Про підсумки роботи експертної комісії з первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

 • Розмір шрифту decrease font size decrease font size increase font size increase font size
 • Друк
 • Email
 • Фото Галерея

Про підсумки роботи експертної комісії
з первинно
ї акредитаційної експертизи
щодо підготовки фахівців освітнього рівня «магістр»
галузі знань 29 «Міжнародні відносини»

освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» 
зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
в Університеті митної справи та фінансів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 3001-Л, з 20 грудня по 22 грудня 2018 року включно в Університеті митної справи та фінансів експертна комісія здійснювала первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Комісія працювала у складі: 

голова комісії - Пузанов  Ігор Іванович, професор кафедри  міжнародних фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор

та член комісії – Лютак Олена Миколаївна, професор кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету, доктор економічних наук, доцент.


Експертна комісія розглянула матеріали акредитаційної справи і провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності Університету митної справи та фінансів державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем, а саме:
1) підтвердження достовірності інформації, поданої Університетом митної справи та фінансів до Міністерства освіти і науки України у зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини;
2) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам щодо кадрового складу, науково-методичного рівня викладачів, забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня науково-дослідної діяльності випускової кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму;
3) виявлення повноти навчального та методичного забезпечення спеціальності, наявності навчальної документації та рівня забезпечення літературними джерелами, використання комп’ютерних технологій;
4) підтвердження відповідності нормативам Міністерства освіти і науки України щодо матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної програми, яка акредитується.
Висновки експертів підготовлені на основі вивчення відповідних документів, що регламентують діяльність Університету митної справи та фінансів, навчально-методичної документації спеціальності, проведення співбесід з керівництвом і викладачами випускової кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму.

На підставі матеріалів експертною комісією встановлено, що кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу, якість підготовки фахівців, результати наукової діяльності, стан соціально-побутової сфери повністю відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та вимогам до акредитації за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини другого (магістерського) рівня вищої освіти та можуть забезпечити державну гарантію якості освіти.

Висновки розміщені у розділі «Публічна інформація» на сайті Університету.

професор кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор
Переглянуто 442 разів

Ми в Iнтернетi

Пiдпишись та розкажи друзям

Сторінка відділу сприяння працевлаштуванню

Сторінка міжнародного відділу УМСФ: Facebook, Instagram

Курси підвищення кваліфікації УМСФ

Юридична адреса

Адреса унiверситету:

49000, м.Дніпро,
вул. Володимира Вернадського

(вулиця Дзержинського), 2/4

 

 

  Зв'яжіться з нами

  Наші друзі

   банер НМЦ
  Ви тут: Головна