Завідувач кафедри

Білозубенко Володимир Станіславович

доктор економічних наук, професор. Викладає економічні курси студентам протягом 12 років. Автор понад 120 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі одноосібної монографії, 7 монографій у співавторстві, 14 навчальних посібників. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Виступав відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт.

(056) 756-05-60
bilozubenko@umsf.dp.ua

Image

На випусковій кафедрі міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму працюють доктори та кандидати економічних наук, кандидати географічних наук, кандидати політичних наук, кандидат наук із соціальних комунікацій, кандидат соціологічних наук, а також представники від роботодавців.

Перелік замовників:

 • міжнародні компанії та вітчизняні підприємства
 • туристичні компанії, туристичні агенства, туристичні оператори, суб’єкти готельно-ресторанного бізнесу;
 • фінансово-кредитні установи (банківські та небанківські);
 • державні структури та відомства, установи;
 • приватні структури, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин та сфері обслуговування тощо.

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 306, 308; 317а

тел. (056) 756-05-60, (050) 021-04-05, (096) 887-53-08.

Facebook

Освітня діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін:

Освітній ступінь «бакалавр»:

 • Міжнародна економіка
 • Вступ до спеціальності Міжнародні економічні відносини
 • Вступ до спеціальності Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Цивілізації світу
 • Історія міжнародних відносин
 • Країнознавство
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Фізична географія країн світу
 • Економічна та соціальна географія країн світу
 • Світове господарство та міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес та транснаціональні корпорації
 • Міжнародний бізнес
 • Економіка та зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу
 • Географія туризму (географія туризму, туристичне країнознавство)
 • Організація туризму (основи туризмознавства, організація туристичних подорожей, організація екскурсійної діяльності, організація анімаційної діяльності, туроперейтинг)
 • Діловий туризм та бізнес-комунікації
 • Географія туризму
 • Організація туризму
 • Туристичне країнознавство
 • Основи туризмознавства
 • Спеціалізований туризм
 • Міжнародний туризм
 • Діловий етикет і протокол у туристичній діяльності
 • Страхування у туризмі
 • Економіка туристичного бізнесу
 • Організація готельного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Політологія
 • Технології ефективної комунікації
 • Теорія та практика комунікацій
 • Соціальні комунікації
 • Маркетинг (маркетинг; маркетинг у туризмі)
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • Теорія міжнародних відносин
 • Світова економіка та міжнародні економічні відносини
 • Основи економіки
 • Основи економіки транспорту
 • Європейська інтеграція
 • Світовий ринок товарів і послуг
 • Організація та управління бізнесом
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародні економічні відносини

Освітній ступінь «Магістр»:

 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародна інноваційна діяльність
 • Міжнародні економічні відносини
 • Поведінкова та експериментальна економіка
 • Міжнародний туризм та готельно-ресторанній бізнес
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Управління міжнародним бізнесом
 • Європейський бізнес
 • Міжнародний фінансовий та страховий менеджмент
 • Управління міжнародними інвестиційними проектами
 • Міжнародна торгівля
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
Студенти проходять практику на кожному курсі, крім першого (для спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини»):

 Наскрізна програма практики для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ:

 • 2 курс - навчальна практика;
 • 3 курс - виробнича практика;
 • 4 курс – переддипломна практика (для бакалаврату);
 • 5 курс – переддипломна практика;

 Наскрізна програма практики для спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ:

 • 2 курс - навчальна практика;
 • 3 курс - виробнича практика;
 •   4 курс – переддипломна практика.

 Наскрізна програма практики для спеціальності 242 «Туризм»

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ:

 • 1 курс – навчальна практика «Вступ до фаху»
 • 1 курс – навчальна практика «Туристично-краєзнавча»
 • 2 курс – екскурсійна практика;
 • 3 курс – виробнича практика;
 • 4 курс – перекладацька практика
 • 4 курс – переддипломна практика.

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»:

 • Освітній ступінь «Магістр»

Наші партнери

Новини кафедри