. Булейко А.А. Еколого-мікроморфологічна характеристика едафотопів терникових біогеоценозів, що формуються в умовах південного варіанту Приазов’я / Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 16, №1. – С. 134 – 143.
 8. БулейкоА.А. Еколого-мікроморфологічна характеристика едафотопів терникових біогеоценозів, що формуються в умовах південного варіанту Приазов’я. Державний вищий навчальний заклад „Запорізький Національний Університет” Міністерства освіти і науки України. Питання біоіндикації та екології. Випуск 16, № 1. Запоріжжя. Дике поле. 2011р. С. 134 – 143.
 9. Эколого-микроморфологические особенности эдафотопов терновниковых биогеоценозов расположенных в границах присамарского биогеоценологического стационара. // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. 18, № 1. – С. 47 – 54.
 10. Н.Г.Навроцька, А.А.Булейко, О.А.Лихолат, Опорний конспект з дисципліни «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності». – Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – 78 стор.
 11. Н.Г.Навроцька, А.А.Булейко, О.А.Лихолат НМКД з УКТЗЕД: для всіх напрямків. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2013 – 120 стор.

Старший викладач кафедри – Довга Наталія Володимирівна

Довга

Отримала вищу освіту в Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю біологія

Напрямки наукових досліджень: Екологічна безпека держави

Викладає дисципліни: «Екологія», «Хімія», «Охорона праці в митних органах», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «БЖД».

Володіє англійською мовою зі словником.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Профіль у Google Scholar

Назви наукових праць, монографій, навчальних посібників, підручників:

 1. Довга Н.В. Сучасні проблеми створення штучних лісових насаджень в степу Придніпров'я. // Збірка наукових праць за матеріалами ІІ Науково-практичної конференції молодих вчених «Роль молоді у формуванні екологічного менеджменту». 2004 Київ – 56-62С.
 2. Довга Н.В. Характеристика мікроморфологічної будови заплавних грунтів під різними видами трав’янистої рослинності.// Збірка наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Структурно-функціональна організація біогеоценозів України». 2006 Дніпропетпровськ ¬¬- 76-79С.
 3. Довга Н.В. Особливості екологічного контролю при переміщенні вантажів через митний кордон України.// Матеріали Міжнародної конференції «Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти). 2011 Дніпропетровськ – 32-35С.
 4. Довга Н.В. Сучасні особливості проведення екологічного та радіаційного контролю вантажів та транспортних засобів при перетинанні митного кордону України.// Збірка наукових праць за матеріалами X Ювілейної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми». Тернопіль 2011-С.124-128
 5. Довга Н.В. Митна справа та екологічний контроль в Україні.// Збірка наукових праць за матеріалами VI науково-практичній конференції «Наука. Молодь. Екологія». 2010 Житомир – 43С.
 6. Довга Н.В. Екологічний контроль.// Збірка наукових праць за матеріалами Міжнародна-науко-практична конференція Екологічний інтелект. 2009 Дніпропетровськ – 65-67С.
 7. Довга Н.В. Особливості екологічного контролю небезпечних вантажів у пунктах пропуску через державний кордон України.// Збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля». 2011Ужгород – 134-138С.
 8. Довга Н.В.Оцінка екологічної безпеки при транспортуванні хімічно-небезпечних речовин.//Матеріали Восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Простір і час сучасної науки".2012 – С.3-5
 9. Довга Н.Здійснення контролю небезпечних вантажів на автомобільному транспорті в зоні митного контролю //Збірка наукових праць за матеріалами VII Міжнародної XVIII Традиційної науково-практичної конференції «Екологічний інтелект-2012».Дніпропетровськ 2012.-С.90-91
 10. N.V. Dovga, I.M. Svitlysheva, Gadiaieva Anastasiia Microclimate // Widening our horizons: Abstracts of the 8-th International Forum for Students and Young Researchers. – Dniepropet-rovsk: NMU, 2013. – Р. 295.
 11. N.V. Dovga, Svitlana Vasylenko, I.M. Svitlysheva Urbanization and air pollution // Widening our horizons: Abstracts of the 8-th International Forum for Students and Young Researchers. – Dniepropetrovsk: NMU, 2013. – P. 371.
 12. Довга Н.В., Іванисенко І.С. Аналіз небезпек техногенного характеру в Україні. Збірник наукових праць міжнародної конференції «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки» Ч. 4 Центр наукових публікацій м. Київ 2013р.- с. 92-94

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Студентам Студентське життя! Спорт Гордість УМСФ Главная(новости) Колегам