Завідувачка кафедри

Гірман Алла Павлівна


Кандидат політичних наук, доцент

  • Контактний телефон кафедри: (056) 756-05-60
  • Е-mail: girmanAP@i.ua

 

Викладає дисципліни політичного, кономічного та управлінського спрямування. Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – понад 19 років. Має досвід практичної діяльності у галузі міжнародних відносин понад 5 років. Автор понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у тому числі 5 навчальних посібників, 5 монографій у співавторстві, ряду статей у фахових наукових виданнях України та зарубіжних виданнях тощо. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Виступає виконавцем науково-дослідних робіт. Здійснює наукове консультування підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин. Член професійних та громадських об’єднань у галузі міжнародних відносин.


Image

Кафедра є випусковою. Готує фахівців за освітньо-професійною програмою «Країнознавство» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

На випусковій кафедрі міжнародних відносин працюють доктори та кандидати наук, а також представники від роботодавців.

Перелік замовників та стейкголдерів освітнього процесу:

  • державні структури, відомства, установи та їх підрозділи, які здійснюють міжнародну співпрацю;
  • посольства або консульство (їх структурні підрозділи);
  • міжнародні компанії та організації, вітчизняні підприємства;
  • фінансово-кредитні установи (банківські та небанківські);
  • засоби масової інформації, рекламні агенції, піар-відділи, піар-агенції;
  • громадські організації;
  • інші структури, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин тощо.

 

Сторінка кафедри у мережі Facebook 

Контакти: м. Дніпро, вул. В.Вернадського, 2/4, н.к. №1, каб. № 306, 317а

тел. (056) 756-05-60

E-mail: kafedra.mevrs@gmail.comkaf_mev@ukr.net

Новини кафедри