Періодичні видання

Історія торгівлі, податків та мита

obl1   

В Університеті видається періодичний збірник наукових праць «Історія торгівлі, податків та мита» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21948-11848ПР від 12.03.2016 р.), який внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «історичні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604, додаток 9) .
Присвоєно ISSN 2309-7205.

    Засновником збірника наукових праць «Історія торгівлі, податків та мита» є Університет митної справи та фінансів та Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

    Збірник виходить двічі на рік.

    Головний редактор – доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ченцов В. В.

 

  

 

 

Контакти редакції:

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

Випуск 2010, № 2(2): зміст та анотації

Випуск 2011, № 1(3): зміст та анотації

Випуск 2011, № 2(4): зміст та анотації

Випуск 2012, № 1(5): зміст та анотації

Випуск 2012, № 2(6): зміст та анотації

Випуск 2013, № 1(7): зміст та анотації

Випуск 2013, № 2(8): зміст та анотації

Випуск 2014, № 1(9): зміст та анотації

Випуск 2014, № 2(10): зміст та анотації

Випуск 2015, № 1(11): зміст та анотації

Випуск 2015, №2(12): зміст та анотації

Випуск 2016, №1,2(13,14): зміст та анотації

Випуск 2017, №1,2(15,16): зміст та анотації

 

Правова позицiя

obl2   

 

В Університеті видається періодичний науковий фаховий журнал "Правова позиція" свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21947-11847ПР від 31.12.2015р.), який є правонаступником наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «юридичні науки» (наказ МОН України від 29.12.2014 № 1528 (зі змінами від 16.05.16 № 515). 

Присвоєно ISSN 2521-6473.

    Засновником наукового журналу «Правова позиція» є Університет митної справи та фінансів.

    Журнал виходить 4 рази на рік.

    Головний редактор – доктор юридичних наук, професор Приймаченко Д. В.

 

 

 

 

 

Контакти редакції:

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

Випуск 2010, № 2(5): зміст та анотації

Випуск 2011, № 1(6): зміст та анотації

Випуск 2011, № 2(7): зміст та анотації

Випуск 2012, № 1(8): зміст та анотації

Випуск 2012, № 2(9): зміст та анотації

Випуск 2013, № 1(10): зміст та анотації

Випуск 2013, № 2(11): зміст та анотації

Випуск 2014, № 1(12): зміст та анотації

Випуск 2014, № 2(13): зміст та анотації

Випуск 2015, № 1(14): зміст та анотації

Випуск 2015, №2(15):зміст та анотації

Випуск 2016, №1(16):зміст та анотації

Випуск 2016, №2(17):зміст та анотації

Випуск 2017, №1(18):зміст та анотації

Випуск 2017, №2(19):зміст та анотації

 

Науковий погляд; економiка та управлiння

obl4    

В Університеті видається періодичний науковий фаховий журнал «Науковий погляд: економіка та управління» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21856-11756ПР від 21.12.2015 р.), який є правонаступником наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка» та збірника «Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки».
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «економічні науки» (наказ МОН України від 12.05.2015 № 528 (зі змінами від 16.05.16 № 515).
Присвоєно ISSN 2521-666Х.

    Засновником наукового журналу «Науковий погляд: економіка та управління» є Університет митної справи та фінансів (свідоцтво про видавничу діяльність серія ДК № 5022 від 14.12.2015 р.).

    Журнал виходить 4 рази на рік.

    Головний редактор – доктор економічних наук, професор Заруцька О. П.

 

 

 

 

 

Контакти редакції:

 • телефон – (073) 096-46-70
 • електронна адреса – editor@scientificview.umsf.in.ua

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

Випуск 2010, № 2(2): зміст та анотації

Випуск 2011, № 1(3): зміст та анотації

Випуск 2011, № 2(4): зміст та анотації

Випуск 2012, № 1(5): зміст та анотації

Випуск 2012, № 2(6): зміст та анотації

Випуск 2013, № 1(49): зміст та анотації

Випуск 2013, № 2(50): зміст та анотації

Випуск 2014, № 1(51): зміст та анотації

Випуск 2014, № 2(52): зміст та анотації

Випуск 2015, № 1(53): зміст та анотації

Випуск 2015, № 2(54): зміст та анотації

Випуск 2016, № 1(55): зміст та анотації

Випуск 2016, № 2(56): зміст та анотації

Випуск 2017, № 1(57): зміст та анотації

Випуск 2017, № 2(58): зміст та анотації

 

Публічне управління та митне адміністрування

obl3

    

В Університеті видається періодичний науковий фаховий збірник «Публічне управління та митне адміністрування» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21855-11755ПР від 21.12.2015 р.), який є правонаступником наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Державне управління». Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «державне управління» (наказ МОН України від 12.09.2011 № 659 (зі змінами від 11.07.16 № 820).

