Image
Image
 • Кафедра є випусковою за спеціальністю 081 «Право» освітнього рівня «бакалавр» галузь знань 08 «Право».
 • Якісний склад кафедри – 7 осіб. Із них 6 штатні науково-педагогічні працівники з яких 6 мають науковий ступінь кандидата наук, 5 вчене звання доцента.
 • Особливості підготовки фахівців: кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра, магістра, доктора філософії з права.
 • Контакти: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 8, навчальний корпус № 3, каб. № 503; тел. 756-05-90,
  електронна пошта: kafedra.private.law@gmail.com
  Сторінка в FacebookОсвітня діяльність

Дисципліни, що викладаються, за ступенем освіти «Бакалавр»:

Для спеціальності 081 «Право»

 • Цивільне право 
 • Цивільний процес
 • Господарське право
 • Екологічне право
 • Сімейне право
 • Основи римського приватного права
 • Право інтелектуальної власності
 • Трудове право
 • Інформаційне право
 • Аграрне право
 • Земельне право

Для спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

 • Цивільне та сімейне право 
 • Господарське право
 • Трудове право
 • Екологічне та земельне право

Для спеціальності 293 «Міжнародне право»

 • Римське право

Для спеціальності 032 «Історія та археологія»

 • Основи цивільного права і процесу
 • Основи трудового права та права соціального захисту

Для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

 • Правові засади регулювання господарської діяльності

Для спеціальності 051 «Економіка»

 • Господарське та трудове право

 

Для спеціальностей 035 «Філологія», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  232 «Соціальне забезпечення», 292 «Міжнародні економічні відносини», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 125 «Кібербезпека»

 • Основи юриспруденції

 

Дисципліни, що викладаються, за ступенем освіти «Магістр»:

 • Правове регулювання інноваційної діяльності

Дисципліни, що викладаються, за ступенем освіти «Доктор філософії з права»:

 • Проблеми цивільного права і процесу
.

Новини кафедри

No item found!