Відповіді на найпоширеніші питання щодо вступу до УМСФ у 2020 році Избранное

 • размер шрифта уменьшить размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта увеличить размер шрифта
 • Печать
 • Эл. почта
1.За якими спеціальностями здійснюється підготовка фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» до Університету митної справи та фінансів?

Підготовка фахівців освітнього ступеня "Бакалавр" до Університету митної справи та фінансів здійснюється за 23 спеціальностями:

2.На скільки спеціальностей можна подати документи одночасно на державне замовлення?

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення на будь-яку кількість спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. Якщо Ваш набір сертифікатів ЗНО відповідає вимогам конкурсної пропозиції, рекомендуємо Вам подавати одночасно заяви як на відкриті (бюджет і контракт), так і небюджетні конкурсні пропозиції (тільки контракт), щоб розширити можливість вступу у 2020 році.

3.Які потрібно сертифікати на спеціальності для вступу на ОС «Бакалавр»?

Перелік сертифікатів для відкритих (бюджетно-комерційних) конкурсних пропозицій кожної спеціальності можна представлено у Додаток 2 до Правил прийому до Університету митної справи та фінансів у 2020 році (зі змінами). цих правил.
Перелік сертифікатів для небюджетних конкурсних пропозицій (тільки контракт) кожної спеціальності можна представлено у Додаток 3 до Правил прийому до Університету митної справи та фінансів у 2020 році (зі змінами). цих правил.

4.Сертифікати ЗНО яких років можна подавати для вступу до ЗВО?

 У 2020 році приймають сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок із англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років.

5.Що таке ліцензійний обсяг?

Ліцензійний обсяг підготовки фахівців (прийому, набору) – це максимальна кількість студентів, які можуть бути зараховані до Університету на спеціальність. Ліцензійний обсяг включає в себе місця державного замовлення та місця за кошти фізичних чи юридичних осіб.
Місця державного замовлення (бюджетні місця) – місця, на яких фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів.
Контрактні місця (за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб) – оплата за навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

 

6.У якій формі цього року необхідно подавати документи для вступу на ОС «Бакалавр»?

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:
а) тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
б) тільки у паперовій формі:
−  для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), співбесідою відповідно до Правил прийому до УМСФ;
−  для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил прийому до УМСФ;
−  за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
−  у разі подання іноземного документа про освіту;
−  у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
−  у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
−  у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
−  для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VII Правил прийому до УМСФ;
−  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Університету.
Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Правил прийому до УМСФ.
Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Університеті та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.

7.Як можна подати заяву в електронній формі?
8.Що таке пріоритетність заяв?

Пріоритетність – це визначена вступником під час подання заяв черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного розміщення бюджетних місць.

 

9.Чи можна змінювати пріоритетність заяви, поданої при вступі?

Пріоритетність заяв визначається лише для вступу на місця державного замовлення.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

 

10.Скільки заяв можна подати для участі у конкурсному відборі для вступу на освітній ступінь магістр?

Усі заяви подаються через електронні кабінети.
Можна подати до 5 заяв на бюджет. Кількість заяв на контракт – необмежена. На кожну спеціальність необхідно складати (крім єдиного вступного іспиту) вступний іспит з фаху в усіх закладах освіти, куди подано заяви.

 

11.Як відбуватиметься зарахування до УМСФ у 2020 році?

Зарахування до УМСФ у 2020 році відбуватиметься на основі конкурсного відбору.
 
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів (вступних іспитів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту з урахуванням вагових коефіцієнтів, передбачених Правилами прийому до УМСФ України (Додаток 2, Додаток 3).

12.Який прохідний бал?

Прохідний бал – мінімальний конкурсний бал вступника, рекомендованого на місце державного замовлення за результатами широкого конкурсу за кожною спеціальністю. Прохідний бал стане відомим після отримання рекомендацій до зарахування (27.08.2020).
 
Водночас слід звернути увагу на те, щодля вступу на низку спеціальностей встановлені мінімальні порогові бали для участі у конкурсному відборі.
 
У 2020 році конкурсний бал на спеціальності «Право», «Міжнародне право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» має бути не нижче 140 балів.
 
На всі інші спеціальності:
бюджетні пропозиції мінімальний конкурсний бал – 125 балів;
на комерційні пропозиції100 балів.
 
Прохідний бал на бюджетні місця 2019 року можна подивитися тут.

 

13.Що таке квоти при вступі?

Квота-1 - визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів.
 