Присвоєно ISSN 2310-9653.

    Засновником наукового збірника «Публічне управління та митне адміністрування» є Університет митної справи та фінансів.

    Збірник виходить 4 рази на рік.

    Головний редактор – доктор наук з державного управління, професор Івашова Л. М.

 

 

 

 

 

Контакти редакції:

 • телефон – (099) 729-63-79
 • електронна адреса – editor@customs-admin.umsf.in.ua

 

 

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

Випуск 2010, № 2(3): зміст та анотації

Випуск 2011, № 1(4): зміст та анотації

Випуск 2011, № 2(5): зміст та анотації

Випуск 2012, № 1(6): зміст та анотації

Випуск 2012, № 2(7): зміст та анотації

Випуск 2013, № 1(8): зміст та анотації

Випуск 2013, № 2(9): зміст та анотації

Випуск 2014, № 1(10): зміст та анотації

Випуск 2014, № 2(11): зміст та анотації

Випуск 2015, № 1(11): зміст та анотації

Випуск 2015, №2(13): зміст та анотації

Випуск 2016, №1(14): зміст та анотації

Випуск 2016, №2(15): зміст та анотації

Випуск 2017, №1(16): зміст та анотації

Випуск 2017, №2(17): зміст та анотації

Системи та технологii

b15d7fa17bf6a078b136468a365359a8    В Університеті видається періодичний науковий фаховий журнал «Системи та технології» (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21857-11757ПР від 21.12.2015 р.), який є правонаступником наукового збірника «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Технічні науки». Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі «технічні науки» (наказ ВАК України від 14.04.2010 № 1-05/3). Присвоєно ISSN 2310-9645.

    Засновником наукового журналу «Системи та технології» є Університет митної справи та фінансів (свідоцтво про видавничу діяльність серія ДК № 5022 від 14.12.2015 р.).

    Журнал виходить двічі на рік.

    Головний редактор – доктор технічних наук, професор Мороз Б. І. .

 

 

 

Контакти редакції:

 • телефон – (056) 756-05-05
 • електронна адреса – redactor.umsf@gmail.com

 

Вартість журналу

Вимоги для оформлення статей (requirements for manuscripts)

Випуск 2010, № 2(44): зміст та анотації

Випуск 2011, № 1(45): зміст та анотації

Випуск 2011, № 2(46): зміст та анотації

Випуск 2012, № 1(47): зміст та анотації

Випуск 2012, № 2(48): зміст та анотації

Випуск 2013, № 1(49): зміст та анотації

Випуск 2013, № 2(50): зміст та анотації

Випуск 2014, № 1(51): зміст та анотації

Випуск 2014, № 2(52): зміст та анотації

Випуск 2015, № 1(53): зміст та анотації

Випуск 2015, № 2(54): зміст та анотації

Випуск 2016, № 1(55): зміст та анотації

Customs Scientific Journal «CUSTOMS»

customsscientifijournal    В Університеті за дорученням Регіонального Офісу з інституційного розвитку та Регіональних учбових центрів Європейського регіону Всесвітньої митної організації видається періодичний науковий збірник «Customs Scientific Journal «CUSTOMS» («Митний науковий журнал «Митниця») (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 21950-11850ПР від 31.12.2015 р.). Присвоєно ISSN 2518-1599 (Online), ISSN 2308-6971 (Print). У науковому збірнику публікуються матеріали, присвячені проблемам професійної освіти в галузі митної справи, імплементації стандартів ВМО, взаємодії митних адміністрацій та бізнесу.

        Журнал індексується в INDEX COPERNICUS

  Засновником наукового збірника «Customs Scientific Journal «CUSTOMS» є Університет митної справи та фінансів (свідоцтво про видавничу діяльність серія ДК № 5022 від 14.12.2015 р.).

    Збірник виходить двічі на рік.

    Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор Павленко О. О.

    Познайомитися з усіма номерами журналу можна на сайтах:

 1. umsfjournal.wix.com
 2. ccjournals.eu

 

Контакти редакції:

 • телефон – (056) 756-05-05
 • електронна адреса – Customs.Scientific.Journal@gmail.com

 

Номер 1 (2015, червень)

Номер 2 (2015, грудень)

Номер 1 (2016, червень)

Номер 2 (2016, грудень)

Номер 1 (2017)
Номер 2 (2017)

 

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Ви тут: Головна Періодичні видання Факультети