Квоти на зарахування за державним замовленням встановлюються УМСФ в розмірі 10% (але не менше одного місця) максимального обсягу державного замовлення.
Квоти використовуються для зарахування на навчання за державним замовленням певних категорій осіб (див. Розділі VІІІ “Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти” у Правилах прийому до Університету митної справи та фінансів у 2020 році (зі змінами)).
У разі, якщо кількість таких вступників більша за кількість місць квоти, вступники формують свій «конкурс по квоті» і також, впорядковуються за конкурсним балом від більшого до меншого.

Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до ЗВО

14.Якщо я не бажаю навчатись за тією спеціальністю, на яку рекомендований на бюджет, я можу не подавати на неї оригінали?

Так, але можливість зарахування на бюджет Ви втрачаєте, на іншій спеціальності (по іншій заяві) будете навчатися вже за кошти фізичних та юридичних осіб, тобто на контракті.

15.Якщо я подавав документи лише на бюджет, але не пройшов, чи запропонують мені контрактне місце?

Якщо під час подання заяви Ви зазначили варіант «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)», то за результатами конкурсного відбору Вам може бути запропоноване контрактне місце.

16.Які документи подають вступники до Приймальної комісії на ОС "Бакалавр"? 
Вступники особисто подають до приймальної комісії УМСФ такі документи:
1. ПАСПОРТ (якщо паперовий, то копія 1, 2 сторінок та сторінки з пропискою, оригінал + копія)
2. ВИТЯГ З ДЕРЖРЕЄСТРУ ПРО МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ (тільки для власників пластикових паспортів, оригінал + копія)
3. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД (оригінал + копія)
4. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних;
5. АТЕСТАТ (оригінал + копія)
6. ДОДАТОК ДО АТЕСТАТУ (оригінал + копія)
7. СЕРТИФІКАТ ЗНО (оригінал + копія)
8. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА ЗНО (роздрукована з Вашої особистої сторінки на сайті ТЕСТПОРТАЛ) оригінал або копія
9. 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (кожне з 4-х фото на звороті підписати: прізвище, ім’я, по батькові)
10. ДОВІДКА ПРО ПІЛЬГУ (ЗА НАЯВНОСТІ)

17.Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо у вступника всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів?

Так, у такому випадку приймальна комісія відмовить у прийомі документів.
Копії жодних документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 

18.Якими перевагами користуються вступники, які подали документи раніше?

 Вступ відбувається за результатами конкурсного відбору на основі конкурсного бала.

 

19.Чи потрібна при вступі медична довідка?

Для вступу до Університету митної справи та фінансів у 2020 році медична довідка не потрібна.

 

20.Які умови вступу для пільгових категорій?

Спеціальні умови вступу для вступників 2020 року визначені у Розділі VІІІ “Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти” у Правилах прийому до Університету митної справи та фінансів
у 2020 році (зі змінами).

Щодо інформаційних матеріалів

21.Які особливості вступу на заочну форму навчання?

Перелік документів, для денної і заочної форми навчання співпадають.
 
Терміни прийому визначені у розділі V Правил прийому до УМСФ.
 
Слід звернути увагу на те, що перелік спеціальностей, які пропонуються до вступу на заочну форму навчання, є обмеженим.
Так, у 2020 році на 1-й курс заочної форми УМСФ оголошується набір на спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 241 «Готельно-ресторанна справа».

22.Чи можливе здобуття паралельної вищої освіти на іншій спеціальності?

В УМСФ є можливість отримання паралельної освіти.
 
Для осіб, які здобувають ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, можливий вступ одразу на 2 курс (за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та вимог Стандартів вищої освіти за спеціальностями) за сертифікатами ЗНО, необхідними для відповідної спеціальності.

23.Чи є у вашому навчальному закладі можливість навчання за кордоном?

Студенти УМСФ мають доступ до міжнародних програм академічної мобільності – навчання за обміном в університетах Польщі, Угорщини, Болгарії та Південної Кореї. Детальніше у розділі «Міжнародна діяльність» на сайті УМСФ.

24.Чи є в вашому Університеті військова кафедра?

Так. В Університеті митної справи та фінансів є кафедра військової підготовки, яка здійснює підготовку офіцерів запасу за 4 спеціальностями:
 • Бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів зв’язку (крім підрозділів і військових частин зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації);
 • Організація фельд’єгерського-поштового зв’язку;
 • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, систем захисту інформації та кібернетичної безпеки;
 • Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил).

25.Чи надається іногороднім студентам гуртожиток? 

Так, гарантовано надається для студентів 1 курсу. Університет митної справи та фінансів має4 гуртожитка.

Прочитано 1510 раз

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Наші друзі

   банер НМЦ
  Вы здесь: Головна